රාජ්‍ය සේවා ආයතන මගින් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඉගෙනුම් හා අත්දැකීම් බෙදා ගැනීම

කැනඩාවේ භාණ්ඩාගාර මණ්ඩලයේ රාජ්‍ය භාෂා ලේකම් කාර්යාලය හා රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය භාෂා අංශය අතර තාක්ෂණික හුවමාරු මෙහෙයුම්

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය භාෂා අංශය වෙත පැවරී ඇත.  2021 වසරේ මුල් කාර්තුවේ දී ජාතික භාෂා අංශයේ එක් සන්ධි ස්ථානයක් වූයේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා උපායමාර්ගික රාමුව අනුමත කිරීමයි.  2021 අවසන් භාගය පුරාවටම කොවිඩ් – 19 වසංගත තත්වය මගින් ඇති කරනු ලැබූ සංචරණ සීමා අභියෝග නොතකා අනුමත කරනු ලැබූ උපායමාර්ගික රාමුව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී ජාතික භාෂා අංශය විසින් අති විශාල ප්‍රගතියක් අත් කරගෙන ඇත.  රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය මැනවින් ක්‍රියාත්මක කරන අතර තුර දී,  ජාතික භාෂා ආයතනයේ නිලධාරීන් හා කැනඩාවේ භාණ්ඩාගාර මණ්ඩලය සමග සැලසුම් කරන ලද තාක්ෂණ හුවමාරු මෙහෙයුම හදිසි හා අත්‍යවශ්‍ය අවශ්‍යතාවයක් බවට පත් විය.  ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවෘද්ධි ව්‍යාපෘතියේ භාෂා ප්‍රතිපත්ති උපදේශක හිලෙයාර් ලෙමොයින් මහතා, ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අභියෝගාත්මක අංශයන් සම්බන්ධයෙන් එනම් රාජ්‍ය භාෂා වගවීම ගොඩනැගීම, භාෂා සැලසුම් සංවර්ධනය කිරීම, වාර්ෂික වාර්තාව පිළයෙල කිරීම හා කේන්ද්‍රීය ලක්ෂ්‍යයන් හඳුනාගැනීම වැනි; අමාත්‍යාංශ කණ්ඩායමට ඉගෙනීමට හා කැනේඩියානු සගයන් සමග බෙදා හදා ගැනීමට හැකිවන පරිදි තාක්ෂණික හුවමාරු මෙහෙයුමක් සංවර්ධනය කිරීම පිණිස අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් සහ කැනඩාවේ භාණ්ඩාගාර මණ්ඩලයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කාස්ටන් ක්වෙල් මහතා සමග සමීප උපදේශනයෙන් කටයුතු කළේය.   තාක්ෂණික හුවමාරු මෙහෙයුමේ මුල් සැසි දෙක එනම් වගවීම හා භාෂා සැලසුම්, 2021 අවසන් කාර්තුවේ දී අවසන් කරන ලදී.  මුලින් කැනඩාවට සංචාරය කිරීම සඳහා පැවති සැලසුමට සාපේක්ෂව සංචරණ සීමාවන් හේතුවෙන් තාක්ෂණික හුවමාරු මෙහෙයුම මාර්ගගතව පැවැත්වීමට සිදු වුව ද, මාර්ගගත මාධ්‍යය  මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ හා කැනඩාවේ සහභාගීකරුවන් විශාල සංඛ්‍යාවකට සහභාගීවීමේ අවස්ථා විවර කරමින් ඵලදායී හා අර්ථවත් ව්‍යවසායයක් ඇති කරනු ලැබිණි.

කාස්ටන් ක්වෙල් මහතා විසින් මෙහෙයවනු ලැබූ ප්‍රථම අතථ්‍ය තාක්ෂණික හුවමාරු මෙහෙයුම, සාමාන්‍ය තොරතුරු හා වගවීම පිළිබඳව දළ විශ්ලේෂණයක් දෙසැම්බර් 8 වැනි දින පවත්වනු ලැබිණි.  ක්වෙල් මහතාගේ ඉදිරිපත් කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ සන්දර්භයට අදාලව  කැනඩාවේ භාණ්ඩාගාර මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරී අංශ පිළිබඳව තීක්ෂණ බුද්ධියෙන් යුතු දළ විශ්ලේෂණයක් ලබා දුන්නේය.  දෙසැම්බර් මස 17 වැනි දින පවත්වනු ලැබූ දෙවන තාක්ෂණික හුවමාරු මෙහෙයුම භාෂා සැලසුම් පිළිබඳ තීරණාත්මක අංශය සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරනු  ලැබිණි.  මෙම සැසිය ද කැනඩාවේ භාණ්ඩාගාර මණ්ඩලයේ රාජ්‍ය භාෂා ලේකම් කාර්යාලයේ නියැලීමේ හා පාර්ශ්වකාර සබඳතා කළමණාකරුවන මේරි මැඩලින් චොරීබා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂක හොසින් ටෝලේට්  යන අය සමග හවුල්ව කාස්ටන් ක්වෙල් මහතා විසින් මෙහෙයවනු ලැබිණි.  මේවන විට භාෂා සැලසුම් සංවර්ධනය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් දිවයින පුරා තෝරාගත් ආදර්ශ රාජ්‍ය සේවා ආයතන සංඛ්‍යාවක් පුහුණු කිරීමේ නියැලී සිටින භාෂා අංශයේ කණ්ඩායම මෙම සැසියට විශේෂ උනන්දුවක් දක්වන ලදී.  කැනඩාවේ භාණ්ඩාගාර මණ්ඩලයේ අත්දැකීම් ශ්‍රී ලංකාවේ සන්දර්භයට අදාල විය හැකි ආකාරය හා  ප්‍රාදේශීය යථාර්තයන් සමග මුහුණ දිය හැකි අභියෝග පිළිබඳව කෙන්ද්‍රගත වූ සාකච්ඡා බැවින් සැසි වාර දෙකෙන් පසුව පැවති සාකච්ඡා සහභාගීවූවන්ට වඩාත් සම්පූර්ණ ලෙස සම්බන්ධවීමට ඉඩ හසර ලබා දෙන ලදී.

තාක්ෂණික හුවමාරු මෙහෙයුමේ මීළඟ සැසි දෙක අවසන් වීමෙන් පසුව, ප්‍රාදේශීය සන්දර්භයට අනුගත විය හැකි උගත් පාඩම් හා භාවිතයන් ඇතුලත් තාක්ෂණික හුවමාරු සැලසුමක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා  ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවෘද්ධි ව්‍යාපෘතිය, අමාත්‍යාංශ කණ්ඩායම සමග එක්ව කටයුතු කරනු ඇත.

තාක්ෂණික මෙහෙයුම ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවෘද්ධි ව්‍යාපෘතිය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය ලබා දීම පිණිස අමාත්‍යාංශය වෙත ලබා දෙනු ලබන තාක්ෂණික සහායෙහි එක් කොටසකි.