භාෂා හරහා ජාතික ඒකාබද්ධතාවය සහ ප්‍රතිසන්ධානය පෝෂණය කිරීම

ජාතික භාෂා අරමුදලේ ප්‍රතිලාභි අරුතල් සංවිධානය විසින් පළාතේ භාෂා අයිතිවාසිකම් දැනුවත් කිරීම සහ භාෂා ඉගෙනීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අද ඒමගින් කරන ලද ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව වාර්තා කරනු ලබයි.

‘භාෂාව හරිම වැදගත්.  අපගේ අදහස් එකිනෙකා සමඟ සන්නිවේදනය කරන්නේ භාෂාව හරහා. ඒනිසාම ජාතික සංහිඳියාව ගොඩනැගීමට සහ විවිධත්වයට ගරු කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ඉතා වැදගත්’ බව අරුතල් හි සභාපති එස්. දිවාකලල මහතා අවධාරණය කළේය. ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය තක්සේරු කිරීම සඳහා ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම, වීනා වර්මා  (ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ – කැනඩාව පදනම් වූ සහ මානව හිමිකම්, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය සහ පාලන උපදේශක – ඇලිනියා ජාත්‍යන්තරය) සහ හිලරි ලෙමොයින් (භාෂා ප්‍රතිපත්ති උපදේශක – ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය) සමඟ යාපනයේ අරුතාල් කාර්යාලයට පැමිණි විට, මේ ඔහු දැක්වූ ආරම්භක අදහස්ය. රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඵලදායි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා උද්‍යෝගිමත් යෝජකයෙකු වන ජාතික භාෂා අරමුදල් ලබන්නෙකු වන අරුතල්, යාපනය සහ වවුනියාව යන දිස්ත්‍රික්කවල යාපනය, වලිකාමම් උතුර, චෙඩ්ඩිකුලම් සහ වවුනියාව දකුණ යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල භාෂා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම සහ දෙවන භාෂා ඉගෙනීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉමහත් සේවයක් සපයයි.

උතුරු හා නැඟෙනහිර පළාත්වල ක්‍රියාත්මක වන දීර්ඝතම සිවිල් සමාජ සංවිධානයක් වන අරුතල්, භාෂා අයිතිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සහජීවන සමාාජ යෞවන සමාජ, කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති වැනි ප්‍රාදේශීය සිවිල් සංවිධානවල ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ සංවිධානයකි. භාෂා අයිතිවාසිකම්වල වැදගත්කම, ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය (OLP) සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය සහ කාන්තා අයිතිවාසිකම් ආදිය අරුතල් විසින් සංවිධානය කරන ලද ධාරිතා ගොඩනැගීමේ වැඩමුළුවල ප්‍රධාන තේමාවන් අතර වේ.

භාෂා අයිතීන් උල්ලංඝනය කිරීම් නිරීක්ෂණය කිරීම සහ වාර්තා කිරීම සඳහා ප්‍රජා පාදක පොකුරු නිර්මාණය කිරීම, බිම් මට්ටමේ සහභාගීත්වය සහ භාෂා අයිතීන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම ආදියආදිය අරුතල්හි ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ වැදගත් අංගයකි. එවැනි භාෂා හිමිකම් පර්ෂද 4 ක් ස්ථාපිත කර, ඔවුන්ගේ භාෂා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව සහභාගිවන්නන් දැනුවත් කිරීම සඳහා සංසදයක් නිර්මාණය කිරීම, උල්ලංඝනය කිරීම් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ඔවුන්ව දැනුවත් කිරීම සහ එවැනි උල්ලංඝනයන් වාර්තා කිරීමට දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ යාන්ත්‍රණයන් පිළිබඳ දැනුමෙන් ඔවුන්ව සන්නද්ධ කිරීම ආදිය ඔවුන්ගේ කාර්යන් අතර වේ. එවැනි උල්ලංඝනයන් පිළිබඳ වාර්තා සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් දක්වන සහයෝගය දිවාකලාල මහතාගේ විශේෂ අවධානයට ලක් විය. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම භාෂා හිමිකම් කඩවීම් හඳුනාගෙන ඒවාට විසඳුම් සෙවීම සඳහා පොකුරු එකමුතුවක් සකස් කර ඇති ආකාරය දද ඇගයීමට ලක් විය. භාෂා පර්ෂදවල ව්‍යුහය සහ ඒවායේ ව්‍යවස්ථාව විධිමත් කිරීමේ ක්‍රම සමඟින් භාෂා පොකුරු වඩාත් ස්ථීර කිරීමට හැකි යාන්ත්‍රණ පිළිබඳව සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන ලදී.

රාජ්‍ය භාෂාවෙන් සන්නිවේදනය කිරීමට පුරවැසියන්ගේ හැකියාව වැඩි කිරීම අරුතල් ව්‍යාපෘතියේ තවත් වැදගත් අංගයක් විය. සෑම කොට්ඨාශයකම (සිංහල භාෂා 4 දෙනෙක් සහ දෙමළ භාෂා 4 දෙනෙක් මගින්) තරුණයින්, පෙරපාසල් ගුරුවරුන්, කාන්තා සහ පිරිමි 50 දෙනෙකු සඳහා භාෂා ඉගෙනුම් පන්ති සංවිධානය කරන ලි. ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනය සමඟ එක්ව සකස් කරන ලද විෂයමාලාව අඩංු මෙම භාෂා පුහුණු සැසි හරහා පුද්ගලයන් 400 දෙනෙකුට ප්‍රතිලාභ ලැබෙනු ඇත.

විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් සහ ආර්ථික අර්බුද විසින් එල්ල කරන ලද අභියෝග හමුවේ, භූමියේ යථාර්ථයන් තක්සේරු කිරීම සඳහා ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘති කණ්ඩායමේ ක්ෂේත්‍ර සංචාරය අරුතල් කණ්ඩායම විසින් බෙහෙවින් අගය කරන ලදී. ඒහි දී දිවාකලාල මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලින් සහ කාර්ය මණ්ඩලයෙන් ලැබුණු සහයෝගය පිළිබඳව ද සිය ප්‍රසාදය පළ කළේය. අධීක්‍ෂණ සහ ඇගයීම් රැස්වීමට සහභාගි වූ අර්තාල් භාෂා හිමිකම් වැඩමුළු සහ ද්විතීයික භාෂා ඉගෙනුම් පන්තිවලින් ඉගෙනුම ලැබූ ප්‍රතිලාභීන් විසින් ද ජාතික භාෂා අරමුදල හරහා කැනඩා රජයට සහ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය හරහා තමන් වෙත ලබා දුන් සහයෝගයට ස්තුතිය පළ කරමින් තම අත්දැකීම් බෙදා හදා ගත්හ.