සමාජ අන්තර්කරණය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා විවිධත්වය අන්තර්කරණය වර්ධනය කිරීම සහ වාචික-නොවන සන්නිවේදනය වැදගත්කොට සැලකීම

“සමාජ අන්තර්කරණය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා විවිධත්වය අන්තර්කරණය වර්ධනය කිරීම සහ වාචික නොවන සන්නිවේදනය වැදගත්කොට සැලකීම”යන නමින් ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය(NLEAP) විසින් නොවැම්බර් මස 18 හා 19 දිනවල කොළඹ පිහිණුම් සමාජ පරිශ්‍රයේ සංවිධානය කරන ලද දෙදින වැඩමුළුව අන්තර්කරණය සහ භාෂා-නොවන සන්නිවේදනය සඳහා පුහුණු මොඩියුලයක් සම්පාදනය කිරීමේ සැලසුම්වල ඉතා වැදගත් පියවරක් විය. අමාත්‍යාංශයේ හා ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනයේ (NILET) නියෝජිතයින් මෙන්ම ජාතික කාබද්ධතා ප්‍රවර්ධන සහකරුවන් (NIPA) හා ජාතික කාබද්ධතා ප්‍රවර්ධන සම්බන්ධීකාරකයින් (NIPC) සහභාගි වූ මෙම වැඩමුළුව සඳහා පහසුකම් සලසන ලද්දේ කැනේඩියානු විදේශ සේවා ආයතනයේ අන්තර්-සංස්කෘතික ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථානයේ ඩැරන් සී. බ්‍රවුන් සහ තියෝ බී්‍රඩන් විසිනි.

විවිධත්වය අන්තර්කරණය වර්ධනය කරන්නේ සහ වාචික-නොවන සන්නිවේදනය වැදගත් කොට සලකන්නේ කෙසේදැයි පෙන්නුම් කරමින් මෙම පහසුකාරකයින් දෙපල වැඩමුළුව සඳහා යොදාගත් සහභාගීත්ව රටාව හේතුවෙන් වැඩමුළුවට සහභාගිවූ අය නොකඩවා ඊට සම්බන්ධවූ අතර ඉන් පෙළඹුම් ලැබූහ. ක්‍රියකාරකම් බහුල වූ එම දින දෙක තුළ යමෙකු සිතන්නට පොළඹවන අන්දමේ පිළිගැනිමේ ක්‍රියාකාරකම් ද අභියෝගාත්මක කුඩා කණ්ඩායම් සැසි ද ඇතුළත් වූ අතර වා හරහා සහභාගිවන්නන් අතරේ අදහස් හා විශේෂඥ දැනුම හුවමාරුව මෙන්ම එකිනෙකා සමගින් ජාලකරණය සහ නව සම්බන්ධතා ඇතිකරගැනීම දිරිගන්වන ලද බව සැසිවාර සම්බන්ධයෙන් තමන් වැඩියෙන්ම ප්‍රියකළ ඇතැම් කරුණු සඳහන් කළ සහභාගිවූවෝ පැවසූහ. අමාත්‍යාංශය විසින් සිදුකරන භාෂා පුහුණු සැලසුම්වල සහ නව රජයේ සේවකයින්ට මූලික හඳුන්වාදීමක් ලබාදීමේ එක් අංගයක් වශයෙන් මෙම මොඩියුලය භාවිතා කරනු ඇත. රජයේ සේවකයින්ට මෙන්ම මහජනතාවට ලබාදෙන ද්විතියික භාෂා පුහුණුවේ කොටසක් වශයෙන් මෙම මොඩියුලය ඇතුළත් කිරීමට NILET ආයතනයේ විසින් කටයුතු කරනු ඇත. සහභාගිවන්නන් වැඩසටහන සමගින් සම්බන්ධ වූ අන්දම සහ ඔවුන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වයෙන් පෙළඹුම් ලැබූ පහසුකාරකයින් දෙපල එම දෙදින වැඩමුළුව විනෝදය සහ සුහදත්වය කැටිවූ කාල පරිච්ඡේදයක් බව විශේෂයෙන් සඳහන් කළහ.