භාෂා සැලසුම්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ පුහුණු කරන්නන් පුහුණු කිරීමේ (TOT) සමාරම්භක වැඩමුළුව

භාෂා සැලසුම්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ඔන්ලයින් පුහුණුව, දමිළ මාධ්‍යයෙන් පුහුණු කරන්නන් විසින් සාර්ථකව නිමා කරයි.

භාෂා සැලසුම්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව දමිළ මාධ්‍යයෙන් පුහුණු කරන්නන් වෙනුවෙන් NLEAP ආයතනයේ සහය ඇතිව රාජ්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශයේ, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන වල භාෂා අංශයන් විසින් පවත්වන ලද තුන්-දින පුහුණු වැඩමුළුව සාර්ථකව නිම විය.  2021 ජුනි 21 දින සිට 23 දින දක්වා Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ පවත්වන ලද මෙම පුහුණු වැඩමුළුවට උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත් (යාපනය, මන්නාරම, කිලිනොච්චිය, වව්නියාව, මුලතිව්, ත්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්ක) වලින් දමිළ මාධ්‍යයෙන් පුහුණු කරන්නන් 11 දෙනෙකු සම්බන්ධ විය.

 

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය උපායමාර්ගිකව ක්‍රියාවට නැංවීම පාදක කරගෙන, භාෂා සැලසුම් සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතු ඵලදායී ලෙස සම්බන්ධීකරණය උදෙසා අමාත්‍යාංශය වෙත තාක්ෂණික සහය සැලසීමේ NLEAP හි කාර්යභාරයෙහි කොටසක් වශයෙන් මෙම පුහුණු කරන්නන් පුහුණු කිරීමේ වැඩමුළුව පවත්වන ලදී.  පුහුණු වැඩසටහනෙහි සමාරම්භක සැසි වාරයේ කටයුතු ඇරඹුණේ ඩොන් බ්‍රොනෙල් මහතාගේ (ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ – NLEAP)  පිළිගැනීමේ කථාවෙනි.  ඉන් අනතුරුව, සමාරම්භක කථාව පවත්වන ලද්දේ ආර්. විජයාලෙච්චමි මෙනෙවිය (අතිරේක ලේකම් – ජාතික භාෂා අංශය, රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය) විසිනි.  රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය සහ භාෂා සැලසුම්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ එම්. තිරුනාවුකරසු මහතා (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ – NLEAP) සිදුකළ ඉදිරිපත් කිරීම (presentation) වැඩමුළුවට උචිත වටපිටාවක් හා ගැළපෙන පදනමක් සැකසීමට ඉවහල් විය.

මෙම වැඩමුළුවේ පුහුණුව සිදු කරන ලද්දේ, එච්. ආර්. මොහොමඩ් ෂිබ්ලි (දේශීය සේවා සැපයුම් විශේෂඥ – NLEAP) සහ ජෙබමලායිමුත්තු බෙනඩික්ට් (පුහුණුකරු/උපදේශක) විසිනි.  භාෂා සැලසුම් ක්‍රියාවලියෙහි කාර්යක්ෂම පහසුකම් සපයන්නන් වශයෙන් පුහුණු කරන්නන්ගේ දැනුම සහ ධාරිතාව ගොඩනැගීම මෙම වැඩමුළුවෙහි ඉලක්කය විය.  එහිදී වැඩමුළුව හරහා පුහුණු කරන්නන් වෙත ලබාදුන් පුහුණුවෙහි අන්තර්ගත මූලික කරුණු වූයේ: භාෂා සැලසුම් ක්‍රියාවට නැංවීම සම්බන්ධයෙන් යම් ආයතනයකට අදාළ මූලධර්මයන්ට ඉන් ඇති බලපෑම් ගැන අවබෝධයක් ලබාගැනීමට ඔවුන්ට සහය වීම; යම් ආයතනයක් තුළ භාෂා සැලසුම ක්‍රියාවට නැංවීමේ දී අවස්ථාමය විශ්ලේෂණයක් සිදුකිරීමට අවශ්‍ය මෙවලම් සහ කුසලතා ඔවුන් වෙත සැපයීම; සහ ඵලදායී සහ ගැළපෙන භාෂා සැලසුම් සැකසීමට සහ ක්‍රියාවට නැංවීමට අවශ්‍ය දැනුම සහ ධාරිතාව ඔවුන් තුළ ගොඩනැංවීමයි.  රැස්වීම් තාක්ෂණ සහ ඉදිරිපත් කිරීමේ කුසලතා පිළිබඳව ලබාදුන් පුහුණුව, සහභාගි වන්නන්ගේ නොමඳ ඇගයුමට ලක් වුණේ, ඉදිරියේ දී ඔවුන් වෙතින් පුහුණුව ලබන්නන් තුළ දැනුවත් භාවය ඇති කිරීමට සහ අදාළ කටයුතු වලට ඒ අය මනා සේ සම්බන්ධ කරගැනීමට අවශ්‍ය ධාරිතාව වැඩිදියුණු කිරීමේ වුවමනාව ඔවුන් සතුව තිබූ හෙයිනි.  සාර්ථකව නිමාව දුටු මෙම වැඩමුළුවෙන් අමාත්‍යාංශයට සහ NLEAP ආයතනයට පසක් වුණේ, භාෂා සැලසුම්කරන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ පුහුණුව ඉදිරියේ දී ද ඔන්ලයින් මගින් ලබාදීමේ හැකියාව ඇති බවයි.