ජාතික භාෂා අරමුදලේ සාර්ථකත්වයට ඔප දක්වන උදාහරණ | ක්‍රිසාලිස් | භාෂාවට ඇති අයිතිය

සේවා සපයන්නන් විසින් ද්විභාෂා සේවාව සක්‍රිය කිරීම පිණිස ජාතික භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම

ශ්‍රී ලාංකීය තේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ වුව ද, ශ්‍රී ලාංකීය තේ කර්මාන්තය එහි විදේශ විනිමය ජනනය කරනු ලබන ප්‍රධාන මාර්ගයක් වුව ද මෙම කර්මාන්තයේ කොඳු නාරැටිය බඳු වූ තේ වතු කම්කරුවා තවමත් දරිද්‍රතා මට්ටමෙන් පහළ ස්ථරයක සිටී.  ජාතික භාෂා අරමුදලේ හවුල්කාර ආයතනයක් වන ක්‍රිසාලිස්, තේ වතු ආශ්‍රිතව වෙසෙන හා සේවය කරන ආන්තික ප්‍රජාවගේ විශේෂයෙන් ම කාන්තාවන් හා තරුණයන්ගේ භාෂා අයිතීන් ප්‍රවර්ධනය සඳහා, නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කයේ අඹගමුව, වලපනේ සහ කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වල සක්‍රිය ලෙස කටයුතු කළේහය​.​මෙම ආන්තික ප්‍රජාවට තමන් කැමති භාෂාවකින් රාජ්‍ය සේවාවන් ලබා ගැනීමට ඉඩ ප්‍රස්තා වැඩි කිරීම ඉතා වැදගත් බැවින්, තෝරා ගනු ලැබූ ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශ වල සේවා සපයන්නන් විසින් ද්විභාෂා සේවාව ලබා දීමට පහසුකම් සැපයීමෙන්, රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම තහවුරු කරන බව

ක්‍රිසාලිස් ආයතනයේ “භාෂා අයිතිය ව්‍යාපෘතිය ”  පුරෝකතනය කරයි.  ඒ නිසාම ක්‍රිසාලිස් ආයතනයේ ප්‍රවේශය මුලින් ම, තෝරාගත් පළාත් පාලන ආයතන වල හා රජයේ පරිපාලන ව්‍යුහයන්වල ප්‍රතිචාරාත්මකභාවය හා වගවීම වැඩි කිරීමෙන් වතු ප්‍රජාවට ද්විභාෂා සේවාව ලබා දීමට පහසුකම් සැපයීම; දෙවනුව, ප්‍රජා මණ්ඩල හා ප්‍රජා සංවර්ධන සංසදවල, විශේෂයෙන් ම, කාන්තාවන් හා තරුණ නායකයන්ගේ භාෂා අයිතීන් සඳහා හිමිකාරත්වය තහවුරු කිරිම පිණිස ඔවුන්ගේ කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමෙන්, භාෂා සූදානම වැඩි දියුණු කිරීම.

භාෂා අයිතීන් සඳහා ප්‍රජා සහභාගීත්වය හා ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ක්‍රිසාලිස් විසින් හඳුනාගනු ලැබූ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්වලින් එකක් වනුයේ, භාෂා අයිතීන් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා වතු ප්‍රජාව තුලින් ම තරුණ නාට්‍ය කණ්ඩායම් තෝරාගෙන සංසද රඟහල සංදර්ශන (Forum Theatre Shows ) පැවැත්වීමයි.  අනෙකුත් අංශයන් සමග සැසඳීමේ දී (නාගරික හා ග්‍රාමීය) වතු අංශයේ කියවීම හා ලීවීමේ හැකියාව සහිත ජනගහන ප්‍රතිශතය (විශේෂයෙන් ම වැඩිහිටි ජනගහනය) ඉතාම අවම වේ.  එබැවින්, සංසද රඟහලේ ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්ඨි මාදිලි ස්වාභාවය, එහි නාට්‍යමය ආකාරයේ එළි දැක්වීම අපේක්ෂිත ප්‍රේක්ෂකයන් අතර ඉහළ ආකර්ෂණයක් ඇති කරන බැවින් ඔවුන් සමග සන්නිවේදනය කිරීමේ හා සම්බන්ධවීමේ ඵලදායී ක්‍රමයක් ලෙස තෝරා ගන්නා ලදී.  තේ දළු නෙලන්නගේ වැඩ කාලසටහනට අනුපූරක වන ආකාරයට සංසද රඟහල කාලසටහන සූදානම් කළ අතර,  ඔවුන් විසින් නෙලන ලද දළු ලබා දීමට රැස්වන විට එය රඟ දැක්වීමට සූදානම් කර තිබුණි.  සංසද රඟහලේ නිරතවීමේ ආකාරයට ප්‍රේක්ෂකයන් වඩාත් ප්‍රතිචාරාත්මක වූ අතර එය සංදර්ශනය අතර මධ්‍යයේ දී බාධා කිරීමට ද හේතු විය.   නාට්‍ය කතා වස්තුවෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති ගැටළු වඩාත් සාමකාමීව විසඳා ගන්නේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව ඔවුන් වාද විවාද කිරිමට හා අදහස් දැක්වීමට වඩාත් ඉක්මන් වූහ.   ප්‍රධාන මාතෘකා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රේක්ෂක සාමාජිකයන් අතර සාකච්ඡාවන් අනෙකුත් සංවාද මණ්ඩප සඳහා පෝෂණයක් විය.

අඹගමුව, වලපනේ සහ කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවලට අයත් තේ වතුවල කාන්තාවන් හා තරුණයන් ඉලක්ක කරමින් ක්‍රිසාලිස් විසින් සංසද රඟහල දර්ශන 25 ක් පවත්වනු ලැබිණි.  මෙම සංසද රඟහල ආඛ්‍යානවල (කතාවල) පරමාර්ථය වූයේ ප්‍රේක්ෂකයන් අතර ඔවුන්ගේ භාෂා අයිතිවාසිකම් හා වරප්‍රසාද පිළිබඳව දැනුවත්භාවය ඇති කිරීම වේ.  ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය, මෙම සංසද රඟහල සංදර්ශනවලට ඇතුලත් කළ අංගයක් වූ අතර භාෂා අයිතීන් උල්ලංඝනය කිරීම, කාන්තා අයිතීන් හා කාන්තා සවිබල ගැන්වීම කෙරෙහි බලපාන ආකාරය සම්බනධයෙන් සංවාදය උණුසුම් කළේය.  සංසදවලට සහභාගී වූ පුද්ගලයන් 1800 කට වැඩි පිරිසෙන් ආසන්න වශයෙන් 1,275 ක් කාන්තාවන් වූ  අතර 600 ක් පුරුෂයන් වූහ.