ඔටාවා විශ්වවිද්‍යාලයේ භාෂා පරිවර්තන සහ භාෂණ පරිවර්තන පාසල විසින් මෙහෙයවන ලද ප්‍රාරම්භක පරිවර්තන ශික්ෂණ ශාස්ත්‍ර වැඩසටහන (Training in Translation Pedagogy Program – TTPP) සඳහා පුහුණුව සාර්ථකව නිම කෙරිණ.

භාෂා පරිවර්තන උපාධි වැඩසටහන් වල ඉගැන්වීමේ ක්‍රමවේදය වැඩිදියුණු කරමින් ඔටාවා විශ්වවිද්‍යාලයේ භාෂා පරිවර්තන සහ භාෂණ පරිවර්තන පාසල විසින් මෙහෙයවන ලද පරිවර්තන ශික්ෂණ ශාස්ත්‍ර වැඩසටහන සඳහා පුහුණුව (Training in Translation Pedagogy Program  – TTPP) පිළිබඳ සමාරම්භක සැසිය 2021 මැයි මස 07 වැනි දින ආරම්භ විය.  භාෂා පරිවර්තන පිළිබඳ ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය පිරිනමන,...

View

භාෂා සැලසුම්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ පුහුණු කරන්නන් පුහුණු කිරීමේ (TOT) සමාරම්භක වැඩමුළුව

භාෂා සැලසුම්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ඔන්ලයින් පුහුණුව, දමිළ මාධ්‍යයෙන් පුහුණු කරන්නන් විසින් සාර්ථකව නිමා කරයි. භාෂා සැලසුම්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව දමිළ මාධ්‍යයෙන් පුහුණු කරන්නන් වෙනුවෙන් NLEAP ආයතනයේ සහය ඇතිව රාජ්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශයේ, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන වල භාෂා අංශයන් විසින් පවත්වන ලද තුන්-දින පුහුණු වැඩමුළුව සාර්ථකව නිම විය.  2021 ජුනි...

View

සර්වෝදය ශාන්ති සේනා සංසදය | තාරුණ්‍යයේ පරිවර්තනීය බලය භාෂා අයිතීන් සඳහා සම්බන්ධකර ගැනීම

සර්වෝදය විසින් ව්‍යාපෘති දිස්ත්‍රික්ක 5 ක භාෂා යෞවන සමාජ ආරම්භ කරයි  “යෞවනයන් ගෝලීය වෙනසක හා නවෝත්පාදනයේ ඉදිරියෙන්ම සිටිය යුතුය.  සවිබල ගැන් වූ විට, සංවර්ධනයේ හා සාමයේ නියමුවන් විය හැකිය.  කෙසේ වුවත් ඔවුන් සමාජයේ මායිමේ අතහැර දැමුවහොත්,  අප සියල්ලෝම දුප්පත් වනු ඇත.  සියලුම යෞවනයන්ට ඔවුන්ගේ සමාජයන්හි ජීවිතවලට  පූර්ණ ලෙස සහභාගී වීමට...

View

NLF සාර්ථකත්වයට ඔප දක්වන උදාහරණ | සාමදාන/ම | වරකට එක සංඥා පුවරුවක වෙනසක් ඇති කිරීම

සාමදාන/ම “ බාධක බිඳීම – සබඳතා ගොඩ නැගීම” වැඩමුළුව භාෂා රණශූරයෙකු අභිප්‍රේරණය කරයි. ‘සාමදාන/ම ’ විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ‘බාධක බිඳීම – සබඳතා ගොඩ නැගීම’ ව්‍යාපෘතිය සුළු ප්‍රජාවන්ගේ භාෂා අයිතීන් ආරක්ෂා කරමින් සංහිඳියාව ගොඩ නැංවීම සඳහා ක්‍රියා කරයි.  ද්වි-භාෂා සංස්කෘතියක් ඇති කිරීම සඳහා ඇති බාධා වලින් ප්‍රධාන එකක් ලෙස රාජ්‍ය...

View

රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය භාරය පිළිබඳ විශ්ව විද්‍යාල සිසු සිසුවියන් දැනුවත් කිරීමේ වෙබිනාර් සම්මන්ත්‍රණය

රුහුණු  විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජවිද්‍යා ශිෂ්‍ය සංගමය සහ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය එක්ව, රාජ්‍ය භාෂා කොමිසන් සභාවේ සහභාගිත්වය සහ සහයෝගය මත 2021 ජුනි 18 දින මෙම වෙබිනාර් සම්මන්ත්‍රණය ඉතා සාර්ථක ලෙස පැවැත්විය. සම්මන්ත්‍රණයට මනා පිවිසුමක් ලබා දෙමින් රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජවිද්‍යා අංශයේ ආචාර්ය සුරංජිත් ගුණසේකර සිය  පිළිගැනීමේ කථාව කළ අතර...

View

රාජ්‍ය භාෂා පිළිබඳ තත්ත්වය සම්බන්ධ වාර්ෂික වාර්තාකරණය – කැනේඩියානු අත්දැකීම් බෙදා-හදා ගැනීම

වාර්ෂික වාර්තාකරණය වෙත කැනේඩියානු ප්‍රවේශය කැනඩාවේ රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව, නිව් බ්‍රන්ස්වික් පළාත සඳහා වන රාජ්‍යා භාෂා කොමිෂන් සභාව සහ ඔන්ටාරියෝ පළාත සඳහා වන ප්‍රංශ භාෂා සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් 2019-2020 වර්ෂය වෙනුවෙන් සිය වාර්ෂික වාර්තා පිළිවෙලින් ඉදිරිපත් කිරීම මෑතකදී සිදු කරන ලදී. කැනඩාවේ රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව කැනඩාවේ රාජ්‍ය...

View

දෙවන භාෂාව වශයෙන් සිංහල සහ දමිළ භාෂා උගන්වන ගුරුවරුන් උදෙසා ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ආයතනය (NILET) වෙතින් පස්දින පුහුණු වැඩසටහනක්

සිංහල සහ දමිළ භාෂා උගන්වන ගුරුවරුන්ගේ ධාරිතා වර්ධනය පිළිබඳ NILET වැඩපිළිවෙළට ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) වෙතින් සහය දෙවන භාෂාව වශයෙන් සිංහල සහ දමිළ භාෂා උගන්වන ගුරුවරුන් සඳහා ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ආයතනය (NILET) විසින් පස්-දින පුහුණුවක් අන්තර්ජාලය හරහා පවත්වන ලදී.  සිංහල සහ දමිළ යන භාෂා දෙක දෙවන...

View

NLF සාර්ථකත්වයට ඔප දක්වන උදාහරණ | SLCDF |රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව දැනුවත්භාවය වර්ධනය කිරීමේ පුහුණුව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ප්‍රජා නායකයින් පුහුණු කිරීමෙන් සමාජ ඒකාබද්ධතාවය ශක්තිමත් කිරීම

සංවර්ධන පහසුකම් සඳහා ශ්‍රි ලංකා මධ්‍යස්ථානය (SLCDF) විසින් දිස්ත්‍රික්ක 5 සඳහා පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් (මොඩියුල) සංවිධානය කරයි. රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික් හා කොට්ඨාශ මට්ටමින් ශක්තිමත් සිවිල් සමාජීය ව්‍යුහයක් ඇති කිරීම වැදගත් වන බව  ජාතික භාෂා අරමුදලේ හවුල්කාර සංවර්ධන පහසුකම් සඳහා ශ්‍රි ලංකා මධ්‍යස්ථානය ස්ථිර වශයෙන් විශ්වාස...

View