රාජ්‍ය භාෂා කොමිසන් සභාව නිල වෙබ් අඩවිය දියත් කරයි

භාෂා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ගොඩ නැංවීම හා  භාෂා අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනතා සහභාගීත්වය ප්‍රවර්ධනය සඳහා වූ වැදගත් පියවරකි.

රාජ්‍ය භාෂා කොමිසමට එහි නිල වෙබ් අඩවිය www.olc.gov.lk/ දියත් කිරීම වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් විය.  රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය  ගරු ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වෙබ් අඩවිය විවෘත කරන ලදී.  රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නීතිඥ, ඩී.කලංසූරිය මහතා ඔහුගේ පිළිගැනීමේ කතාවේ දී සඳහන් කළ පරිදි, ‘ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂාවන් හි භාරකරු වන්නේ රාජ්‍ය භාෂා කොමිසම වේ’.  කෙසේ වුව ද, ඔහු තව දුරටත් ප්‍රකාශ කළේ ‘නමුත් ශ්‍රී ලාංකික මහජනතාව රජය විසින් පවරා ඇති රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ වගකීම් පිළිබඳව හා සෑම පුරවැසියෙකුගේම භාෂා අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා එමගින් සිදු කරනු ලබන කාර්යභාරය පිළිබඳව දැනුවත් නොමැත.  මෙය මා හඳුනාගත් හිඩැසක් වන අතර රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභා කණ්ඩායම සමග  එය නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටිමි’. එබැවින්, ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය සහ එහි පුරවැසියන්ගේ භාෂා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව මහජන දැනුවත්බව ගොඩ නැගීම පිණිස   රාජ්‍ය භාෂා කොමිසමේ වැඩසටහන්වල වැදගත් අංගයක් ලෙස දකිමින් කලංසූරිය මහතා කොමිෂන් සභාව සඳහා නිල වෙබ් අඩවියක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කැපවිය.

‘භාෂාව වැදගත් – විශේෂයෙන්  ම අපගේ අනන්‍යතාවය ආරක්ෂාව කර ගැනීමේ දී,’ රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජේ.ජේ.රත්නසිරි මහතා ප්‍රකාශ කළේය.  බහුභාෂාවන් කතා කිරීමට  අපගේ මුතුන් මිත්තන්ට තිබූ හැකියාව පිළිබඳව භාෂා හයක් කතා කළ පඬිවරයෙකු හා ලේඛකයෙකුවන ශ්‍රී ලාංකේය බෞද්ධ භික්ෂුවක් වන වල්පොල රාහුල හිමි (1907–1997) පිළිබඳව ප්‍රේක්ෂකයන්ට සිහිපත් කර දෙමින්, රත්නසිරි මහතා ලාංකීය ඉතිහාසයේ සාක්ෂි ගෙන හැර දැක්වීය.    ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගත සාර්ථකත්වය හා සංහිඳියාව යන දෙකටම වැදගත්වන එක් භාෂාවකට වඩා කතා කිරීමට ඇති හැකියාවේ තීරණාත්මක බව දකිමින්, ශ්‍රී ලංකා රජය සමග,විශේෂයෙන් ම ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රාජ්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශය හා රාජ්‍ය භාෂා කොමිසම සමග එවැනි සමීප සහයෝගීතාවයකින් කටයුතු කිරීම වෙනුවෙන්, ඔහු කැනේඩියානු රජයට හා ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘති කණ්ඩායමට ස්තුතිය පුද කළේය.  රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම පිණිස රාජ්‍ය භාෂා කොමිසම විසින් සිදුකරනු ලබන සුවිශේෂී කාර්යභාරය ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවට දැන ගැනීමට සැලසීමේ දී වෙබ් අඩවිය මගින් කරනු ලබන වැදගත්  කාර්යභාරය පිළිබඳව රත්නසිරි මහතා ප්‍රකාශ කළ අතර ඔවුන්ගේ නිල වෙබ් අඩවිය විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිට හා එම කණ්ඩායමට සුබ පැතුම් එක් කළේය.

කැනේඩියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ උපදේශක, සංවර්ධන හා සංවර්ධන සහයෝගීතා ප්‍රධානී, ඩැනියෙල් ජොලි මහතා සඳහන් කළ පරිදි,  කැනඩාව විසින් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා එහි සන්නිවේදන මෙවලම් ශක්තිමත් කිරීමට හා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 2000 වර්ෂයේ සිට ශ්‍රී ලංකා රජයට සහයෝගය ලබා දෙනු ලැබේ.  රාජ්‍ය භාෂා කොමිසම වෙත ලබා දෙනු ලබන තාක්ෂණික සහාය එවැනි එක් අවස්ථාවකි.  භාෂා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ගොඩ නැගීම හා භාෂා අයිතීන් උල්ලංඝනය කිරීමට විසඳුම් සෙවීම යන ද්විත්ව භූමිකාව ඉටු කිරීම සඳහා රාජ්‍ය භාෂා කොමිසමේ වෙඩ් අඩවිය නිර්මාණය කර ඇත.  ‘රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තියේ අත්‍යවශ්‍ය සම්පත් හා තොරතුරු ගබඩාවක් ලෙස’ ජොලි මහතා ප්‍රකාශ කළේ  ‘භාෂා අයිතීන් පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ගොඩ නැගීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතනවලට   හා පුරවැසියන්ට අවශ්‍ය මෙවලම් මෙම වෙබ් අඩවිය විසින් සපයනු ඇති බව’යි.   භාෂා අයිතීන් උල්ලංඝනය වීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සාමාන්‍ය ජනතාවට අතවශ්‍ය මෙවලමක් සැපයීමෙන් වෙබ් අඩවිය විසින් ඉටු කරනු ලබන කාර්යභාරය සඳහා රාජ්‍ය සේවා කොමිසමට ඔහු ප්‍රශංසා කළේය.

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය රාජ්‍ය භාෂා කොමෂන් සභා කණ්ඩායම සමග එක්ව රාජ්‍ය භාෂා කොමිසමේ වෙබ් අඩවිය  භාවිතා කරමින් මහජනතාව අතර  භාෂා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ගොඩනැගීම සඳහා සහ භාෂා අයිතීන් උල්ලංඝනය කිරීම් සඳහා විසඳුම් සෙවීමේ දී ජනතා සහභාගීත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා කටයුතු කරනු ඇත.