සංඥා භාෂාවන්: සම සහභාගීත්වය හා ප්‍රවේශය සඳහා අභියෝග හා දුෂ්කරතා

ජාත්‍යන්තර සංඥා භාෂා දිනය සැමරීම සඳහා පවත්වනු ලබන අන්තර්ජාලීය සම්මන්ත්‍රණය සඳහා ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවෘද්ධි ව්‍යාපෘතිය සහාය දක්වයි.

සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් 23 වැනිදා ගෝලීය වශයෙන්, සංඥා භාෂා පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය සමරයි.   කොවිඩ් -19 සීමා මධ්‍යයේ, රාජ්‍ය භාෂා කොමිසම හා රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ශ්‍රී ලංකා බිහිරි වූවන්ගේ මධ්‍යම සම්මේලනය, කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ආබාධ අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය හා ආබාධ සහිත සිසුන් සඳහා සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය හා කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ආබාධ පර්යේෂණ, අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනය සමග එක්ව ජාත්‍යන්තර සංඥා භාෂා දිනය නිමිත්තෙන් සැප්තැම්බර් 24 වැනි දින අන්තර්ජාලීය සම්මන්ත්‍රණයක් සංවිධානය කරනු ලැබිණි.

“සංඥා භාෂාවන්:  සම සහභාගීත්වය හා ප්‍රවේශය සඳහා අභියෝග හා දුෂ්කරතා” යන මාතෘකාව යටතේ වූ මෙම සම්මන්ත්‍රණය, සම්පත්දායකයින් විසින් සංඥා භාෂාවෙන් සන්නිවේදනය කරන ලද අතර, සිංහල හා දෙමළ රාජ්‍ය භාෂාවලින් මෙන්ම සම්බන්ධීකරණ භාෂාව වන ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ද ප්‍රේක්ෂකයන් වෙත පරිවර්තන ලබා දෙනු ලැබිණි.  සංඥා භාෂාවෙන් සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි භාෂාවලට පරිවර්තනය කළ හැකි සම්පත්දායකයන් සිටීම හා ඔවුන්ගේ සහාය පැවතීම මගින්, සංඥා භාෂාවෙන් සන්නිවේදනය කරන පුද්ගලන් මුහුණදෙන අභියෝග හා දුෂ්කරතා කෙසේ මග හරවා ගත හැකි ද යන්න පිළිබඳව, එම සම්මන්ත්‍රණය පැවැත්වූ ආකාරය ම ආදර්ශයක් විය.  වැඩසටහනේ තවත් වැදගත් පැතිකඩක් වූයේ බිහිරි කාන්තාවන් මුහුණ දෙන  සුවිශේෂී අභියෝග ගවේෂණය කිරීම සඳහා වෙන් වූ කොටස වේ.  එවැනි වැඩසටහන් හා සංවාද සඳහා පහසුකම් සැලසීමේ කාර්යභාරය ඉටු කරමින්, මහජනතාවට අවශ්‍ය භාෂාවකින්, එය සංඥා භාෂාව වුවද, සේවාවන් ලබා ගැනීම සහතික කිරීම පිණිස එක් එක් අයට ඉටු කළ හැකි කාර්යභාරය  තවදුරටත් ගවේෂණය කිරීම සඳහා ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය, රාජ්‍ය භාෂා කොමිසම හා රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවට සහාය ලබා දෙයි.

සම්මන්ත්‍රණයේ ඇතුලත් වූ මාතෘකා වූයේ; 

ශ්‍රී ලංකාවේ සංඥා භාෂාවේ සංවර්ධනය හා වැදගත්කම – ශ්‍රී ලංකා බිහිරි වූවන්ගේ මධ්‍යම සම්මේලනයේ සභාපති බ්‍රයන් කොඩිතුවක්කු මහතා

සංඥා භාෂා සන්නිවේදනයේ එදිනෙදා ගැටළු –  ශ්‍රී ලංකා බිහිරි වූවන්ගේ මධ්‍යම සම්මේලනයේ ලේකම් අනිල් ජයවර්ධන මහතා

විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනයේ සංඥා භාෂා සන්නිවේදන ගැටළු – බ්‍රයන් කොඩිතුවක්කු මහතා සමග නිපුන් ප්‍රබෝධන ප්‍රනාන්දු  මහතා සහ කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ තෙවන වසරේ ඉගෙනුම ලබන සන්දනී නයන්ජලී මෙනවිය.

බිහිරි වූ කාන්තාවන් මුහුණ දෙන සංඥා භාෂා සන්නිවේදන ගැටළු – ශ්‍රී ලංකා බිහිරි කාන්තාවන් සඳහා මධ්‍යම සම්මේලනයේ සභාපති නන්දා කුමාරිහාමි මහත්මිය.

දෙමළ භාෂාවෙන් සංඥා භාෂා භාවිතයේ ගැටළු –  වඩමාරච්චි බිහිරි සංගමයේ ලේකම් එස්. සෙල්වකුමාර්

අවාසනාවට තාක්ෂණික ගැටළු ඇතිවීමෙන් සම්මන්ත්‍රණය අතරමැද දී අවසන් විය.  ඉදිරියේ දී පසුවිපරම් දේශනයක් සංවිධානය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.