ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ සංවේදී පරිවර්තක පරම්පරාවක් ගොඩනැගීම

යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ භාෂා පරිවර්තන අංශය වෙත ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙවර චාරිකාව  

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය කණ්ඩායම වීනා වර්මා මෙනවිය (ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ/මානව හිමිකම්, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය සහ පාලන උපදේශක – ඇලිනියා) සහ හිලරි ලිමොයින් (භාෂා ප්‍රතිපත්ති උපදේශක / NLEAP විශේෂ උපදේශක/භාෂා ප්‍රතිපත්ති සහ ජාත්‍යන්තර සබඳතා නිල භාෂා සහ ද්විභාෂා ආයතනය (OLBI – ඔටාවා විශ්වවිද්‍යාලය) සමඟ යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිවර්තන අංශයේ නියෝජිතයන් හමුවිය. මෙම රැස්වීමට, ආචාර්ය කන්නාතාස් (ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සහ අංශ ප්‍රධානී – පරිවර්තන අධ්‍යයන අංශය) සහ උපාධි වැඩසටහනේ සම්පත් දායකයින් ලෙස මේ වන විට සේවය කරන එම උපාධි වැඩසටහනේ උපාධිධාරීහු ද සහභාගි වූහ. යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය, වසර හතරක ශාස්ත්‍රවේදී පරිවර්තන විශේෂ උපාධි වැඩසටහනක් පිරිනමන විශ්ව විද්‍යාල හතරෙන් එකක් වන අතර කැලණිය, සබරගමුව සහ නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාල අනෙකුත් විශ්ව විද්‍යාල වේ. මෙම දූත මෙහෙයවර සංචාරය යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය විසින් අත්කර ගෙන ඇති ඉම් ලකුණු සනිටුහන්කිරීමට මෙන්ම පරිවර්තන සහ අර්ථකථන අධ්‍යයන ගොඩනැගීමේ අනාගත සැලසුම් පිළිබඳව ගැඹුරින් විග්‍රහ කරගැනීමට දඅගනා අවස්ථාවක් විය. වර්මා මහත්මිය සිය ආරම්භක ප්‍රකාශයේ දී අවධාරණය කරන ලද්දේ දක්‍ෂ පරිවර්තකයන් බිහිකිරීමේ කාර්යයේ දී විශ්වවිද්‍යාල විසින් තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බවයි.

ලෙමොයින් මහතා සහ වර්මා මහත්මිය ‘ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය සහ භාෂාව’ නම් වූ අධ්‍යයන සම්භාර තුනකින් සමන්විත වූ  පාඨමාලාවක් ලෙස පරිවර්තන උපාධි විෂය මාලාවේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය ඒකාබද්ධ කිරීමේ කාර්යය මෙන්ම ඔටාවා විශ්ව විද්‍යාලයේ පරිවර්තන හා අර්ථ නිරූපණ විද්‍යාංශය විසින් පවත්වනු ලබන පරිවර්තන අධ්‍යාපනික වැඩසටහනේ (TTPP) පුහුණුව සහ අන්තර් ඥානය ද ආචාර්ය කන්නාතාස් විසින් එකසේ අගය කරනු ලැබිණි.

වසරක භාෂණ පරිවර්තන ඩිප්ලෝමා වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීම, විශ්වවිද්‍යාල හතරේම පරිවර්තන උපාධිය සඳහා වන සීමාවාසික වැඩසටහන ප්‍රමිතිගත කිරීම, පුහුණු සිංහල/දෙමළ පරිවර්තකයන්ගේ අවශ්‍යතාව අවධාරණය කිරීම සහ අනෙකුත් විශ්වවිද්‍යාල සමඟ හුවමාරු වැඩසටහන් සඳහා ඇති හැකියාව ආදිය සාකච්ඡා කරන ලද අනාගත සැලසුම් අතරින් සමහරකි.

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විසින් විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සමඟ සහයෝගීතාවයෙන් යුක්තව පවතින විෂය නිර්දේශ සංවර්ධනය කිරීම සහ සංශෝධනය කිරීම සඳහා ඔටාවා විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ලබාදෙන තාක්ෂණික සහාය, ඒම විශ්වවිද්‍යාල හතරට ම ලබා දෙනු ඇත.