අනුබද්ධිත ආයතන

ශ‍්‍රී ලංකාව

රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය

ජාතික ඒකාබද්ධතාව, ප‍්‍රතිසන්ධානය සහ රාජ්‍ය භාෂා හා සම්බන්ධ ප‍්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම මෙන්ම ඒවා සහ රජයේ අමාත්‍යාංශ සහ ආයතන තුළ සියළු ඒ හා සම්බන්ධිත කරුණු වලට අදාලව අධීක්ෂණය සහ ඇගයීම රජයේ අමාත්‍යාංශයට පැවරී තිබේ. රාජ්‍ය භාෂා ප‍්‍රතිපත්තිය සකස් කිරීම සහ ක‍්‍රියාත්මක කිරීම හා සබැඳි ගැටළු වලට විසඳුම් සැපයීම මෙන්ම ප‍්‍රජාවන් අතර එකමුතුව සහ සහජීවනයට ආධාරක වන වැඩසටහන් සහ ක‍්‍රියාකාරකම් හඳුන්වාදීම සහ ක‍්‍රියාත්මක කිරීම අමාත්‍යාංශයේ වගකීම වේ.

රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව (DOL)

රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව යනු සිංහල සහ දෙමළ යන රාජ්‍ය භාෂාවලින් මෙන්ම සම්බන්ධක භාෂාව වන ඉංග‍්‍රීසි භාෂාවෙන් රාජ්‍ය අංශය තුළ පරිවර්තන සහ කථා පරිවර්තන සේවාවන්වල ප‍්‍රමිති ස්ථාපනය කර තහවුරු කිරීම සඳහා ස්ථාපනය කරන ලද ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයකි. රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පහත සඳහන් කාර්යභාරයන් පැවරී ඇත. රාජ්‍ය භාෂා ප‍්‍රවීණතාව ලබා ගැනීම අවශ්‍ය රජයේ නිලධාරීන් වෙනුවෙන් ලිඛිත සහ වාචික පරීක්ෂණ පැවැත්වීම; සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග‍්‍රීසි යන භාෂා තුනෙන් රජය වෙත පරිවර්තන සේවා සැපයීම; භාෂා තුනෙන් විවිධ විෂයන් වෙනුවෙන් පාරිභාෂික පාඨමාලා මෙන්ම ත්‍රෛභාෂා ශබ්දකෝෂ සකස් කිරීම; සිංහල, දෙමළ, ඉංග‍්‍රීසි සහ විදේශ භාෂා පන්ති පැවැත්වීම; ශ‍්‍රී ලංකා රජයෙන් පරිබාහිර ආයතන වල කාර්ය මණ්ඩල වෙනුවෙන් වෘත්තීයමය විභාග පරීක්ෂකවරුන් සහිතව භාෂා ප‍්‍රවීණතා විභාග පැවැත්වීම; පිළිගත් අධ්‍යාපනික ආයතන වලින් පරිවර්තන සහ කථා පරිවර්තන වැඩසටහන් හදාරා පිටවන සිසුන් වෙනුවෙන් ප‍්‍රායෝගික පුහුණුව ලබා දීම.

රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව (OLC)

රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව වෙත පැවරී ඇත්තේ රාජ්‍ය භාෂා භාවිතය හා සබැඳි ප‍්‍රතිපත්ති මූලධර්ම නිර්දේශ කිරීම සහ ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ IV වැනි පරිච්ඡේදයෙහි අඩංගු විධිවිධාන වලට අනුකූලතාව නිරීක්ෂණය සහ අධීක්ෂණය කිරීමයි. රාජ්‍ය භාෂා ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම, අගය කිරීම සහ ඒවායේ තත්ත්වය, සමානාත්මතාව හා භාවිතයට ඇති අයිතිය පිළිගැනීම, පවත්වා ගැනීම සහ අඛණ්ඩව ඉදිරියටගෙන යාම ද එහි බලපැවරුමට අයත් වේ. අවසාන වශයෙන්, එහිම මුලපිරීම් ලෙස හා/හෝ ලද පැමිණිලි වලට ප‍්‍රතිචාර ලෙස යන දෙආකාරයෙන්ම විමර්ශන පවත්වා ප‍්‍රතිකර්ම වශයෙන් ක‍්‍රියාමාර්ග ගැනීමට රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව සුවිශේෂී ලෙස සවිබල ගන්වනු ලැබ ඇත. 1991 රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභා පනතේ මෙම අංග අඩංගුව ඇත.

ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ආයතනය (NILET)

සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග‍්‍රීසි භාෂා වෙනුවෙන් ගුණාත්මක පුහුණුව ලබා දීම ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ආයතනය වෙත පැවරී තිබේ. එයට අතිරේකව, භාෂා පුහුණුව හා සබැඳි පර්යේෂණ සහ අධ්‍යයන සිදු කිරීම, භාෂා හා සබැඳි තොරතුරු ගබඩාවක් ස්ථාපනය කිරීම, දක්ෂ පරිවර්තකයන් සහ කථා පරිවර්තකයන් ප‍්‍රමාණවත් සංඛ්‍යාවක් ඇති කිරීම සහ අවශ්‍ය පරිදි විශේෂ පුද්ගලයන් කාණ්ඩ වෙනුවෙන් භාෂා පාඨමාලා මෙහෙයවීමේ වගකීමද මෙම ආයතනය සතුව තිබේ.

 

කැනඩාව

කැනේඩියානු උරුමය පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව

දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය පැවරුම ‟කැනේඩියානු අනන්‍යතාව සහ වටිනාකම්, සංස්කෘතික දියුණුව සහ උරුමය” පෝෂණය කිරීම හා ප‍්‍රවර්ධන කිරීම කෙරෙහි ප‍්‍රධාන වශයෙන්ම කේන්ද්‍රගත වී තිබේ. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය භාෂා කාර්ය පැවරුමට අදාලව, කැනඩාවේ රාජ්‍ය භාෂා දෙකට සහ සුළුතර ප‍්‍රජාවන්ගේ රාජ්‍ය භාෂාවල ජීව ගුණයට සහාය වීමට හා ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමට රජයේ කැපවීම ඇතුළත් රාජ්‍ය භාෂා වෙනුවෙන් ක‍්‍රියාකාරී සැලැස්ම පිළියෙල කිරීමේ වගකීම එය සතුව ඇත. පළාත් සහ ප‍්‍රාදේශික ආණ්ඩු, රජයේ ආයතන, පෞද්ගලික අංශය, නිර්මාණාත්මක ව්‍යවසාය සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ඇතුළු පුළුල් පරාසයක වන හවුල් කරුවන් සමඟ එය සහයෝගයෙන් ක‍්‍රියා කරයි.

කැනඩා භාණ්ඩාගාර මණ්ඩලය – පාලන, සැලසුම් කිරීම් සහ ප‍්‍රතිපත්ති අංශය – රාජ්‍ය භාෂා

කැනඩා භාණ්ඩාගාර මණ්ඩලය – පාලන, සැලසුම් කිරීම් සහ ප‍්‍රතිපත්ති අංශය – රාජ්‍ය භාෂා හරහා සියළුම ෆෙඩරල් අමාත්‍යාංශ සහ ආයතන විසින් රාජ්‍ය භාෂා දෙකෙන්ම රජයේ සේවා සැපයීම අධීක්ෂණය කරයි.

රාජ්‍ය භාෂා සැලසුම් සකස් කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම මෙන්ම තෝරාගත් භාෂාවකින් සන්නිවේදනය කරන ආකාරය සහ සේවා සහතික කිරීම පිළිබඳ ප‍්‍රතිපත්ති සහ මාර්ගෝපදේශ සකස් කිරීම, රාජ්‍ය භාෂා දෙකම සඵලදායක ලෙස භාවිතා කිරීමට යෝග්‍ය වැඩ පරිසරයක් නිර්මාණය කර පවත්වා ගැනීම සහ ඉංග‍්‍රීසි සහ ප‍්‍රංශ කථා කරන කැනේඩියානුවන්ට සමාන රැකියා සහ දියුණු වීමේ අවස්ථා ලබාදීම වෙනුවෙන් මෙම අංශය වගකීම උසුලයි.

කැනඩා පරිවර්තන කාර්යාංශය

කැනඩා පරිවර්තන කාර්යාංශය යනු පරිවර්තන සහ භාෂාමය සේවා වෙනුවෙන් ෆෙඩරල් ආණ්ඩුවේ විශේෂඥතා මධ්‍යස්ථානය වේ. එය ජාතික පාර්ලිමේන්තුවට පරිවර්තන, සංශෝධන සහ කථා පරිවර්තන සේවා සඳහා එකම සැපයුම් කරු වේ. කැනඩා ආණ්ඩුව තුළ පාරිභාෂික වචන ප‍්‍රමිතකරණය, විවිධ ක්ෂේත‍්‍ර තුළ රජයේ ක‍්‍රියාකාරකම් වලදී, පරිවර්තන සහ කථා පරිවර්තන සේවා සැපයීමේදී සහ පරිවර්තකයන් සහ කථා පරිවර්තකයන් පුහුණු කිරීමේදී භාවිතා කෙරෙන වචන මෙන්ම මෙම සේවාවන්ට සහායක මෙවලම් හා ශිල්පීය ක‍්‍රම ප‍්‍රමිතකරණය සඳහා එය සතු කාර්ය භාරය සමග කැනඩා පරිවර්තන කාර්යාංශය ලොව ඇති ප‍්‍රමුඛ පෙළේ පරිවර්තන ආයතන අතරින් එකකි.

අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුව – රාජ්‍ය භාෂා දෙකෙන්ම යුක්තිය කරා ප‍්‍රවේශය වැඩසටහන

නෛතික සහ භාෂමය මෙවලම්, අධිකරණ පද්ධතිය තුළ ද්විභාෂා නීතීඥයන් සහ පාර්ශ්ව කරුවන් වෙනුවෙන් වැඩමුළු සහ පුහුණුව නිර්මාණය කිරීම, අදාල පුහුණු කිරීමේ ද්‍රව්‍ය සකස් කිරීම සහ මහජනතාවට නීතිය පිළිබඳ අධ්‍යාපනය සහ තොරතුරු ලබා දීම වැනි විවිධ ක‍්‍රම මගින් රාජ්‍ය භාෂා දෙකෙන්ම යුක්තිය කරා ප‍්‍රවේශයට පහසුකම් සැලසීම සඳහා සම්පත් සපයන ආධාරක අරමුදලක් මෙම වැඩසටහන පරිපාලනය කරයි. වැඩසටහනට අනුව සිදු කෙරෙන ක‍්‍රියාකාරකම් සහ ව්‍යාපෘති, භාෂාමය ද්විප‍්‍රකාරත්වයට සියළුම කැනේඩියානුවන්ගේ සහභාගිත්වය දිරිගැන්වීම සඳහා රජයේ කැපවීම් සහ රාජ්‍ය භාෂා සුළුතර ප‍්‍රජාවන්ට සහාය වීම සමග පෙළ ගස්වනු ලැබ තිබේ.

රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් කාර්යාලය (OCOL)

පාර්ලිමේන්තුවේ නිලධාරියකු සහ වෙනස ඇති කිරීමේ නියෝජිතයකු ලෙස රාජ්‍ය භාෂා පනත ක‍්‍රියාත්මක කිරීම ප‍්‍රවර්ධනය සහ අධීක්ෂණය කිරීමේ කාර්ය භාරය කොමසාරිස් වරයා වෙත පැවරී ඇත. රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් කාර්යාලයේ ප‍්‍රධාන අරමුණු වන්නේ: පාර්ලිමේන්තුව, කැනඩා රජය, ෆෙඩරල් පරිපාලනය සහ පනතට යටත් වන ආයතන තුළ ඉංග‍්‍රීසි සහ ප‍්‍රංශ භාෂාවන්ට සමානාත්මතාව; කැනඩාව තුළ රාජ්‍ය භාෂා සුළුතර ප‍්‍රජාවන්ගේ සංවර්ධනය සහ ජීවගුණය; කැනේඩියානු සමාජය තුළ ඉංග‍්‍රීසි සහ ප‍්‍රංශ භාෂාවන්ට සමාන තත්ත්වය.

මහජන මන්ත‍්‍රී මණ්ඩලයේ රාජ්‍ය භාෂා පිළිබඳ ස්ථාවර කාරක සභාව

රාජ්‍ය භාෂා පනත අනුව අවශ්‍ය ව ඇති පරිදි පනත, රෙගුලාසි සහ නියෝග ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සහ රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් කාර්යාලය, භාණ්ඩාගාර මණ්ඩලය සහ කැනේඩියානු උරුමය වෙතින් ලැබෙන වාර්ෂික වාර්තා සමාලෝචනය සඳහා, මහජන මන්ත‍්‍රී මණ්ඩලයේ රාජ්‍ය භාෂා පිළිබඳ ස්ථාවර කාරක සභාවක් පිහිටුවන ලදී. සියළුම දේශපාලන පක්ෂ මෙම කාරක සභාවේ නියෝජනය වේ.

ඔටාවා විශ්ව විද්‍යාලය – රාජ්‍ය භාෂා සහ ද්විභාෂාත්ව ආයතනය (OLBI)

ඔටාවා විශ්ව විද්‍යාලය උතුරු ඇමරිකාවේ තිබෙන පැරණිතම සහ විශාලතම ද්විභාෂා විශ්ව විද්‍යාලය වේ. ද්විභාෂාත්වයට, ඔන්ටේරියෝහි ප‍්‍රංශ සංස්කෘතිය ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමට සහ බහුසංස්කෘතික පැවැත්මට එය කැපවී සිටී. ඔටාවා විශ්ව විද්‍යාලය – රාජ්‍ය භාෂා සහ ද්විභාෂාත්ව ආයතනය, භාෂා ඉගැන්වීම, ඇගයුම සහ භාෂා ප‍්‍රතිපත්ති සැලසුම් කිරීම යන ක්ෂේත‍්‍ර තුළ අධ්‍යාපන සහ පර්යේෂණ ශක්තිමත් කර ප‍්‍රවර්ධනය කරයි. ඉගැන්වීම, පර්යේෂණ, පරීක්ෂණය සහ ඇගයුම, සංවර්ධනය සහ ප‍්‍රවර්ධනය යන ක්ෂේත‍්‍ර හතර තුළ විශ්ව විද්‍යාල වල රාජ්‍ය භාෂා සහ ද්විභාෂා විශේෂඥයන් එකට එක් කිරීම ද එය සිදු කරයි.

ඔටාවා විශ්ව විද්‍යාලය – පරිවර්තන සහ කථා පරිවර්තන පාසල

සේවා ස්ථානයේදී ලැබෙන බොහෝ අවස්ථා වලින් උපරිම ප‍්‍රයෝජන ගැනීම සඳහා සිය සිසුන්ට උපකාර කිරීම පිණිස ඔටාවා විශ්ව විද්‍යාලය – පරිවර්තන සහ කථා පරිවර්තන පාසල පහත දැක්වෙන ආකාරයට විවිධ වැඩසටහන් ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරයි. ප‍්‍රංශ භාෂාවට පරිවර්තන කිරීම පිළිබඳව පූර්ණ මාර්ගගත සහතික පත‍්‍ර පාඨමාලාව; ප‍්‍රංශ සහ ඉංග‍්‍රීසි භාෂාවන්ගෙන් ශාස්ත‍්‍රවේදී පාඨමාලා දෙකක් මෙන්ම ස්පාඤ්ඤ භාෂාව ඇතුළු ත්‍රෛභාෂා විකල්ප පාඨමාලාවක්; සමුළු කථා පරිවර්තනය සහ පරිවර්තන අධ්‍යයන පිළිබඳ වෙනස් ශාස්ත‍්‍රපති පාඨමාලා දෙකක්; සහ පරිවර්තන අධ්‍යයන පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධියක්.

ප‍්‍රංශ කථාකරන ජනතාවගේ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය – ඔන්ටේරියෝ ආණ්ඩුව

ප‍්‍රංශ කථා කරන ඔන්ටේරියානුවන්ට ඔවුන්ගේ භාෂාමය සහ සංස්කෘතික උරුමය පවත්වා ගන්නා අතරම පළාතේ සමාජ, ආර්ථික සහ දේශපාලන ජීවිතයට සහභාගි විය හැකි පරිදි ඔවුනට රජයේ සේවා ප‍්‍රංශ බසින් සැපයෙන බවට අමාත්‍යාංශය වග බලා ගනී. අමාත්‍යාංශයේ ප‍්‍රධාන වගකීම් වන්නේ: ඔන්ටේරියෝහි ප‍්‍රංශ කථා කරන ජනතාවට සහායක ප‍්‍රංශ භාෂා සේවා, ප‍්‍රතිපත්ති සහ වැඩසටහන් සකස් කිරීම; ප‍්‍රංශ කථා කරන ජනතාව හා සබැඳි ගැටළු සහ ප‍්‍රංශ භාෂා සේවා සැපයීම සම්බන්ධයෙන් අනෙකුත් අමාත්‍යාංශ වලට උපදෙස් දීම; ඔන්ටේරියෝ මුළුල්ලේ සිටින ප‍්‍රංශ කථා කරන ප‍්‍රජාවල සාමාජිකයන් රජයේ අමාත්‍යාංශ සහ නියෝජිත ආයතන සමග සම්බන්ධ කිරීම.

ඔන්ටේරියෝ ප‍්‍රංශ භාෂා සේවා කොමසාරිස් කාර්යාලය

ප‍්‍රංශ භාෂා සේවා කොමසාරිස් යනු ඔන්ටේරියෝ ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලයට ඍජුවම වාර්තා කරන, එහි ස්වාධීන නිලධාරියෙකි. ප‍්‍රංශ භාෂා සේවා පනතට අනුකූලව ඔන්ටේරියෝ වැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් වලට සහ රජයේ සහ රජයේ නියෝජිත ආයතන වල බැඳීම් වලට ගරු කරනු ලබන බවට කොමසාරිස් වරයා වග බලා ගනී. ඔවුන් ප‍්‍රංශ භාෂාවෙන් සේවා සැපයුම වැඩිදියුණු කිරීමට නිර්දේශ ලබා දෙන අතර ප‍්‍රගතිය අධීක්ෂණය කරයි. පැමිණිලි ලැබීම මත හෝ ඔවුන්ගේම මුලපිරීම අනුව ඔවුන් ස්වාධීන විමර්ශනද සිදු කරන අතර වාර්තා පිළියෙල කර පනතට අනුකූලතාව ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා රජයට, රජයේ නියෝජිත ආයතන වලට සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී වරුන්ට උපදෙස් ලබා දෙයි.

අන්තර් ආණ්ඩු කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය- ප‍්‍රංශ භාෂාව කථා කරන ප‍්‍රජාව සහ රාජ්‍ය භාෂා පිළිබඳ අංශය- නිව් බ‍්‍රන්ස්වික් රජය

නිව් බ‍්‍රන්ස්වික් සහ අනෙකුත් පළාත් සහ ෆෙඩරල් ආණ්ඩුව අතර සබඳතා සහ ජාත්‍යන්තර සබඳතා අන්තර් ආණ්ඩු කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයට පැවරී ඇත. ප‍්‍රංශ භාෂාව කථා කරන ප‍්‍රජාව සහ රාජ්‍ය භාෂා පිළිබඳ අංශයට පැවරී ඇති කාර්යය වන්නේ ප‍්‍රංශ භාෂාව කථා කරන ප‍්‍රජාව සහ රාජ්‍ය භාෂා ක්ෂේත‍්‍රය තුළ නිව් බ‍්‍රන්ස්වික් ජනතාවගේ බැඳියාවන් ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමට අනෙකුත් පළාත් රජයේ දෙපාර්තමේන්තු, ප‍්‍රජාව සහ අර්ධ රාජ්‍ය සංවිධාන, රා.නො.සං. සහ පුද්ගලික අංශය සමග නිව් බ‍්‍රන්ස්වික් රජයේ ක‍්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය සහ ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමයි. රාජ්‍ය භාෂා සේවා සැපයීම පිළිබඳ වැඩසටහන කළමනාකරණය කිරීමේ වගකීමද මෙම ශාඛාව සතුව ඇත.

පරිවර්තන කාර්යාංශය – නිව් බ‍්‍රන්ස්වික් රජය

නිව් බ‍්‍රන්ස්වික් හි පරිවර්තන කාර්යාංශය විධායක සභා කාර්යාලය වෙත වාර්තා කරයි. නිව් බ‍්‍රන්ස්වික් රාජ්‍ය භාෂා පනතේ දක්වා ඇති ද්විභාෂාමය සේවාවන් වෙනුවෙන් රජයේ වගකීම් ඉටු කිරීමේදී එය රජයට සහාය වෙයි. මෙම කාර්යාංශය, ලිඛිත පරිවර්තන, සමුළු, සම්මන්ත‍්‍රණ හා වෙනත් රැස්වීම් වෙනුවෙන් සමගාමී කථා පරිවර්තනය, අධිකරණ කටයුතු සහ පරිපාලන විනිශ්චය සභා විභාග කිරීම් වෙනුවෙන් සමගාමී කථා පරිවර්තනය සහ වෙනත් භාෂාමය සේවා සපයයි. ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ත‍්‍රණ සභා සහ කාරක සභා රැස්වීම් වලදීද එය කථා පරිවර්තන සේවා සපයයි. නිව් බ‍්‍රන්ස්වික්හි රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් කාර්යාලය.

නිව් බ‍්‍රන්ස්වික්හි රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් කාර්යාලය

නිව් බ‍්‍රන්ස්වික්හි රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් යනු නිව් බ‍්‍රන්ස්වික්හි ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ ස්වාධීන නියෝජිතයෙකි. රාජ්‍ය භාෂා සහ රජයේ ආයතන මගින් සපයනු ලබන සේවාවන් සම්බන්ධයෙන් මහජනයා වෙතින් ලැබෙන විමර්ශනය කිරීම ඔවනුට පැවරී ඇත. විමර්ශනයකින් පසුව, කොමසාරිස් වරයාට පනත සමඟ අනුකූලතාව සහතික කිරීම පිණිස කළ යුතු වැඩිදියුණු කිරීම් හෝ නිවැරදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ ලබා දීමේ හැකියාව ඇත. පළාත තුළ රාජ්‍ය භාෂා දෙකෙහිම දියුණුව ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමේ වගකීම ද ඔවුන සතුය.

ඩයලොග් එන්.බී.

ඩයලොග් එන්.බී. යනු ස්වේච්ඡා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් මගින් මෙහෙයවනු ලබන, සමාජයීය වශයෙන් වඩාත් සංසක්ත වීම සඳහා නිවි බ‍්‍රන්ස්වික් පළාතට උපකාර කිරීමේ කාර්යය පැවරුණු ලාබ නොලබන සංවිධානයකි. සියළු දෙනාටම සමාජයේ වටිනා සාමාජිකයන් ලෙස සලකමින් වඩාත් සාමකාමී ලෙස ජීවත් වීමට ප‍්‍රජාවන් සහ පුද්ගලයන් පොලඹවන වැඩසටහන් සහ මුලපිරීම් මෙම සංවිධානය සකස් කරයි. සංවිධානයේ අවසාන ඉලක්කය වන්නේ පළාතේ සමාජ සංසක්ත බවට දායක වීමයි.