ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා දිනය සහ කැනඩා දිනය සැමරීම

භාෂා අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය සහ භාෂා අධ්‍යන  සදහා රුපියල් මිලියන 14.8 වැඩි මුදලක් සිවිල් සමාජ සංවිධාන වෙත ප්‍රදානය කෙරේ

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) කැනේඩියානු ගෝලීය සබදතා ආයතනයේ සහය මත භාෂා සමානාත්මතාවය සහ ජන වාර්ගික  සහ සංස්කෘතික විවිධත්වය  පිනිස  කැපවීම සදහා ශ්‍රී ලංකා රජයේ අදාල ආයතන හා ක්‍රියාකාරීන්  සමග සමීපව කටයුතු කරයි.

මේ වසරේ රාජ්‍ය භාෂා දිනය හ කැනඩා දින  සමරනු   ලබනුයේ සුවිශේෂී නිවේදනයක්ද නිකුත් කරමිනි. NLEAP ආයතනය විසින් පරිපාලනය කරනු ලබන ජාතික භාෂා අරමුදල,  භාෂා අයිතිවාසිකම් සහ භාෂා අධ්‍යන ප්‍රවර්ධනය   සදහා  ප්‍රතිපාදන ලබාදීම සදහා සිවිල් සමාජ සංවිධාන 21 තෝරාගෙන ඇති බව ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ  සතුටිනි. මෙම තෝරාගත් ව්‍යපෘති සදහා  රුපියල් මිලියන 14.8 (කැනේඩියානු ඩොලර්  1.1 million) වැඩි අරමුදල් ප්‍රදානය කර ඇත.  සංස්කෘතික විවිධත්වය සහ ද්වී භාෂා  පෝෂණය තුලින් ජාතික ඒකාබද්ධතාවය සහ සංහිදියාව ඇතිකරලීම උදෙසා දායක වීමට මෙකී අරමුදල් සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබා දෙතැයි  අප විශ්වාස කරන්නෙමු . මෙම අරමුදල් තුළින් ලක්ෂ දෙකක නොඅඩු  ස්ත්‍රී පුරුෂ පිරිසක්  ප්‍රතිලාභ ලබනු ඇත . තෝරාගත් විවිධ  එකිනෙකට වෙනස්  ප්‍රදේශයන්හි  ක්‍රියාත්මක මෙම  ව්‍යාපෘතිය තුළින් භාෂා අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය, භාෂා අධ්‍යන හෝ මෙකී ක්‍රියාකාරකම් දෙකම සිදු කරනු ඇත.

2019 දී ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ජූලි පළමු වන දා ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා දිනය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි. ජූලි 1 සිට ජූලි 5 වන දා තෙක් වූ සතිය ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා සතිය ලෙස දක්වා ඇත. මෙම කාලය තුළ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තියේ වටිනාකම එය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය සහ භාෂාවල අගය අරමුණු කරගත් වැඩසටහන් හා ක්‍රියාකාරකම් සුවිශේෂී තේමා යටතේ ක්‍රියාත්මක විය. රාජ්‍ය භාෂා දිනය සමාරම්භ කිරීම මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ හා කැනඩා රජයන් අතර සමීප සහයෝගීතාවය සනිටුහන් කර ඇත. එසේම ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක වීම ශක්තිමත් කිරීම සිදු කෙරේ. තවද, මෙම තෝරාගත් රාජ්‍ය භාෂා දිනය කැනේඩියානු දිනය සමඟ සමඟාමී වීම තුළින් දෙරටෙහි ද්විපාර්ශවික සබඳතාවයේ සුවිශේෂී බව විදහා දක්වයි.

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (භඛෑ්ඡ) ජාත්‍යන්තර අලීනියා (පෙරදී ඇග්‍රිටීම් කැනඩා) මඟින් ක්‍රියාත්මක කරන අතර එමඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය (ධඛඡ) රාජ්‍ය ආයතන මඟින් ක්‍රියාත්මක කිරීම ශක්තිමත් වීම සඳහා කැපවී ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය දිළිදුකම පිටුදැකීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල සහ දෙමළ භාෂා කථාකරන කාන්තාවන්ගේ හා පිරිමි පුද්ගලයන්ගේ ආර්ථික හා සාමාජීය සමානාත්මතාව වැඩිදියුණු කිරීමේ අභිලාශයන් පෙරදැරිව ක්‍රියාත්මක වේ.