රාජ්‍ය භාෂා පිළිබඳ තත්ත්වය සම්බන්ධ වාර්ෂික වාර්තාකරණය – කැනේඩියානු අත්දැකීම් බෙදා-හදා ගැනීම

වාර්ෂික වාර්තාකරණය වෙත කැනේඩියානු ප්‍රවේශය

කැනඩාවේ රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව, නිව් බ්‍රන්ස්වික් පළාත සඳහා වන රාජ්‍යා භාෂා කොමිෂන් සභාව සහ ඔන්ටාරියෝ පළාත සඳහා වන ප්‍රංශ භාෂා සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් 2019-2020 වර්ෂය වෙනුවෙන් සිය වාර්ෂික වාර්තා පිළිවෙලින් ඉදිරිපත් කිරීම මෑතකදී සිදු කරන ලදී.

කැනඩාවේ රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව

කැනඩාවේ රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස්ගේ වාර්ෂික වාර්තාව

https://www.clo-ocol.gc.ca/sites/default/files/annual-report-2019-2020.pdf

කැනඩාවේ රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව, සිය පූර්විකාවෙහි දැක්වූ වෙනත් දෑ අතර එක් කාරණාවක් ලෙස, රාජ්‍ය භාෂා සම්බන්ධයෙන් 2019-2020 කාලය තුළ සිදු වූ වැදගත් සිදුවීම් ද ඉස්මතු කර තිබුණි.  එහිදී, Covid 19 වසංගත සමයේ සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ හේතූන් සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය භාෂා පනතට ගරු කිරීමේ වැදගත්කම මහජන සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට පෙන්වා දෙමින්, ද්විභාෂික වීමේ අවස්ථාව කැනේඩියානු බාල පරම්පරාව වෙත ලබාදීම උදෙසා රාජ්‍ය භාෂා දෙකක් ඔවුන්ට ඉගැන්වීමේ අගය ද එමගින් නැවත සිහිපත් කර ඇත.  රාජ්‍ය භාෂා පනතට 50 වසරක් පිරීමේ සංවත්සරය නිමිත්තෙන් සිදු කළ සැමරීමේ ඉසව් සහ රාජ්‍ය භාෂා පනත නවීකරණය (1වන පරිච්ඡේදය), කැනේඩියානු සමාජය තුළ රාජ්‍ය භාෂාවන් (අධ්‍යාපනික සහ ප්‍රජා සහය) (2වන පරිච්ඡේදය), මහජනතාව වෙත ලබා දී ඇති රාජ්‍ය භාෂා සේවාවන් තක්සේරු කිරීම සහ ෆෙඩරල් ආයතනයන් තුළ කටයුතු කිරීමේ භාෂාව (පැමිණිලි සහ විගණන මත පදනම් වූ) (3වන පරිච්ඡේදය), රාජ්‍ය භාෂා පනත සම්බන්ධයෙන් පසුගිය වසර 50ක කටයුතු (පැමිණිලි, ප්‍රකාශන, විගණන සහ විශේෂ වාර්තා, අධිකරණ වල මැදිහත්වීම්, පාර්ලිමේන්තුවෙහි පෙනී සිටීම්) ආවරණය කෙරුණු සංඛ්‍යා ලේඛන වගු පිළිබඳ සටහන් (4වන පරිච්ඡේදය) ආදී වශයෙන් මෙම වාර්තාව වෙන් වෙන් වූ පරිච්ඡේද 4කින් සමන්විත විය.  මෙම වාර්ෂික වාර්තාව අවසන් කරනුයේ රජය වෙත ඉදිරිපත් කරන නිර්දේශ මාලාවක් ද සමගින් ය.

ගරු කිරීම සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධවයි :  රාජ්‍ය භාෂා පිළිබඳ හදිසි තත්ත්වයන් හි බලපෑම

https://www.clo-ocol.gc.ca/sites/default/files/emergency-situations-official-languages.pdf

2020 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී ද කැනඩාවේ රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස්වරයා විසින් විශේෂ වාර්තාවක් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී – ගරු කිරීම සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධවයි :  රාජ්‍ය භාෂා පිළිබ හදිසි තත්ත්වයන් හි බලපෑම (A Matter of Respect and Safety: The Impact of Emergency Situations on Official Languages)මෙම වාර්තාව එළිදක්වන ලද්දේ, 2010 සිට 2020 දක්වා සිදු වූ හදිසි තත්ත්වයන් (උදාහරණයක් වශයෙන් Covid 19 වසංගතය) හි ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙනි.  එමගින්,  කැනේඩියානුවන්ගේ රාජ්‍ය භාෂා පිළිබඳ අත්දැකීම් වල දළ විශ්ලේෂණයක් ලබාදෙන අතරම, අර්බුදකාරී කාලවකවානු වල සහ හදිසි තත්ත්වයන් හි දී කැනේඩියානුවන් සමග සන්නිවේදනය කිරීමේ දී වන රාජ්‍ය භාෂා වගකීම් සම්බන්ධයෙන් රජය දක්වන අනුකූලතාවන් වැඩිදියුණු කිරීමෙහි ලා විසඳුම් වශයෙන් ගත හැකි පියවර ද හඳුනා ගැනෙයි.

 

 

රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව –  නිව් බ්‍රන්ස්වික්

https://officiallanguages.nb.ca/wp-content/uploads/2020/12/ANNUAL-REPORT-2019-2020-WEB.pdf

නිව් බ්‍රන්ස්වික් පළාත සඳහා වන රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස්වරයාගේ වාර්ෂික වාර්තාව ඉමහත් මහජන-හිතකාමී ප්‍රවේශයකින් යුතු වේ. මෙම වාර්තාවෙහි පෙරවදන ආරම්භ වන්නේ, නිව් බ්‍රන්ස්වික් හි රාජ්‍ය භාෂා පනත පිළිබඳ සාරාංශයක් සහ එය අදාළ කරගැනීමේ විෂයපථයක් ද සහිත ව ය.  කොමසාරිස්වරයාගේ කෙටි පණිවුඩයෙන් අනතුරුව ඉතාමත් පුද්ගලික අන්දමින් නව කොමසාරිස්වරයා හඳුන්වා දෙමින්, කොමසාරිස්වරයාගේ කාර්යාලයෙහි මෙහෙවර සහ වගකීම් ඉදිරිපත් කිරීමක් ද සිදු කෙරෙයි.  සංශෝධිත 2002 රාජ්‍ය භාෂා  පනත වෙත, පසුගිය විමර්ශන සහ අධ්‍යයනයන් මත පදනම් වූ, යෝජිත සංශෝධනයන් පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක් ද අනතුරුව විශේෂිත නිර්දේශයන් මාලාවක් ද එහි අඩංගු වේ.  රාජ්‍ය භාෂා පනතට අනුකූල වීම යන මාතෘකාවෙන් යුත් කොටසක් මගින් පැමිණිලි සහ බේරුම්කරණ ක්‍රියාවලිය ගැන දක්වා සිටියි.  එසේම, 2019 අප්‍රේල් සිට 2020 මාර්තු දක්වා වන කාලය තුළ දී පිළිගත හැකි අන්දමින් ලැබුණු පැමිණිලි සහ කලාප වශයෙන්, සේවා ස්වාභාවය අනුව සහ ආයතන අනුව කටයුතු කරන ලද පැමිණිලි සංඛ්‍යාව පිළිබඳ සංඛ්‍යා ලේඛන වගුවක් ද ලබා දේ.  ඉන් පසුව ඉදිරිපත් කර තිබුණේ, විශේෂිත ආයතන වෙතින් ලද පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් ගන්නා ලද ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ විස්තරාත්මක සාරාංශයකි.  නෛතික කරුණු යන මාතෘකාවෙන් යුත් කොටස මගින්,  බ්‍රිටිෂ් කොළෙම්බියා පළාතේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් සුළු ජාතීන්ගේ භාෂා අයිතීන්ට ගරු කිරීමට අදාළ නඩු කටයුත්තක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි;  බ්‍රිටිෂ් කොළොම්බියා පළාතට එරෙහිව 2010 වර්ෂයේ දී ප්‍රංශ භාෂා පාසල් මණ්ඩලය සහ මාපිය සංගමයක් විසින් එම නඩුව පවරා තිබුණේ, ප්‍රංශ භාෂා සුළුතර පාසල් වෙත ප්‍රමාණවත් සහ සමානාත්මතාවකින් යුතුව අරමුදල් සැපයීම පළාත් අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය විසින් සිදු නොකරන බව කියාපාමින් ය;  පළාත් අධිකරණයෙන් අභියාචනා අධිකරණය දක්වා ගිය මෙම නඩුව අවසානයේ දී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙතට ගිය අවස්ථාවේ දී 2019 වර්ෂයේ තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණේ, පාසල් මණ්ඩලයට පක්ෂව ය; කැනඩාව ද  සමාන නඩු කටයුතු සම්බන්ධයෙන්, එකී ශ්‍රෙෂ්ඨාධිකරණයේ නීති ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරනු ඇත.  වාර්ෂික වාර්තාවේ අවසාන කොටස මගින් රාජ්‍ය භාෂා වැඩිදියුණු කිරීම දිරිගැන්වෙන අතර, රාජ්‍ය භාෂා පනතට වසර 50ක් පිරීමේ සංවත්සරය යන සන්දර්භය තුළ නිෂ්පාදනය කළ දිරිගැන්වීමේ වීඩියෝ පට මාලා දෙකක් අන්තර්ජාලය හරහා බෙදා-හදා ගෙන අනතුරුව, රූපවාහිනියෙන් ද ප්‍රචාරණය කිරීමට කටයුතු කිරීම ද විශේෂිතව දක්වා ඇත.

ප්‍රංශ භාෂා සේවා කොමිෂන් සභාව – ඔන්ටාරියෝ

https://www.ombudsman.on.ca/Media/ombudsman/ombudsman/resources/Annual%20Reports/2019-2020FLS-AR-Final-EN.pdf

ඔන්ටාරියෝ පළාත සඳහා වන ප්‍රංශ භාෂා සේවා කොමිෂන් සභාවේ කොමසාරිස්වරයාගේ වාර්ෂික වාර්තාව ද ඉමහත් මහජන-හිතකාමී ප්‍රවේශයකින් යුතු වේ.  වාර්තාව ආරම්භ කරන්නේ නව කොමසාරිස්වරියගේ ලුහුඬු පණිවුඩයකිනි.  ඔම්බුඩ්ස්මාන් කාර්යාලය තුළ පළමු කොමසාරිස් ධුරය හොබවන අය වශයෙන් ඇයගේ දැක්ම සහ ක්‍රියාකාරකම් වල සාරාංශයක් ද ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.  (වර්ෂ 2019 සිට, ප්‍රංශ භාෂා සේවා කොමසාරිස් වාර්තා කරන්නේ ඔන්ටාරියෝ හි ඔම්බුඩ්ස්මාන්වරයා වෙත බව මෙහිදී සැලකිල්ලට ගත යුතු ය).  ඔම්බුඩ්ස්මාන්වරයාගේ භූමිකාව, ප්‍රංශ භාෂා සේවා කොමසාරිස්වරියගේ භූමිකාව සහ වගකීම්, පැමිණිලි සඳහා වන යාන්ත්‍රණය සහ බේරුම්කරණ ක්‍රියාවලිය, රාජ්‍ය ආයතන සහ පුරවැසි සංවිධාන සමග වූ හිතකර ප්‍රවේශ පිළිබඳ යම් උදාහරණ, සහ ප්‍රධාන හවුල්කරුවන් සමග කෙරුණු සන්නිවේදනයන් හා සිදුකළ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ විස්තරයක් යන කරුණු, අපගේ කටයුතු සහ ක්‍රමවේදයන් නමැති කොටසින් ඉදිරිපත් කෙරෙයි.  2019-2021 විශේෂිත සිදුවීම් නමැති කොටසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන්නේ, ලැබුණු පැමිණිලි වර්ග සහ පැමිණිලි සංඛ්‍යාව, වැඩි වශයෙන්ම පැමිණිලි කෙරුණු ආයතන, සහ ප්‍රවේශවීම් සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරුණු සන්නිවේදන සහ ක්‍රියාකාරකම්/ඉසව්/රැස්වීම් පිළිබඳ සංඛ්‍යා ලේඛන ය.  2019-2020 දළ විශ්ලේෂණය නමැති කොටසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන්නේ, රජයේ සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයට අදාළ සිදුවීම් (Covid 19, අදාළ පළාතේ මහජන සෞඛ්‍ය ඒකක, හදිසි ඇඟවීම්, මාර්ග සංඥා) සහ රාජ්‍ය සේවා (තනි තනි වශයෙන් පුද්ගලයන් වෙත ලබාදුන් සේවා, ඔන්ටාරියෝ සේවා, ප්‍රවාහන අංශය), පිළිබඳ විස්තරයකින් ද යුතුව, ලද පැමිණිලි ද සමග රජය වෙත වූ විශේෂිත නිර්දේශයන් ය.  වාර්තාව අවසන් කර තිබුණේ ඊට ඇමුණුමක් ද එක් කරමිනි.  නිර්දේශයන් ලැයිස්තුවක්, කාර්ය අරමුණු මත පදනම්ව ළඟා කරගත් ජයග්‍රහණ පිළිබඳ වාර්තාවක්, සහ ප්‍රංශ-ඔන්ටාරියානු ප්‍රජාවන් සමග වූ රැස්වීම් පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් ද එම ඇමුණුමෙහි අඩංගු විය.

එක් එක් අධිකරණ බලප්‍රදේශයන් හා ගත් කළ විශේෂිත තත්ත්වයන් අනුව, ඉහත සඳහන් වාර්ෂික වාර්තා තුනෙහි අන්තර්ගතයන් එකිනෙකට වෙනස් වුවද, ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග, සහ වාර්තාකරණ ක්‍රමවේදයන් සලකා බලන විට ඒවායෙහි මැන්ඩේට සහ ක්‍රියාකාරකම් ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවෙහි මැන්ඩේට සහ ක්‍රියාකාරකම් වලට බෙහෙවින් සමාන ය.  ශ්‍රී ලංකාව තුළ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාවට නැංවීමෙහි තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාකරණයෙහි භූමිකාව සහ මැන්ඩේට සම්බන්ධයෙන් එකී සමානකම් විශේෂයෙන් ම කැපී පෙනෙයි.

 

 

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ භූමිකාව හා වගකීම් සහ රාජ්‍ය භාෂා පිළිබ වාර්ෂික වාර්තාකරණය

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් 1991 අංක 18 දරන රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභා පනත 1991 මාර්තු මස 29 වැනි දින සම්මත කරන ලද්දේ, එමගින් රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව (OLC) ස්ථාපිත කරමිනි

OLC හි අරමුණු වන්නේ, රාජ්‍ය භාෂා භාවිතය ආශ්‍රිතව පනත සඳහා මූලධර්ම නිර්දේශය, සහ ව්‍යවස්ථාවේ IV පරිච්ඡේදයෙහි අන්තර්ගත විධිවිධානයන්ට අනුකූල බවට අධීක්ෂණය සහ සුපරීක්ෂණය, රාජ්‍ය භාෂා ඇගයුම දිරිගැන්වීම සහ පිළිගැනීම, පවත්වාගෙන යාම, සහ ඒවායෙහි තත්ත්වය, සමානාත්මතාව හා විමර්ශන මෙහෙයවීමේ දී මූලික කටයුතු වලදී, සහ ලැබෙන ඕනෑම පැමිණිල්ලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ දී භාවිතයට ඇති අයිතිය අඛණ්ඩව සුරැකීම, සහ මෙම පනතෙහි විධිවිධාන මගින් සලසා ඇති අන්දමට ප්‍රතිකාර්මික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම ආදී කටයුතු සිදුකිරීම ය.  අදාළ භාෂාවන් අතරින් ඕනෑම භාෂාවක තත්ත්වය හෝ භාවිතයට බලපාන හෝ බලපානු ඇති හෝ ඕනෑම රෙගුලාසියක්, විධානයක්, හෝ පරිපාලනමය ප්‍රතිපත්තියක් සමාලෝචනය කිරීමට කටයුතු කිරීමේ බලය OLC මගින් ලබාදී ඇත.  එසේම, අවශ්‍ය යැයි හෝ සුදුසු යැයි හැඟෙන පරිදි අදාළ භාෂාවන් අතරින් ඕනෑම භාෂාවක තත්ත්වය හෝ භාවිතය පිළිබඳ කිසියම් අධ්‍යයනයක් හෝ ප්‍රතිපත්තිමය ලේඛනයක් හෝ නිකුත් කිරීමට හෝ ඒවා සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් දීමට හෝ සුදුසු යැයි හැඟෙන පරිදි අදාළ භාෂාවෙහි තත්ත්වය හෝ භාවිතය ගැන ප්‍රකාශනයන් හෝ වෙනත් මාධ්‍ය ඉදිරිපත් කිරීම් වලට අනුග්‍රහය දැක්වීම හෝ ඒවා සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම ද ඇතුළුව එවැනි පොදු අධ්‍යාපනික ක්‍රියාකාරකම් සිදුකිරීමට ඉදිරිපත් වීමට ද OLC මගින් බලය ලබා දී ඇත.

පනතෙහි 32 වැනි වගන්තියෙන් කියැවෙන්නේ, රාජ්‍ය භාෂාවන්ට වගකිව යුතු අමාත්‍යවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම උදෙසා වාර්ෂික වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කොමිෂන් සභාව වෙත ඇති බැඳීම ගැනයි.

රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ වාර්ෂික වාර්තා

රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව (OLC) වාර්ෂිකව පාර්ලිමේන්තුව වෙත වාර්තා කරනු ලබන්නේ රාජ්‍ය භාෂා සඳහා වගකියනු ලබන අමාත්‍යවරයා හරහා ය.  කාර්යසාධන වාර්තා හෝ මෙහෙයුම් වාර්තා වශයෙන් වන මෙකී වාර්තා යනු, සියලුම අමාත්‍යාංශ සහ ආයතන විසින් සපුරාලිය යුතුව ඇති රජය වෙත පවතින අවශ්‍යතාවකි.  මෑතක දී ඉදිරිපත් කරන ලද OLC කාර්යසාධන වාර්තාව ඊට උදාහරණයකි.  පසුගිය ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශයේ 2017 වර්ෂය සඳහා වූ කාර්යසාධන වාර්තාව (පිටු 49-61) එකී OLC කාර්යසාධන වාර්තාවට ඇතුළත් කර තිබුණු අතර, රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව (DOL)  හි සහ ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ආයතනය (NILET) හි කාර්යසාධන වාර්තා ද ඊට ඇතුළත් විය.  අමාත්‍යාංශයෙහි 2017 වර්ෂය සඳහා වන කාර්යසාධන වාර්තාව වෙත පිවිසීමේ සබැඳිය පහතින් දී ඇත:  

https://www.parliament.lk/uploads/documents/paperspresented/performance-report-ministry-of-national-coexistence-dialogue-official-languages-2017.pdf

වත්මන් රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ සංවිධානයික සංවර්ධන සැලසුම සහ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) වෙතින් ලැබෙන සහය යන සන්දර්භය තුළ, රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාවට නැංවීම ගැන රජය ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථානුකූල බැඳීම් වලට සම්බන්ධිත හෙයින් එකී ක්‍රියාමාර්ග ඇගයීම කෙරෙහි විශේෂයෙන්ම වැඩි අවධානයක් යොමුවන විශේෂිත වාර්ෂික වාර්තාවක් මහජනතාව අතරේ බෙදා හැරීම උදෙසා සැකසීමේ අවශ්‍යතාව ගැන රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයන් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කිරීම් ආරම්භ කර ඇත.  අධ්‍යාපනය, පුද්ගලික සංස්ථා සහ ලාභ සඳහා නොවන සංවිධාන වැනි ක්ෂේත්‍රයන් ද ඇතුළුව, ශ්‍රී ලාංකේය සමාජය තුළ වන සමස්ත භාෂාමය වටපිටාව පිළිබඳ ඇගයීමක්/විශ්ලේෂණයක් ද සිය වාර්ෂික වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීමට ද කොමිෂන් සභාවට හැකිය.  1991 හි රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභා පනතෙහි 7 වැනි වගන්තියෙන් දක්වා ඇති කොමිෂන් සභාවෙහි බලතල අනුව, රාජ්‍ය භාෂා වල තත්ත්වය සහ භාවිතය සම්බන්ධයෙන් කොමිෂන් සභාව විසින් සිදුකිරීමට භාරගෙන ඇති තේමාත්මක අධ්‍යයනයන්/වාර්තා ආදියෙහි ප්‍රතිඵල ද වාර්ෂික වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීමටත් යෝජිතය.  අවසන් වශයෙන්, රාජ්‍ය භාෂා පනත ක්‍රියාවට නැංවීම සම්බන්ධයෙන් වැඩිදියුණු කිරීම් අවශ්‍ය කෙරෙන ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳව මධ්‍යම රජය, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය වෙත නිර්දේශයන් ඇතුළත් කොටසක් ද වාර්ෂික වාර්තාවට එක් කළ හැකිය.

හිලෙයර් ලෙමොයින්
භාෂා ප්‍රතිපත්ති උපදේශක
NLEAP
2021 පෙබරවාරි