NLEAP පිළිබඳව

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) ශ‍්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප‍්‍රතිපත්තිය ක‍්‍රියාත්මක කිරීම ශක්තිමත් කිරීම සහ ශ‍්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් සහ පිරිමින් රටේ සංස්කෘතික විවිධත්වය පිළිගැනීම වැඩි කිරීම තුළින් ශ‍්‍රී ලංකාව පුරා සිටින සිංහල සහ දෙමළ කථා කරන කාන්තාවන්ගේ සහ පිරිමින්ගේ දරිද්‍රතාව අවම කිරීම සහ ආර්ථික සහ සමාජීය සමානාත්මතාව වැඩිදියුණු කිරීම ඉලක්ක කරයි. ජාතික භාෂා ව්‍යාපෘතියෙහි (NLP) සාර්ථකත්වය මත ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවෘද්ධි ව්‍යාපෘතිය ගොඩ නැගේ.

 

ශ‍්‍රී ලංකා රජය සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන සමඟ එක්ව කටයුතු කරමින් මෙම ව්‍යාපෘතිය පහත සඳහන් දේ ඉටු කරනු ඇත. රජයේ සේවකයන්ගේ ස්ත‍්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයට සංවේදී ද්විභාෂාමය සන්නිවේදන කුසලතා ශක්තිමත් කිරීම ජාතික සහ පළාත් මට්ටම් වලදී, විශේෂයෙන්ම භාෂා දෙකම භාවිතා වන ප‍්‍රජාවන් තුළ, රාජ්‍ය භාෂා දෙකෙන්ම (සිංහල සහ දෙමළ) රජයේ සේවා සැපයීම සඳහා ප‍්‍රධාන අමාත්‍යාංශ වල ධාරිතාව වැඩිදියුණු කිරීම; භාෂා විවිධත්වය සහ භාෂා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව දැනුවත්බව වැඩි කිරීම; සහ රාජ්‍ය භාෂාවන්ගෙන් සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා පුරවැසියන්ගේ හැකියාව වැඩි කිරීම.

 

NLEAP යනු සියළු පුරවැසියන්ගේ භාෂා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ ප‍්‍රවර්ධනය කිිරීම සඳහා වන ශ‍්‍රී ලංකා රජයේ ඉලක්කයට ප‍්‍රතිචාර දැක්වීම සහ රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය සහ එහි අනුබද්ධිත ආයතන සමග රාජ්‍ය භාෂා ප‍්‍රතිපත්තිය (OLP) ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය වීම හා එය ශක්තිමත් කිරීම පිණිස සැලසුම් කරන ලද, කැනඩා රජය විසින් අරමුදල් සම්පාදනය කරනු ලබන වසර හතර හමාරක ව්‍යාපෘතියකි. ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනය (NILET) රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව (DOL)  සහ රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව (OLC) මෙම නියෝජිත ආයතන අතරට අයත් වේ. NLEAP විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව (UGC) හරහා තෝරාගත් විශ්ව විද්‍යාලවලටද සහාය සපයයි.

 

මෙම ව්‍යාපෘතිය කළමනාකරණය කිරීමේ හා ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම උසුලන කැනේඩියානු ක‍්‍රියාත්මක කිිරීමේ නියෝජිත ආයතනය ලෙස ඇලීනියා ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය ග්ලෝබල් ඇෆයාස් කැනඩා විසින් තෝරා ගනු ලැබ ඇත.

 

 

NLF පිළිබඳව

ජාතික භාෂා අරමුදල අමාත්‍යංශය සමඟ සම්බන්ධීකරණය ඇතිව ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවෘද්ධි ව්‍යාපෘතිය විසින් පරිපාලනය කරනු ලැබේ.ප‍්‍රතිසන්ධානය සංස්කෘතික විවිධත්වය ජාතික ශක්තියක් ලෙස වඩාත් හොඳ පිළිගැනීමක් සහ අගය කිරීමක් ලැබීම සහ රාජ්‍ය භාෂාවන්ගෙන් සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා වැඩි ධාරිතාවක් පුරවැසියන් සතුවීම කරා යොමු වූ භාෂා අයිතිවාසිකම් ප‍්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් මෙම අරමුදල කාන්තාවන්ගේ හා යොවුන් පිරිස්වල සංවිධාන ඇතුළු විවිධ ශ‍්‍රී ලාංකික සංවිධාන වලට සහාය ලබා දෙනු ඇත.

 

නවතම පුවත්

20 Mar

කාන්තා අයිතීන් උදෙසා භාෂා අයිතිවාසිකම්

භාෂා අයිතිවාසිකම්, කාන්තා අයිතීන් වෙත බලපාන අයුරු පිළිබඳ සංවාදයක් භාෂා අයිතිය, සියලු කාන්තාවන්ගේ සහ පිරිමින්ගේ මූලික අයිතිවාසිකමක් ලෙසට ශ්‍රී ලංකාව පිළිගනු ලබන මුත්, ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් සහ පිරිමින් ඔවුන්ගේ භාෂා…

18 Mar

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාවට නැංවීමට කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග

භාෂා සැලසුම්කරණය සහ 1956 ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය පිළිබඳ වැඩමුළුවට නායකත්වය ලබාදීම NLEAP වෙතින් රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශය සමග එක් වූ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා…

20 Feb

ජාතික භාෂා අරමුදල – 2වන වාරයේ ලද යෝජනා පත්‍ර ගණන 57කි

භාෂා අයිතිවාසිකම් සහ දෙවන භාෂාවක් අධ්‍යයනය ප්‍රවර්ධනය සඳහා යෝජනා පත්‍ර ඉදිරිපත් කරන ලෙසට කළ ඉල්ලීම වෙත  සිවිල් සමාජ සංවිධාන ප්‍රතිචාර දක්වයි.    ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP), කැනේඩියානු…

31 Dec

(English) News from Sri Lanka – NLEAP Bulletin 2020

කනගාටුයි, මෙම සටහන බ්‍රිතාන්‍ය ඉංග්‍රීසි පමණක් ලබා ගත හැක.

03 Nov

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රමෝපාය පිළිබඳ වැඩමුළුවක් NLEAP විසින් සංවිධානය කෙරේ.

භාෂාවන් තුළින් අවබෝධය, විවිධත්වය සහ සමාජ ඒකාබද්ධතාව ප්‍රවර්ධනය පිණිස සහයෝගීව කටයුතු කිරීම  ශ්‍රී ලාංකේය පුරවැසියන් සැමට, තමන් කැමති භාෂාවෙන් රාජ්‍ය සේවාවන් වෙත පිවිසීමේ හැකියාව තිබෙන බවට සහතික වීමේ දී,…

20 Sep

“අපි, භාෂා පරිවර්තකයන් පමණක් ම නොව, එකිනෙකා යා කරන්නන් ද වෙමු”

රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ (DOL) සහයෝගීත්වයෙන් යුතුව NLEAP විසින් රජයේ භාෂා පරිවර්තකයන් සඳහා පස්-දින පුහුණුවක් සංවිධානය කරයි. වෘත්තීමය භාෂා පරිවර්තන හා භාෂණ පරිවර්තක සේවාවන් ලබාදීමේ හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීම උදෙසා රාජ්‍ය…

10 Sep

“විශ්වවිද්‍යාල හතරක භාෂා පර්වර්තන අංශ GEWE පිළිබද සාර්ථක කතිකාවක”

කැලණිය, යාපනය, නැගෙනහිර සහ සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාල සමග “ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව,  කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සහ භාෂා අයිතිවාසිකම්” පිළිබඳ NLEAP වැඩමුළුව කැලණිය, යාපනය, නැගෙනහිර සහ සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාල වල භාෂා පරිවර්තන අංශ සඳහා, “ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව,  කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සහ…

10 Aug

04 වන කොටස – රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපාය මාර්ග සඳහා NLEAPහි සහාය

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපාය මාර්ග සඳහා NLEAPහි සහාය රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපාය මාර්ගය තම වාර්ෂික සැලැස්මෙහි ප්‍රමුඛ අංගයක් වශයෙන් NLEAP වෙතින් හඳුනාගෙන ඇත. රාජ්‍ය භාෂා…

Loading...