“පරිවර්තනයේ දී ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය: පරිවර්තනයේ දී කාන්තාවාදී න්‍යාය හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ දේශපාලනය”

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විසින් භාෂා අයිතීන් තුල ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය හා කාන්තා සවිබල ගැන්වීම පිළිබඳ  සමාරම්භක මාර්ගගත වැඩමුළුවක් දියත් කරයි.

භාෂා අයිතීන් තුල ස්ත්‍රීපුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය හා කාන්තා සවිබල ගැන්වීම පිළිබඳ විශ්ව විද්‍යාල විද්වතුන් සඳහා ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විසින් අන්තර්ජාල සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් දියත් කළ අතර එය සංවාදයේ සන්ධ්‍යාවක් විය.  සැප්තැම්බර් මස 16 වැනි දින පැවැත් වූ මෙම සම්මන්ත්‍රණයේ  සමාරම්භක සැසිය,  ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය පිළිබඳ විශේෂඥ සාමා රාජකරුණා විසින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවයට අදාල ප්‍රධාන සංකල්ප  පිළීබඳ පැවැත් වූ කෙටි දැනුවත් කිරීමකින් ආරම්භ විය.   ඔටාවා විශ්ව විද්‍යාලයේ කලා පීඨයේ උපාධි අධ්‍යයන, පරිවර්තනය හා භාෂණ අංශයේ ප්‍රධානී, මහාචාර්ය ලුයිස් වොන් ෆ්ලොටෝ මහතා “පරිවර්තනයේ දී ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය” සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවාදී න්‍යාය හා ස්ත්‍රීපුරුෂ සමාජභාවීය දේශපාලනය, පරිවර්තනය කෙරෙහි ඇති කරන බලපෑම හා බලපෑම් කරන ආකාරය පිළිබඳව සංවාදයකට මුල පිරුවේය.

භාෂා අයිතීන්  හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය හා කාන්තා සවිබල ගැන්වීමේ අංශ අතර සබඳතා මාලාවක් පිළිබඳ සංවාදයක් සඳහා වේදිකාවක් ඇති කිරීම පිණිස සංවිධානය කළ මෙම සම්මන්ත්‍රණය, අන්තර්ජාල සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ පළමුවැන්න වේ.  මෙම  සම්මන්ත්‍රණය මගින් කැළණිය, යාපනය, සබරගමුව හා නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාලය යන විශ්ව විද්‍යාලවල පරිවර්තන අංශ නියෝජනය කරන විද්වත් පරිසරය හා ප්‍රජාව ඇතුලු අනෙකුත් කීර්තිමත් ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය පිළිබඳ විශේෂඥයින් එකම වේදිකාවකට ගෙන එනු ඇත.

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ භාෂා ප්‍රතිපත්ති පුහුණු විශේෂඥ නියාස් රස්කින් මහතා, අන්තර්ජාලීය සම්මන්ත්‍රණයේ සාර්ථකත්වය පිළිබඳ අදහස් ප්‍රකාශ කරමින් “එකම වේදිකාවක දී  මෙම විශේෂිත විෂය ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් කීර්තිමත් මහාචාර්යවරුන්ගේ  සංවාදය අසා සිටීම සතුටට කරුණක් ” බවත්   “ මෙම සැසි වාරයෙන් හවුල් විශ්ව විද්‍යාලවල විද්වතුන්ට ලබා ගැනීමට බොහො දේ තිබුණි. ”යනුවෙන් ද සඳහන් කළේය. මෙම සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී වූ රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ හා රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමෙන්තුවේ  විශේෂිත ආරාධිතයන්ගෙන් ලද ධනාත්මක ප්‍රතිචාර ද හුවමාරු කර ගත්තේය.

මෙම අන්තර්ජාලීය සම්මන්ත්‍රණ මාලාව මගින්, කැනඩාවේ කාන්තාවාදී න්‍යාය ජාත්‍යන්තර සහාය ප්‍රතිපත්තිය හා ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය හා කාන්තාවන්ගේ සවිබල ගැන්වීම සඳහා වූ කැපවීම  තුල මෙම ව්‍යාපෘතියේ විවිධ පැතිකඩයන් තුළින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයේ උත්සුකයන් හා අවස්ථා පිළිබඳ ශක්තිමත් විශ්ලේෂණයක් සිදු කිරීම සහතික කිරීම පිණිස ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ නිශ්චිත අවධානය ඉස්මතු කර  දක්වයි.