මධ්‍යම පළාතේ ද්වි භාෂා රාජ්‍ය සේවා ශක්තිමත් කිරීම සහ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා එක්ව කටයුතු කිරීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සමග හවුල්ව ජාතික භාෂා අංශය, නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කයේ උප ජාතික ආයතන 8 ක් සඳහා සමාරම්භක භාෂා සැලසුම් කිරීමේ රැස්වීමක් සංවිධානය කරයි.

මධ්‍යම පළාතේ නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් රාජ්‍ය ආයතන 8 ක් සමග රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශය විසින් එහි ආරම්භක භාෂා සැලසුම් රැස්වීම සංවිධානය කිරීම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සැලසුම් කරන ලද හා අපේක්ෂාවෙන් සිටි දිනයකි.  මාර්ගගතව පැවැත් වූ මෙම මූලික සාකච්ඡාව, භාෂා සැලසුම් සංවර්ධනය හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ‘ආදාර්ශ ආයතන’ වශයෙන් දිවයිනපුරා උප ජාතික ආයතන 30 ක් සංවර්ධනය කිරීම උදෙසා පළමු පියවර සනිටුහන් කරයි.  ජාතික හා පළාත් මට්ටමින් විශේෂයෙන් ම ද්විභාෂා ප්‍රජාවන්හි, රාජ්‍ය භාෂා දෙකෙන් ම (සිංහල සහ දෙමළ) රාජ්‍ය සේවා ලබා දීම පිණිස ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශවල ධාරිතාවය ශක්තිමත් කිරීම  රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ගික රාමුවේ අනිවාර්ය අංගයක් වේ.  මෙම උපාය මාර්ගයේ කොටසක් වශයෙන් කාන්තාවන්ට බලපාන කරුණු කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින්, පළාත් සභා, දිස්ත්‍රික් ලේකම් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල (විශේෂයෙන් ම ද්වි භාෂා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල), පළාත් පාලන ආයතන ඇතුලුව තෝරාගනු ලැබූ ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශවලට භාෂා සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා සහ භාෂා කමිටු ශක්තිමත් කිරීමට සහාය ලබා දීම පිණිස  ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන අමාත්‍යාංශය ජාතික භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව හවුල් කර ගනු ඇත.

භාෂා සැලසුම් සංවර්ධනය කිරීමේ ආකෘති සැකසීම සඳහා ද්වි භාෂා කලාපවලින් තෝරාගනු ලැබූ රාජ්‍ය ආයතන 30 ක් සඳහා සහාය ලබා දීම පිණිස අමාත්‍යාංශයේ දිගු කාලීන සැලසුම් හා උපාය මාර්ගයේ පළමු පියවර වශයෙන් මෙම සමාරම්භක රැස්වීම සනිටුහන් කරන බව රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශයේ අතිරේක ලේකම් ආර්. විජයලච්චමි මහත්මිය ඇයගේ පිළිගැනීමේ කථාවේ දී සඳහන් කළාය.  භාෂා සැලසුම් සාර්ථක ලෙස සංවර්ධනය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් මහජනතාව වෙත තමන්  කැමති භාෂාවකින් කාර්යක්ෂම/ඵලදායී සේවාවන් ලබා දීම පිණිස මෙම ආයතනවල ධාරිතාවයන් ගොඩනගා ශක්තිමත් කරනු ඇත. සෑම පියවරක දීම අමාත්‍යාංශයේ අඛණ්ඩ සහාය ආයතනවලට ලබා දෙන බවට සහතික වෙමින්  ඇය දිවයිනේ සෙසු අයට ආදර්ශයක් වීමට තිබූ කැපවීම හා කැමැත්ත සඳහා ආරම්භක රැස්වීමට එක් වූ ආයතන 8 ට ස්තූති කර සුභ පැතුවාය.    නුවර එළිය ත්‍රෛ භාෂා සමාජයක් ලෙස හඳුනාගනිමින්, ජාතික ඒකාබද්ධතා ප්‍රවර්ධන සහායක,  ආනන්ද දිසානායක මහතා විසින් 2002 තරම් ඈත කාලයක සිට මෙම භාෂා සැලසුම් වැඩසටහන ශක්තිමත් පදනමක් මත ගොඩ නැගීම පිළිබඳව අනාගතය විනිවිද දැක්කේය.    විවිධ ජන වර්ග, ආගම්, සංස්කෘතීන්, භාෂාවන් සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ වැනි විවිධ වර්ගවලින් සමන්විත වූ නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කයේ මහජනතාවට ත්‍රෛ භාෂාවෙන්, එය සිංහල, දමිල රාජ්‍ය භාෂාවලින් එකක් හෝ සම්බන්ධීකරණ භාෂාව හෝ වේවා තමා කැමති භාෂාවකින් අවශ්‍ය රාජ්‍ය සේවය ලැබෙන හා භුක්ති විඳින අනාගතයක් අපේක්ෂා කළේය.  නුවර එළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ අතිරේක ලේකම් සුජීවා බෝධිමාන්න මහත්මිය, නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කය ද්වි භාෂා දිස්ත්‍රික්කයක් ලෙස ලබා දෙන ලද සහයෝගයට අමාත්‍යාංශයට හා ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියට ස්තුති කළාය.  වැඩසටහන මගින් නුවර එළිය ජනතාවට ඔවුන් කැමති භාෂාවෙන් හොඳ ම සේවාව ලබා දීම සඳහා තෝරා ගත් රාජ්‍ය ආයතනවලට හැකි වන බව දකිමින් ‘එය භාෂා පුහුණුවකට වඩා දිගු කාලීන වඩාත් ඵලදායී වන වැඩසටහනකි‘ යනුවෙන් ඇය සඳහන් කළාය.  ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්ෂ ඩොන් ඊ. බ්‍රවුනෙල් මහතා, රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය සාර්ථක ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී ශ්‍රී ලංකා රජයට කැනඩා රජයේ අඛණ්ඩ සහයෝගය ලබා දෙන බවට සහභාගීවූවන් හට සහතික විය.  දිවයිනපුරා රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය සාර්ථක ලෙස ක්‍රියාත්මක  සඳහා  අත්‍යවශ්‍ය වූ තමන්ගේ වැනි ආයතනවල අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා විශේෂිතව සැලසුම් කරනු ලැබූ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ  අඛණ්ඩ සහයෝගය ද ලබා දෙන බවට ඔහු සහතික විය.  තෝරාගත් ආයතන නියෝජනය කරමින් සහභාගීවූවන් භාෂා සැලසුම් සාර්ථක ලෙස සැකසීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා  එකම අරමුණකින් කැපවීමෙන් හා සහයෝගයෙන් කටයුතු කළහ.

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම පළාත නියෝජනය කරන රාජ්‍ය ආයතන 8

  • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය – නුවර එළිය
  • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, නුවර එළිය
  • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, අඹගමුව
  • නුවර එළිය මහනගර සභාව
  • හැටන් දික්ඔය නගර සභාව
  • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල – නුවර එළිය‍
  • පොලිස් ස්ථානය – නුවර එළිය
  • පොලිස් ස්ථානය – හැටන්