ජාතික භාෂා අරමුදලේ සාර්ථක කතා| CEJ | භාෂා අයිතිවාසිකම් සඳහා විශ්ව විද්‍යාල ශූරයන් සමග අපගේ ජාතියේ අනාගතය මූර්තිමත් කිරීම

ජාතික භාෂා අරමුදලේ හවුල්කරුවකු වන යුක්තිය හා සමානාත්මතාවය සඳහා වූ මධ්‍යස්ථානය නව භාෂා අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නන් පරම්පරාවක් පෝෂණය කරයි

ජාතික භාෂා අරමුදලේ හවුල්කරුවකු වන යුක්තිය හා සමානාත්මතාවය සඳහා වූ මධ්‍යස්ථානය විසින්  භාෂා අයිතීන් සඳහා විශ්ව විද්‍යාල ශූරයන් ලෙස ලියාපදිංචි වූ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් සඳහා  ජූනි 15 වැනි දින අතථ්‍ය වැඩමුළුවක් පවත්වන ලදී.  කොළඹ, කැළණිය සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාල නියෝජනය කරමින් විශ්ව විද්‍යාල උපාධි අපේක්ෂකයින් සහ ඔවුන්ගේ ශිෂ්‍ය සම්බන්ධීකාරකවරුන් තිදෙනෙකුත් සමග මෑතක දී පිහිටුවන ලද භාෂා ශූරයන්ගේ කණ්ඩායම 34 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වේ.  අන්තර්ක්‍රියාකාරී සංක්ෂිප්ත සැසිය භාෂා ශූරයන්ට ව්‍යාපෘතිය, යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් හා පූර්ණ සම්පත්ලාභී භාෂා අයිතීන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නන් ලෙස ඔවුන් විසින් ඉටු කරනු ලබන කාර්යභාරය  පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත දළ විශ්ලේෂණයක් සපයන ලදී.

වසර ගණනාවක් පුරා, යුක්තිය හා සමානාත්මතාවය සඳහා වූ මධ්‍යස්ථානය විසින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය සම්බන්ධ යුක්තිය, කාන්තාව හා සංක්‍රාන්ති යුක්තිය, කාන්තාව, සාමය හා ආරක්ෂාව, ලිංගිකත්වය හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ යුක්තිය ප්‍රවර්ධනය කරමින් සිටී.  ‘යුද බලපෑමට ලක් වූ කාන්තාව සහ භාෂා බාධක :  භාෂා අයිතීන් සඳහා විශ්ව විද්‍යාල ශූරයන්’ යන ජාතික භාෂා පදනමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ, අපගේ ජාතියේ වඩාත්ම අවධානමට ලක්විය හැකි කණ්ඩායමක් වන යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් වූ කාන්තාවන්ගේ භාෂා අයිතීන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම සඳහා විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් සහභාගී කරවීමට හා සවිබල ගැන්වීම සඳහා යුක්තිය හා සමානාත්මතාවය සඳහා වූ මධ්‍යස්ථානය අපේක්ෂා කරයි.  යුක්තිය හා සමානාත්මතාවය සඳහා වූ මධ්‍යස්ථානයේ ව්‍යාපෘතිය, විශ්ව විද්‍යාල තුන නියෝජනය කරමින් භාෂා ශූරයන් 80 දෙනෙකු මගින් මෙහෙයවනු ලැබේ.  යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් වූ කාන්තාවන්ගේ භාෂා අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීමේ වැදගත්කම සම්බන්ධයෙන් මහජන හා ප්‍රතිපත්තිමය කතිකාවන් මෙහෙයවීම සඳහා භාෂා අයිතීන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නන් වශයෙන් මෙම සිසුන්ට යුක්තිය හා සමානාත්මතාවය සඳහා වූ මධ්‍යස්ථානය විසින් සම්පත් ලබා දෙනු ඇත.  භාෂා ශූරයන් විසින් යුක්තිය හා සමානාත්මතාවය සඳහා වූ මධ්‍යස්ථානය හරහා ලබා ගන්නා දැනුම හා අත්දැකීම්, රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස පෙනී සිටීම සඳහා ඔවුන්ව සන්නද්ධ කරනු ඇත.

ජනගහනයෙන් මිලියන 4.4 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපේ රටේ යොවුන් පරපුර නියෝජනය කරයි.  භාෂා අයිතීන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා මෙහෙයවීමට මෙම තරුණයින්ගේ හැකියාව උපයෝගී කර ගැනීමේ අති විශාල අවස්ථාවන් යුක්තිය හා සමානාත්මතාවය සඳහා වූ මධ්‍යස්ථානය විසින් දකිනු ලබයි.  මත නායකයන්, වෙනස් කිරීමේ නියෝජිතයන් හා සමාජීය එකමුතුකමේ  හා සාමය ගොඩ නැගීමේ උත්ප්‍රේරක වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම අනාගත නායකයන්ට භාෂා අයිතීන් උල්ලංඝනය කිරීම් මගින් උග්‍රවන අසමානතා ආමන්ත්‍රණය කිරීමේ දී වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකිය.  භාෂා අයිතීන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න්න් ලෙස මෙම සිසුන්ට තම සම වයසේ මිතුරන් හා රාජ්‍ය නිලධාරීන් අතර භාෂා අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් සංවාදයන්ට බලපෑම් කිරීමට හැකියාව ලැබේ.  ජාතික ඒකාග්‍රතාවයට හා සංහිඳියාවට වැදගත්වන භාෂා අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම මගින් දේශීය විශ්ව විද්‍යාලවල සිංහල හා දෙමළ සිසුන් අතර හඳුනාගෙන ඇති වාර්ගික භාෂාමය බෙදීම් සමනය කිරීමට උපකාර කිරීමට මෙම භාෂා ශූරයන්ට හැකිවනු ඇත.  රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව මනා දැනුමක් ඇති කිරීමෙන්  ප්‍රතිපත්ති සංස්කරණවලට බලපෑම් කිරීමට  ඔවුන්ගේ  සාමූහික හඬ යොදා ගැනීමට ද භාෂා ශූරයන්ට බලය ලබා දෙනු ඇත.

CEJ ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ වැදගත් පරිච්ඡේදයකට පැමිණේ.  අන් කවරදාකටවත් වඩා අපගේ ජාතියේ ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සඳහා ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කිරීමට හා බලපෑම් කිරීමට  ඔවුන්ගේ සාමූහික හඬට ඇති බලය හා හැකියාව ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ පරපුර හඳුනාගෙන ඇත.  මෙම භාෂා ශූරයින්, රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තියේ ඵලදායී ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම සඳහා සම වයසේ මිතුරන් හා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින්ට ශක්තිය ලබා දීමේ උත්ප්‍රේරක ලෙස ක්‍රියා කරනු දැකීම, ජාතික භාෂා සාමානත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය අපේක්ෂා කරයි.

 

Spread the love