ප්‍රතිපත්තියේ සිට ප්‍රායෝගික ක්‍රියාවට පරිවර්තන කිරීම

භාෂා අංශය රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස උපායමාර්ගික රාමුව සඳහා මධ්‍යකාලීන සැලසුම් සම්පාදනය සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරයි

රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පලාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ භාෂා අංශය විසින් ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ සහාය ඇතිව රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස උපායමාර්ගික රාමුව සඳහා මධ්‍යකාලීන හා දීර්ඝකාලීන සැලසුම් සැකසීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි මාවත සාකච්ඡා කිරීම සඳහා රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව, රාජ්‍ය භාෂා කොමිසම සහ ජාතික භාෂා අධ්‍යයන හා පුහුණු ආයතනය යන එහි හවුල්කාර ආයතන සමග මෑතක දී රැස්වීමක් සංවිධානය කරනු ලැබිණි.  ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ එම් තිරුනවුකරසු මහතා විසින් සම්පිණ්ඩනය කළ පරිදි රැස්වීමේ පරමාර්ථය වූයේ, එක් එක්  ආයතනය එහි මධ්‍යකාලීන සැලසුම් සකස් කර ඇති බැවින් ප්‍රත්‍යක්ෂ ක්‍රියාකාරකම් සමග එය රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පුළුල් උපායමාර්ගය තුලට  යෙදවීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගෝපදේශ හා ක්‍රියාවලීන් ග්‍රහණය කර ගැනීම වේ .  ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ උපදේශක අශෝක ගුණවර්ධන විසින් මෙහෙයවනු ලැබූ මෙම සැසිය අවිධිමත් සාකච්ඡාවක ස්වරූපය ගත් අතර එමගින් හවුල්කාර ආයතනවලට ඔවුන්ගේ නිශ්චිත විෂය ක්ෂේත්‍රයේ දැනුම හා අත්දැකීම් සමග දායක වීමට අවස්ථාව සැලසුණි.

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ ඩොන් බ්‍රවුනෙල් මහතා ඔහුගේ පිළිගැනීමේ කතාවේ දී රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ගික රාමුව මීට වසරකට පෙර අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා විසින් අනුමත කිරීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කළේය.  ඔහු අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ආර්. විජලඩ්චමි මහත්මියට, ජාතික භාෂා අංශ කණ්ඩායමට හා එවැනි වැදගත් සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වීමට හැකිවීම සඳහා ලබා දුන් අගනා යෙදවුම් හා දායකත්වය වෙනුවෙන් හවුල්කාර ආයතනවල ප්‍රධානීන්ට ස්තුති කළේය.  රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය සඳහා අඛණ්ඩව කැනේඩියානු අරමුදල් සහතික කිරීම පිණිස රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය කිරීමේ උපායමාර්ගික රාමුව අනුමත කිරීම ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියට විශේෂයෙන්ම තීරණාත්මක පියවරක් වූ බව ඔහු සඳහන් කළේය. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා සැලසුම් බවට පත්වන මධ්‍යකාලීන සැලසුම් ක්‍රියාකාරකම් සුරක්ෂිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශයට ස්තුති කරමින්,  මධ්‍යකාලීන සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා හවුල්කාර ආයතන සාමූහිකව කටයුතු කරමින්, සාමූහික ප්‍රයත්නයන් විස්තාරණය කරමින් හා ක්‍රියාකාරකම් හා ආයෝජන අනුපිටපත් වීම වළක්වමින් එක් එක් ආයතනයේ ව්‍යවස්ථාවන් සපුරාගැනීම  සඳහා සමහර ක්‍රියාකාරකම් ඒකාබද්ධ කිරීම අවශ්‍යවන බව පවසමින් බ්‍රවුනෙල් මහතා තම මතය බෙදා ගත්තේය.

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාලව මගපෙන්වීමට හා ප්‍රතිපත්ති තීරණ ලබා දීම සඳහා අමාත්‍යාංශයට ඇති බලය අවධාරණය කරමින් විජයලච්චමි මහත්මිය බ්‍රවුනෙල් මහතාගේ ප්‍රකාශය තහවුරු කිරීමට ඉක්මන් වූවාය.   කැනඩා රජයෙන් ලැබෙන අඛණ්ඩ සහයෝගය අගය කරමින්, ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ඇත්තවශයෙන් ම අපට සහාය ලබා දී ඇති බව ඇය පැවසූ අතර මධ්‍යකාලීන හා දීර්ඝකාලීන සැලසුම් සකස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ‘භාෂා අංශය’ ට අශෝක ගුණවර්ධන මහතා සමග කටයුතු කිරීමට ලැබීමට භාග්‍යයක් ලෙස සඳහන් කළාය.  සැසියේ දිශානතිය ගෙනහැර දක්වමින් විජයලච්චමි මහත්මිය ‘රජය විසින් අනුමත කළ උපායමාර්ගය මත පදනම්ව මධ්‍යකාලීන සැලසුම සම්බන්ධයෙන් කාලීන සාකච්ඡාවක් සඳහා අපි මෙහි රැස් වී සිටින්නෙමු’ යනුවෙන් සඳහන් කළාය.  රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ගික රාමුව අනුමත කිරීම සඳහන් කරමින් ‘ එය රජයේ ප්‍රතිපත්තියක් වන අතර එය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම අපගේ වගකීම හා යුතුකම වන්නේය’ යනුවෙන් සඳහන් කළාය.  සෘජුව හා වක්‍රාකාරයෙන් සම්බන්ධවූ පාර්ශවකරුවන්ගේ හා සේවා ලාභීන් සංකීර්ණබව හා විවිධත්වය පිළිගනිමින්, මධ්‍යකාලීන සැලසුම් සඵල කර ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ දැනුම හා අත්දැකීම්වලින් දායකවන ලෙස පැමිණ සිටි සියලු දෙනාගෙන් ඇය ඉල්ලා සිටියාය.  හවුල්කාර ආයතනවල උපදේශනයෙන් සම්පාදනය කර ලේකම්වරයා විසින් අනුමත කරනු ලැබූ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ගික රාමුව ගැන සඳහන් කරමින් ‘මෙය අපගේ ලේඛණයයි’ ඇය නැවත අවධාරණය කළාය.  භාෂා අංශය ගොඩනැංවීම හා ශක්තිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් එක්ව කටයුතු කිරීමට හැකිවන පරිදි ඔවුන්ගේ තනි ආයතනික සැලසුම් සැකසීමේ දී සම්පූර්ණ ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කිරීම සඳහා සැසිය භාවිතා කරන ලෙස ඇය හවුල්කාර ආයතනවලින් ඉල්ලා සිටියාය.

මධ්‍යකාලීන සැලසුමක් සම්පාදනය කිරීමේ සංකීර්ණබව අවධාරණය කරමින්, ප්‍රතිපත්තිය හා සැලැස්ම  අතර වෙනස අවබෝධකර ගැනිම කෙතරම් වැදගත් ද යන්න ගුණවර්ධන මහතා විස්තර කළේය.  ‘ප්‍රතිපත්තියේ සිට සැලසුමට යන්නේ කෙසේද? යන සියල්ලට – වඩා වැදගත් ප්‍රශ්ණය ඇසීම ආරම්භක ලක්ෂ්‍යය බව සඳහන් කරමින් ප්‍රතිපත්තියක් යනු කුමක්ද? ප්‍රතිපත්තියක් අයිතිවන්නේ කාට ද? එය කාගේ ප්‍රතිපත්තියක් ද? යන ප්‍රශ්ණ තම තමන්ගෙන් ම අසන ලෙස ඔහු කණ්ඩායම්වලට අභියෝග කළේය.  රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ තත්වයකට ගෙන යාමට නම් අප විසින් ම පිහිටුවා ඇති ඉලක්කය කරා ගමන් කිරීමේ දී ඉලක්ක සහ ක්‍රියාවන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිස අනාගත ක්‍රියා අනුපිළිවෙළකට එය පරිවර්තනය කිරීම අවශ්‍ය වන බව සඳහන් කළේය.   ‘අප සාක්ෂාත් කිරීමට උත්සාහ කරන දෙය වඩාත් හොඳින් අවබෝධ වන විට අප විසින් කළ යුතු දෙය කුමක්ද යන්න පිළිබඳව වඩාත් හොඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබෙනු ඇත’ ඔහු තව දුරටත් පැවසුවේය.  මේ ආකාරයට, එක් එක් ආයතනය ඒවා මධ්‍යකාලීන සැලසුම් සකස් කිරීමේ දී සෑම ආයතනයක් ම සඳහා ඉහළ මට්ටමේ ප්‍රතිඵල හඳුනාගැනීමට උපකාරී වන සැලසුම් රාමුවක් ආයතන සමග බෙදා ගැනීම සඳහා  ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක විය.

මධ්‍යකාලීන සැලසුම් පදනම් කර ගත යුතු රාමුව ගවේෂණය කිරීමට ඇති අවස්ථාව පිළිබඳ සියලුම ආයතන ඇගයීමට ලක් වීය.  ගුණවර්ධන මහතාගේ යෝජනාවක් අනුව වැඩසටහන හා අතරමැද මට්ටමේ ප්‍රතිඵල තීරණය කිරීමට හා ප්‍රධාන කාර්ය සාධක දර්ශක සංවර්ධනය කිරීම සඳහා එක් එක් ආයතනයේ නියෝජිතයින්ගෙන් සමන්විත අන්තර් – නියෝජිතායතන කණ්ඩායමක් පිහිටුවන ලදී.  මධ්‍යකාලීන සැලසුම සකස් කිරීම සඳහා තාක්ෂණික සහායෙන් ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම අඛණ්ඩව සහාය වනු ඇත.  අමාත්‍යාංශයේ ඉල්ලීම පරිදි, ආයතන මාර්තු මස අග වන විට දී මධ්‍ය කාලීන සැලසුම් අවසන් කිරීම සඳහා කටයුතු කරනු ඇත.