රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය භාරය පිළිබඳ විශ්ව විද්‍යාල සිසු සිසුවියන් දැනුවත් කිරීමේ වෙබිනාර් සම්මන්ත්‍රණය

රුහුණු  විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජවිද්‍යා ශිෂ්‍ය සංගමය සහ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය එක්ව, රාජ්‍ය භාෂා කොමිසන් සභාවේ සහභාගිත්වය සහ සහයෝගය මත 2021 ජුනි 18 දින මෙම වෙබිනාර් සම්මන්ත්‍රණය ඉතා සාර්ථක ලෙස පැවැත්විය.

සම්මන්ත්‍රණයට මනා පිවිසුමක් ලබා දෙමින් රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජවිද්‍යා අංශයේ ආචාර්ය සුරංජිත් ගුණසේකර සිය  පිළිගැනීමේ කථාව කළ අතර අනතුරුව රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ  උපකුලපති, ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුජීව අමරසේන මහතා විසින් මුඛ්‍ය දේශනය පවත්වන ලදී.  එදිනෙදා ජීවිතයේ වැඩ කටයුතු වලදී විවිධ භාෂා පිළිබද දැනුවත්භාවය කොතරම් වැදගත් වන්නේදැයි ප්‍රායෝගික උදාහරණ දෙමින් ඔහු කළ දේශනය සම්මන්ත්‍රණයට සජීවී පසුබිමක් නිර්මාණය කර දුනි .

විශ්ව විද්‍යාල සිසු සිසුවියන් සිසුන් 200 අධික පිරිසක් සහභාගී වූ ශ්‍රී  ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් දැනුවත් කිරීමේ මෙම වැඩසටහනට දායකත්වය ලබා දෙමින් රාජ්‍ය භාෂා කොමිසන් සභාව හා එක්ව මෙම වැඩසටහන සම්බන්ධීකරණය කිරීමට ලැබීම අප, ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) මහත් සේ අගය කරන්නෙමු. රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ   සමාජවිද්‍යා ශිෂ්‍ය සංගමයේ සාදර ඇරැයුම මත රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ (OLC) සභාපතිවරයා වන නීතීඥ ඩී. කලංසූරිය මැතිතුමා විසින් රාජ්‍ය භාෂා කොමිසන් සභාවේ කාර්ය භාර  පිළිබඳව පවත්වන ලද මෙම ඵලදායී දේශනය තුළින් භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය සහ ඒ පිළිබඳ වර්තමානයේ මතුවී ඇති විවිධ  ගැටලු පිළිබඳව සාකච්චා කරනු ලැබීය .  මෙම වෙබිනාර් සම්මන්ත්‍රණයට රුහුණ, කොළඹ, කැලණිය, සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර යන විශ්වවිද්‍යාල වලින් සිසු සිසුවියන් 200 ට අධික පිරිසක් සහභාගි වුහ  .

ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු සැසිය තුළ සිසු සිසුවියන් මතුකළ ප්‍රශ්න තුළින් ඔවුන් භාෂා අයිතිවාසිකම් ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ දක්වන නැඹුරුතාව  මනාව පැහැදිලි විය.

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂාවන්වන  සිංහල සහ දමිළ භාෂා  ප්‍රවර්ධනය කෙරෙහි අත හිත දෙමින් ඒ හා සම්බන්ධ වැඩසටහන් දියත් කිරීමෙහිලා කැපවී කටයුතු කරන ජාතික භාෂා සමානාත්මත අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය  කැනේඩියානු රජය විසින් අරමුදල් සපයනු ලබන ශ්‍රී ලංකා රජය සහ කැනේඩියානු රජය අතර පවතින ද්විපාර්ශ්වික ව්‍යාපෘතියකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය  භාෂා ප්‍රතිපත්තිය පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා  රාජ්‍ය භාෂා කොමිසන් සභාව සමග මෙන්ම  අනෙකුත් ආයතන හා එක්ව අප කටයුතු කරන්නෙමු.. රටේ හෙට දවසවන අනාගත පරපුර  සදහා මෙවැනි පලදායි වැඩසටහන් දියත් කිරීමට ලැබීම සතුටකි.