NLEAP පිළිබඳව

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) ශ‍්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප‍්‍රතිපත්තිය ක‍්‍රියාත්මක කිරීම ශක්තිමත් කිරීම සහ ශ‍්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් සහ පිරිමින් රටේ සංස්කෘතික විවිධත්වය පිළිගැනීම වැඩි කිරීම තුළින් ශ‍්‍රී ලංකාව පුරා සිටින සිංහල සහ දෙමළ කථා කරන කාන්තාවන්ගේ සහ පිරිමින්ගේ දරිද්‍රතාව අවම කිරීම සහ ආර්ථික සහ සමාජීය සමානාත්මතාව වැඩිදියුණු කිරීම ඉලක්ක කරයි. ජාතික භාෂා ව්‍යාපෘතියෙහි (NLP) සාර්ථකත්වය මත ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවෘද්ධි ව්‍යාපෘතිය ගොඩ නැගේ.

 

ශ‍්‍රී ලංකා රජය සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන සමඟ එක්ව කටයුතු කරමින් මෙම ව්‍යාපෘතිය පහත සඳහන් දේ ඉටු කරනු ඇත. රජයේ සේවකයන්ගේ ස්ත‍්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයට සංවේදී ද්විභාෂාමය සන්නිවේදන කුසලතා ශක්තිමත් කිරීම ජාතික සහ පළාත් මට්ටම් වලදී, විශේෂයෙන්ම භාෂා දෙකම භාවිතා වන ප‍්‍රජාවන් තුළ, රාජ්‍ය භාෂා දෙකෙන්ම (සිංහල සහ දෙමළ) රජයේ සේවා සැපයීම සඳහා ප‍්‍රධාන අමාත්‍යාංශ වල ධාරිතාව වැඩිදියුණු කිරීම; භාෂා විවිධත්වය සහ භාෂා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව දැනුවත්බව වැඩි කිරීම; සහ රාජ්‍ය භාෂාවන්ගෙන් සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා පුරවැසියන්ගේ හැකියාව වැඩි කිරීම.

 

NLEAP යනු සියළු පුරවැසියන්ගේ භාෂා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ ප‍්‍රවර්ධනය කිිරීම සඳහා වන ශ‍්‍රී ලංකා රජයේ ඉලක්කයට ප‍්‍රතිචාර දැක්වීම සහ රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය සහ එහි අනුබද්ධිත ආයතන සමග රාජ්‍ය භාෂා ප‍්‍රතිපත්තිය (OLP) ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය වීම හා එය ශක්තිමත් කිරීම පිණිස සැලසුම් කරන ලද, කැනඩා රජය විසින් අරමුදල් සම්පාදනය කරනු ලබන වසර හතර හමාරක ව්‍යාපෘතියකි. ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනය (NILET) රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව (DOL)  සහ රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව (OLC) මෙම නියෝජිත ආයතන අතරට අයත් වේ. NLEAP විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව (UGC) හරහා තෝරාගත් විශ්ව විද්‍යාලවලටද සහාය සපයයි.

 

මෙම ව්‍යාපෘතිය කළමනාකරණය කිරීමේ හා ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම උසුලන කැනේඩියානු ක‍්‍රියාත්මක කිිරීමේ නියෝජිත ආයතනය ලෙස ඇලීනියා ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය ග්ලෝබල් ඇෆයාස් කැනඩා විසින් තෝරා ගනු ලැබ ඇත.

 

 

NLF පිළිබඳව

ජාතික භාෂා අරමුදල අමාත්‍යංශය සමඟ සම්බන්ධීකරණය ඇතිව ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවෘද්ධි ව්‍යාපෘතිය විසින් පරිපාලනය කරනු ලැබේ.ප‍්‍රතිසන්ධානය සංස්කෘතික විවිධත්වය ජාතික ශක්තියක් ලෙස වඩාත් හොඳ පිළිගැනීමක් සහ අගය කිරීමක් ලැබීම සහ රාජ්‍ය භාෂාවන්ගෙන් සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා වැඩි ධාරිතාවක් පුරවැසියන් සතුවීම කරා යොමු වූ භාෂා අයිතිවාසිකම් ප‍්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් මෙම අරමුදල කාන්තාවන්ගේ හා යොවුන් පිරිස්වල සංවිධාන ඇතුළු විවිධ ශ‍්‍රී ලාංකික සංවිධාන වලට සහාය ලබා දෙනු ඇත.

 

NLF පිළිබඳව

කැනේඩියානු රජයේ මුල්‍ය දායකත්වය සහ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ පරිපාලනය මත ක්‍රියාත්මක ජාතික භාෂා අරමුදල මගින් භාෂා අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය සහ දෙවැනි භාෂා අධ්‍යනය සදහා සිවිල් සමාජ සංවිධාන රැසකට සහයෝගය ලබා දී ඇත. විවිධ පරාසයක් තුළ පැතිරී මෙකී ක්‍රියාකාරකම් දිවයිනේ සියලු පළාත් හී කාන්තාවන් සහ තරුණ කොටස් ඇතුළු විවිධත්වයෙන් සපිරි ජන සමුහ අතර ක්‍රියාත්මක කර ඇත. විවිධ වියාපෘති හී අන්තර්ගතය සහ ඒවායේ භූගෝලීය පිහිටීම අවබෝධයක් මෙම සිතියම තුළින් ලබා දෙයි.

නවතම පුවත්

12 මැයි

Alinea- NLEAP දිවයින පුරා පෝෂණ අවදානමට ලක්විය හැකි පවුල් සඳහා සහායක් වශයෙන් ආහාර සහන ලබාදීමේ වැඩපිලිවෙළක් දියත් කරයි.

ආහාර අර්බුදයෙන් බලපෑමට ලක් වූ පවුල් සඳහා ආහාර සුරක්ෂිතතාව සැලසීමට ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය  (NLEAP) ජාතික භාෂා අරමුදලේ (NLF) හවුල්කරුවන් සමඟ එක්ව කටයුතු කරයි. “වඩාත්ම අවධානමට ලක්ව ඇති…

25 අප්‍රේල්

භාෂා අයිතිවාසිකම් සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවී සමානාත්මතාවය හා කාන්තා සවිබල ගැන්වීම (GEWE) යන අංශයන්හි අන්තර් ඡේදනය ග්‍රහණය කර ගැනීමට බිම් මට්ටමේ ප්‍රජාවන් සවිබල ගැන්වීම

කාන්තා අධ්‍යාපන සහ පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය (WERC) විසින් භාෂා පර්ෂද සඳහා සංවිධානය කරන ලද GEWE වැඩමුළුව  NLEAP හි කඩිනම් ප්‍රතිචාර අරමුදල (RRF) ලබන කාන්තා අධ්‍යාපන සහ පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය (WERC) මෑතකදී…

17 මාර්තු

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම (GEWE) සඳහා GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් සවිබල ගැන්වීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) විසින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කරගත් විශ්ලේෂණය+ (GBA Plus) පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා දෙයි ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP), රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු,…

24 පෙබ

භාෂා අයිතීන් තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම (GEWE) ප්‍රවර්ධනය කිරීම

භාෂා ක්ෂේත්‍රයේ GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දෙවන ජාලකරණ රැස්වීම රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශය, ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP)…

12 ජන

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ( NLEAP) අවසන් මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීම සඳහා කැනඩා සහ ශ්‍රී ලංකා රජයන් සම සත්කාරකත්වය දරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සහයෝගීතාවයන් ඇති කිරීම. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් කමිටුව( NLEAP)  අවසන් වරට රැස්වූයේ භාෂා අංශයේ සියලුම…

21 දෙසැ

ජාතික භාෂා අරමුදලේ (NLF) සාර්ථක කතා : මානව හිමිකම් සහ ප්‍රජා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය (CHRCD)

වාර්ගික අසමගියේ අඳුර දුරලනු වස් භාෂා ඉටිපහන දල්වනු මැන ජාතික භාෂා අරමුදලේ ( NLF)  හවුල්කාර ආයතනය වන මානව හිමිකම් සහ ප්‍රජා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ( CHRCD) විසින් දෙවන භාෂා පන්ති…

20 දෙසැ

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන මධ්‍ය කාලීන උපායමාර්ගය තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ මානයක් පවත්වාගෙන යාමේ වැදගත්කම

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන මධ්‍ය කාලීන උපායමාර්ගය තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ මානයක් පවත්වාගෙන යාමේ වැදගත්කම ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) විසින්, තම හවුල්කාර ආයතනවල සහයෝගීත්වයද සමඟින්…

15 දෙසැ

සියලු ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන්ගේ භාෂා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතනවල ධාරිතාව ගොඩනැගීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP)ජාතික භාෂා අංශය සමඟ එක්ව භාෂා සැලසුම් වැඩමුළු මාලාවක් පවත්වයි. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ( NLEAP) රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා…

NLF පිළිබඳව

කැනේඩියානු රජයේ මුල්‍ය දායකත්වය සහ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ පරිපාලනය මත ක්‍රියාත්මක ජාතික භාෂා අරමුදල මගින් භාෂා අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය සහ දෙවැනි භාෂා අධ්‍යනය සදහා සිවිල් සමාජ සංවිධාන රැසකට සහයෝගය ලබා දී ඇත. විවිධ පරාසයක් තුළ පැතිරී මෙකී ක්‍රියාකාරකම් දිවයිනේ සියලු පළාත් හී කාන්තාවන් සහ තරුණ කොටස් ඇතුළු විවිධත්වයෙන් සපිරි ජන සමුහ අතර ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

 

NLF ව්‍යාපෘති සිතියම

විවිධ වියාපෘති හී අන්තර්ගතය සහ ඒවායේ භූගෝලීය පිහිටීම අවබෝධයක් මෙම සිතියම තුළින් ලබා දෙයි.

NLF සාර්ථක කතා

අපගේ NLF හවුල්කරුවන් ශ්‍රී ලංකාව පුරා භාෂා අයිතිවාසිකම් සහ දෙවන භාෂා ඉගෙනීම ප්‍රවර්ධනය කරන ප්‍රබෝධමත් ක්‍රම ගැන වැඩිදුර කියවන්න.

NLF හවුල්කාර වීඩියෝ

අපගේ NLF හවුල්කාර වීඩියෝ නරඹන්න

Success Stories

නවතම පුවත්

12 මැයි

Alinea- NLEAP දිවයින පුරා පෝෂණ අවදානමට ලක්විය හැකි පවුල් සඳහා සහායක් වශයෙන් ආහාර සහන ලබාදීමේ වැඩපිලිවෙළක් දියත් කරයි.

ආහාර අර්බුදයෙන් බලපෑමට ලක් වූ පවුල් සඳහා ආහාර සුරක්ෂිතතාව සැලසීමට ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය  (NLEAP) ජාතික භාෂා අරමුදලේ (NLF) හවුල්කරුවන් සමඟ එක්ව කටයුතු කරයි. “වඩාත්ම අවධානමට ලක්ව ඇති…

25 අප්‍රේල්

භාෂා අයිතිවාසිකම් සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවී සමානාත්මතාවය හා කාන්තා සවිබල ගැන්වීම (GEWE) යන අංශයන්හි අන්තර් ඡේදනය ග්‍රහණය කර ගැනීමට බිම් මට්ටමේ ප්‍රජාවන් සවිබල ගැන්වීම

කාන්තා අධ්‍යාපන සහ පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය (WERC) විසින් භාෂා පර්ෂද සඳහා සංවිධානය කරන ලද GEWE වැඩමුළුව  NLEAP හි කඩිනම් ප්‍රතිචාර අරමුදල (RRF) ලබන කාන්තා අධ්‍යාපන සහ පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය (WERC) මෑතකදී…

17 මාර්තු

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම (GEWE) සඳහා GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් සවිබල ගැන්වීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) විසින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කරගත් විශ්ලේෂණය+ (GBA Plus) පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා දෙයි ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP), රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු,…

24 පෙබ

භාෂා අයිතීන් තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම (GEWE) ප්‍රවර්ධනය කිරීම

භාෂා ක්ෂේත්‍රයේ GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දෙවන ජාලකරණ රැස්වීම රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශය, ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP)…

12 ජන

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ( NLEAP) අවසන් මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීම සඳහා කැනඩා සහ ශ්‍රී ලංකා රජයන් සම සත්කාරකත්වය දරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සහයෝගීතාවයන් ඇති කිරීම. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් කමිටුව( NLEAP)  අවසන් වරට රැස්වූයේ භාෂා අංශයේ සියලුම…

21 දෙසැ

ජාතික භාෂා අරමුදලේ (NLF) සාර්ථක කතා : මානව හිමිකම් සහ ප්‍රජා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය (CHRCD)

වාර්ගික අසමගියේ අඳුර දුරලනු වස් භාෂා ඉටිපහන දල්වනු මැන ජාතික භාෂා අරමුදලේ ( NLF)  හවුල්කාර ආයතනය වන මානව හිමිකම් සහ ප්‍රජා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ( CHRCD) විසින් දෙවන භාෂා පන්ති…

20 දෙසැ

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන මධ්‍ය කාලීන උපායමාර්ගය තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ මානයක් පවත්වාගෙන යාමේ වැදගත්කම

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන මධ්‍ය කාලීන උපායමාර්ගය තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ මානයක් පවත්වාගෙන යාමේ වැදගත්කම ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) විසින්, තම හවුල්කාර ආයතනවල සහයෝගීත්වයද සමඟින්…

15 දෙසැ

සියලු ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන්ගේ භාෂා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතනවල ධාරිතාව ගොඩනැගීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP)ජාතික භාෂා අංශය සමඟ එක්ව භාෂා සැලසුම් වැඩමුළු මාලාවක් පවත්වයි. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ( NLEAP) රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා…

Loading...