ව්‍යාපෘති භාරදීමේදී අධීක්‍ෂණය සහ ඇගයීමේ ප්‍රතිලාභ ගවේෂණය කිරීම

අධීක්ෂණය, ඇගයීම සහ සාමාන්‍ය ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාතික භාෂා අරමුදල පාර්ශවකරුවන්ගේ මාර්ගගත රැස්වීම සහ සාකච්ඡාව

කැල්ගරි හි ඇලිනියා අධීක්ෂණ සහ ඇගයීම් විශේෂඥ ගයි ඉන්ස් විසින් මෙහෙයවන ලද අධීක්ෂණ ක්ෂේත්‍රවල ජාතික භාෂා අරමුදල (NLF) පළමු අදියරේ පාර්ශ්වකකරුවන්ට අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහාය ලබාදීම සඳහා මාර්ගගත තොරතුරු සැසියක් ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විසින් මෑතක දී සංවිධානය කරන ලදි. සිංහල සහ දෙමළ යන රාජ්‍ය භාෂාවලින් පමණක් නොව සංඥා භාෂාවෙන් ද පරිවර්තන සපයනු ලැබූ අතර, භාෂා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සහ දෙවන භාෂා ඉගෙනීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සිවිල් සමාජ සංවිධාන (CSO) හා ජාතික භාෂා අරමුදලේ සහභාගිත්වයේ විවිධත්වය මෙම සැසියේ දී අවධාරණය කෙරිණි.

තිරුනාවුකරසු මාරිමුත්තු මහතා (නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ – ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ) පැහැදිලි කළ පරිදි, සැසියේ අරමුණ වූයේ ජාතික භාෂා අරමුදලේ පාර්ශවකරුවන්ට අවශ්‍ය දර්ශක සහ වාර්තාකරණයට වැදගත් දත්ත සැපයීමේදී අනුගමනය කළ යුතු හොඳම භාවිතයන් පිළිබඳව තාක්ෂණ සහය ලබා දීමයි. ජාතික භාෂා අරමුදලේ  පාර්ශවකරුවන් සැසිවාරයට සාදරයෙන් පිළිගනිමින්, ඩොන් බ්‍රවුන්ල් මහතා (ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ – ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ) භාෂා අයිතීන් සහ දෙවන භාෂා ඉගෙනීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වන ඔවුන්ගේ අමිල දායකත්වය අගය කළේය. ඔහුගේ දේශනයේදී බ්‍රවුන්ල් මහතා අවධාරණය කළේ ‘ක්‍රියා කරන්නේ කුමක්ද, ක්‍රියා නොකරන්නේ කුමක්ද සහ අපට වඩා හොඳින් කළ හැක්කේ කුමක්ද යන්න තේරුම් ගැනීමට තොරතුරු ඉතා වැදගත්’ බවයි. ගුණාත්මක තොරතුරු මගින් ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියට ‘’ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන ආධාරවල වටිනාකම කැනේඩියානුවන්ට පෙන්වාදීමට”මෙන්ම ‘අපගේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද සහ ක්‍රියා නොකරන්නේ කුමක්ද යන්න වඩා හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීමට’ හැකිවන ලෙස සවිබල ගැන්වූ බව ඔහු විසින් තවදුරටත් ප්‍රකාශ කරන ලදි. ගයි ඉන්ස් මහතාගේ ඉදිරිපත් කිරීම සමඟ එය මනාව සහසම්බන්ධ වූ අතර ඔහු ආරම්භ කළේ ම ඔවුන් කරමින් සිටින ‘විස්මිත කාර්යය’ සඳහා ජාතික භාෂා අරමුදලේ  පාර්ශවකරුවන්ට සුබ පැතීමෙනි. කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ දී සපයා ඇති ජාතික භාෂා අරමුදලේ  ඇගයීම්/අධීක්ෂණ මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූලව ඔවුන් විසින් සපයන ලද තොරතුරුවල වැය අංකයන් සහ ඒවායේ දර්ශක සඳහා ඔහු ඔවුන්ට ස්තුති කළේය. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය  සහ ඇලිනියා විසින් අනුගමනය කරන ලද ‘නිවැරදි දේ නිවැරදි ආකාරයෙන් කිරීම සඳහා සාක්ෂි පදනම් කරගත් ප්‍රවේශය’ යන්න ඉස්මතු කරමින්, ඉන්ස් මහතා ජාතික භාෂා අරමුදලේ පාර්ශවකරුවන් විසින් අත්කර ගන්නා ලද යහපත් ක්‍රියාවන් හඳුනා ගැනීමට සහ අගය කිරීමට ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවන්ට ඉඩ සැලසීම උදෙසා, ගුණාත්මක තොරතුරු මාධ්‍යයක් ලෙස කටයුතු කරන ආකාරය නැවතත් අවධාරණය කළේය. ජාතික භාෂා අරමුදලේ  පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ ඔහුගේ සාකච්ඡාවේ එක් ප්‍රධාන කාරණයක් වූයේ ප්‍රජා ප්‍රතිලාභී නියැදීයේ (CBS) සියලු වැදගත් අංගයන් පිළිබඳව  කළ ඉදිරිපත් කිරීමයි. ප්‍රතිලාභීන් සමඟ ක්‍රියාත්මක වන දේ සහ ඔවුන් ප්‍රතිලාභ ලබන ආකාරය තක්සේරු කිරීමේ ප්‍රධාන දර්ශකය ලෙස ඔහු සඳහන් කළේ ප්‍රතිලාභීන්ගෙන් ලැබෙන සත්‍ය තොරතුරු, සාක්ෂාත් කර ගත් දේ සමීක්ෂණය කිරීමට, ඉටු කළ දේවල සඵලතාවය අවබෝධ කර ගැනීමට, සහ එය ඔවුන්ට බලපා ඇති ආකාරය පිළිබඳ සැබෑ හැඟීමක් ඇතිකරගැනීමට තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් සිදුකරන බවයි. සාකච්ඡාවේ යෙදී සිටි ජාතික භාෂා අරමුදලේ  පාර්ශවකරුවන් සඳහන් කළේ සත්‍ය සහ අදාළ චිත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා බලපෑමෙන් හෝ පක්ෂග්‍රාහී හෝ සම්මුති විරහිත නිවැරදි නියැදි දත්ත ලබා ගැනීමේ වටිනාකම  හඳුනාගෙන තහවුරු කළ බවයි. ඒත් සමඟම ප්‍රතිලාභීන් වෙත ප්‍රවේශ වීමේදී  වසංගතය හේතුවෙන් ඔවුන් මුහුණ දෙන අභියෝග කිහිපයක් ද ඔවුහු ඉන්ස් මහතා සමඟ බෙදා ගත්හ. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘති  කණ්ඩායම සමඟ එවැනි අභියෝග සඳහා ප්‍රායෝගික විසඳුම් සාකච්ඡා කිරීමට හැකිවීම ජාතික භාෂා අරමුදලේ  පාර්ශවකරුවන්ගේ ඇගයීමට ලක් විය.

ජාතික භාෂා අරමුදලේ පාර්ශවකරුවන් සැසියෙන් ලබාගත් දැනුම සහ අන්තර් ඥානය අගය කළහ. භාෂා අයිතිවාසිකම් සහ දෙවන භාෂා ඉගෙනීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා පාර්ශවකරුවන්ට තාක්ෂණික සහය ලබා දීම සඳහා ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය  විසින් එවැනි ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් අඛණ්ඩව සංවිධානය කරනු ඇත.