පුරවැසි දැනුවත්භාවය හා සහභාගීත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වැඩි වගවීමක් හා විනිවිදභාවය ගොඩ නැංවීම පිණිස හොඳම භාවිතයන්ගෙන් ඉගෙනීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මගින් වාර්ෂික වාර්තාකරණය හා නාභි ලක්ෂ්‍යයන් සහ රාජ්‍ය භාෂා ශුරයන් පිළිබඳ තාක්ෂණික හුවමාරු මෙහෙයුම් සඳහා පහසුකම් සපයයි

ජාතික භාෂා අංශය හා කැනඩාවේ භාණ්ඩාගාර මණ්ඩලය අතර තාක්ෂණික හුවමාරු මෙහෙයුම පිළිවෙලින් වාර්ෂික වාර්තාකරණය සහ නාභි ලක්ෂ්‍යයන් හා රාජ්‍ය භාෂා ශූරයන් පිළිබඳව තවත් සැසි දෙකක් පවත්වනු ලැබිණි.

වාර්ෂික වාර්තාකරණය පිළිබඳ තාක්ෂණික හුවමාරු මෙහෙයුමේ දී රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය භාෂා අංශය (අමාත්‍යාංශයේ ජාති භාෂා අංශය), රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව, රාජ්‍ය භාෂා කොමිසමේ නියෝජිතයන්, ඇලිනියා සහ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් පිළිගනිමින් ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ ඩොන් බ්‍රවුන්වෙල් මහතා කැනඩාවේ රාජ්‍ය භාෂා ලේකම් කාර්යාලයේ භාණ්ඩාගාර මණ්ඩලයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කාස්ටන් ක්වෙල් සහ එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂක හොසින් ටූලයිට් මහතා  සහ කැනඩාවේ භාණ්ඩාගාර මණ්ඩලයේ කණ්ඩායමට එම සැසි අර්ථවත් කර ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ සහභාගීත්වය හා දායකත්වය වෙනුවෙන් ස්තුති කළේය.  ඇලිනියා හි ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ, මානව අයිතිවාසිකම්, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය හා පාලන උපදේශිකා වීනා වර්මා මහත්මිය ද සැසිවාර මගින් උගත් දේ ‘ජාතික භාෂා අංශයෙන් ඔබ්බට පුළුල් අදාලත්වයක්’ පවතී යන අපේක්ෂාව පළකරමින් සියලුම තාක්ෂණික හුවමාරු මෙහෙයුම් සැසි සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා  කැනේඩියානු හා ශ්‍රී ලාංකික සගයන්ගේ දායකත්වය අගය කළාය. 

රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශයේ අතිරේක ලේකම් ආර්.විජයලඩ්චමි මහත්මිය වාර්ෂික වාර්තා පිළිබඳ සැසිය ජාතික භාෂා අංශයට නව ක්ෂේත්‍රයක් වූ බැවින් එය විශේෂයෙන් ම අගය කරන ලදී.  සියලුම හවුල්කාර ආයතනවල නියෝජිතයන් විසින් සඳහන් කරන ලද විශේෂයෙන්ම සැබෑ තත්වය පිළිබඳ නිවැරදි දැක්මක් ඇති කරන ලද කාරණය වූයේ, හොසින් මහතාගේ ‘රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා  කැනේඩියානු රජය විසින් සිදු කරනු ලබන දෙය කැනේඩියානු මහජනතාවට තේරුම් ගැනීම සඳහා මෙවලමක් ලෙස වාර්ෂික වාර්තාව දැකීම’ පිළිබඳ නිරීක්ෂණයයි. එය රාජ්‍ය සේවකයන්ට පමණක් නොව වැඩි ජනතාවකට භාවිතා කළ හැකි ලියවිල්ලකි.   වසර තුල දී අප විසින් සිදු කරන ලද දෙය විනිවිදභාවයෙන් යුතුව මහජනතාව වෙත ලබා දීමට  සම්බන්ධවන බැවින් අප වෙත වාර්තා කිරීම වැදගත් වන බව ඔහු සඳහන් කළේය.  ‘කැනඩාවේ පාර්ලිමේන්තුවට වාර්ෂික වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම රාජ්‍ය භාෂා පනතෙහි නීතිමය බැඳීමක් ’ලෙස සඳහන් කරමින්  එය තව දුරටත් පැහැදිලි කළේය. හොසින් මහතා විසින් කැනේඩියානු භාණ්ඩාගාර මණ්ඩලය විසින් අනුමගමනය කරන ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් කිරීමේ සිට වාර්තාකරණය දක්වා වූ සම්පූර්ණ චක්‍රය ඉතා ගැඹුරින් විස්තර කරමින් හා ‘ වාර්ෂිකව වාර්තා කිරීම නීතිමය වගකීමක් වන අතර ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාවට නැංවීමට බලපාන තාක්ෂණික වෙනස්කම් හා පාරිසරික සාධක පිළිබිඹු කරන බව ’ නැවත නැවත් සඳහන් කළේය.  රාජ්‍ය භාෂා කොමිසමේ සභාපති නීතිඥ ඩී. කලංසූරිය මහතා, වාර්තාකරණයේ ප්‍රවේශයන් දෙක අතර වෙනස පැහැදිලි කරමින්, සේවා සැපයීම පිළිබඳ කැනේඩියානු වාර්තාකරණය විසින් අනුගමනය  කරන ගුණාත්මක කාචයේ විශිෂ්ඨත්වය තහවුරු කළ අතර, අප ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රියාකාරකම් හා අයවැය කෙරෙහි  අපගේ අවධානය යොමු කරන්නෙමු’ යැයි සඳහන් කළේය.  විජයලඩ්චමි මහත්මිය, ’ වගවීම හා විනිවිදභාවය යන දෙකම ඇතුලත් කරමින් කාලීන හුවමාරු සැසියේ අදාලත්වය’ අගය කරන බව සඳහන් කළාය.   රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා උපායමාර්ගික රාමුවට සම්බන්ධ විවිධ පාර්ශවකරුවන් සැලකිල්ලට ගනිමින් පාර්ලිමේන්තුවට සහ ජනතාවට වාර්තා කිරීමේ දී, විශේෂයෙන් ම ඔවුන්ගේ සමාලෝචනය හා අධීක්ෂණ ක්‍රියාවලියේ දී, කැනේඩියානු සගයන් විසින් අනුගමනය කරනු ලබන ක්‍රියාවලීන් සහ හොඳම භාවිතයන්ගෙන් ලබා ගත් සමහර සුක්ෂම දෘෂ්ඨීන් ඉගෙන ගැනීමට හා අනුගමනය කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් තාක්ෂණික හුවමාරු සැසිය මගින් ලබා දී ඇති බව සඳහන් කළාය. 

සහාය  නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය, රාජ්‍ය භාෂා ශූරයන්ගේ කවුන්සිලයේ සභාපති,  කැනඩාවේ පරිවර්තන කාර්යාංශයෙහි හිටපු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී,  කැනඩාවේ රාජ්‍ය සේවා ප්‍රසම්පාදන ස්ටෙෆාන් ඩෙරි මහතා විසින් නාභි ලක්ෂ්‍යයන් හා භාෂා ශූරයන් පිළිබඳ තාක්ෂණික හුවමාරු සැසිය සඳහා ප්‍රධාන දේශනය පවත්වන ලදී.  භාෂා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ උද්යෝගීමත් හා ප්‍රබල ශූරයකු වූ ඩෙරි මහතා භාෂා අයිතිවාසිකම්වල පුරවැසි සහභාගීත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා භාෂා ශූරයන්ගේ කවුන්සිලය විසින් අනුගමනය කරන සමහර වැඩසටහන් බෙදා ගත්තේය.  සහභාගීවූවන්ගේ අවධානය වඩාත්ම යොමු වූ කාරණය වූයේ භාෂා අයිතීන් වෙනුවෙන් කැප වී සිටින අයෙකුගේ අත්දැකීම් පිළිබඳ අවබෝධයයි. 

සැසිවලට සහභාගී වූ ජාතික භාෂා අංශයේ කණ්ඩායම සහ හවුල්කාර ආයතනවල නියෝජිතයින්  තාක්ෂණිකය හුවමාරු සැසි මගින් ලබා ගත් ප්‍රායෝගික අවබෝධය පිළිබඳව වඩාත් අගය කළහ.  ඉදිරියේදී ද මෙවැනි වැඩසටහන් සංවිධානය කරමින් භාෂා අංශයට අඛණ්ඩව සහාය ලබා දීමට ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය අපේක්ෂා කරයි.