Alinea- NLEAP දිවයින පුරා පෝෂණ අවදානමට ලක්විය හැකි පවුල් සඳහා සහායක් වශයෙන් ආහාර සහන ලබාදීමේ වැඩපිලිවෙළක් දියත් කරයි.

ආහාර අර්බුදයෙන් බලපෑමට ලක් වූ පවුල් සඳහා ආහාර සුරක්ෂිතතාව සැලසීමට ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය  (NLEAP) ජාතික භාෂා අරමුදලේ (NLF) හවුල්කරුවන් සමඟ එක්ව කටයුතු කරයි. “වඩාත්ම අවධානමට ලක්ව ඇති ජනතාව වෙත පෝෂදායී ආහාරවල සුලබතාවය සහ ආහාර සඳහා වන ප්‍රවේශයේ අඛණ්ඩභාවය සෑමවිටකම සහතික කරනු පිණිස අප ගන්නා ප්‍රයත්නයන් සම්බන්ධයෙන් කැනඩාවේ අපි...

View

භාෂා අයිතිවාසිකම් සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවී සමානාත්මතාවය හා කාන්තා සවිබල ගැන්වීම (GEWE) යන අංශයන්හි අන්තර් ඡේදනය ග්‍රහණය කර ගැනීමට බිම් මට්ටමේ ප්‍රජාවන් සවිබල ගැන්වීම

කාන්තා අධ්‍යාපන සහ පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය (WERC) විසින් භාෂා පර්ෂද සඳහා සංවිධානය කරන ලද GEWE වැඩමුළුව  NLEAP හි කඩිනම් ප්‍රතිචාර අරමුදල (RRF) ලබන කාන්තා අධ්‍යාපන සහ පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය (WERC) මෑතකදී මධ්‍යම පළාතේ භාෂා පර්ෂද සඳහා GEWE වැඩමුළු සංවිධානය කළේය. භාෂා පර්ෂද යනු බිම් මට්ටමේ ප්‍රජාවන් අතර භාෂා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ප්‍රවර්ධනය...

View

ජාතික භාෂා අරමුදලේ (NLF) සාර්ථක කතා : මානව හිමිකම් සහ ප්‍රජා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය (CHRCD)

වාර්ගික අසමගියේ අඳුර දුරලනු වස් භාෂා ඉටිපහන දල්වනු මැන ජාතික භාෂා අරමුදලේ ( NLF)  හවුල්කාර ආයතනය වන මානව හිමිකම් සහ ප්‍රජා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ( CHRCD) විසින් දෙවන භාෂා පන්ති සඳහා ස්වකීය තෙවන සහ අවසාන සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය පවත්වන ලද අවස්ථාව භාෂා සහ සංස්කෘතීන්හි වඩාත් විචිත්‍රවත් සහ වර්ණවත් සැමරුමක් විය. පැය 50ක...

View

ජාතික භාෂා අරමුදලේ සාර්ථක කතා : සංවර්ධන පහසුකම් සඳහා ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යස්ථානය | දෙවන භාෂා ඉගෙනුම තුලින් ජීවිතයට නව ජීවයක් ලබා දෙමින් ප්‍රජාවන් නගා සිටුවීම

සංවර්ධන පහසුකම් සඳහා ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යස්ථානයේ දෙවන භාෂා ඉගෙනුම් වැඩසටහන මගින් උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිනියගේ වෘත්තිය ආරක්ෂා වේ තරුණ ගැහැණු ළමයෙක් වූ වයස අවුරුදු 27 ක් වන සචිනි අමන්දා ඇයගේ අධ්‍යාපන කටයුතු අවසන් කිරීමෙන් පසුව රජයේ රැකියාවක් කිරීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටියාය.  අවස්ථා කිහිපයක ප්‍රයත්නයකින් පසුව ගාල්ල යක්කලමුල්ලේ, කොට්ටාව උප තැපැල් කාර්යාලයේ සීමාවාසික...

View

ජාතික භාෂා අරමුදලේ සාර්ථක කතා|සර්වෝදය ශාන්ති සේනා සංසදය |භාෂා අධ්‍යාපනය හරහා රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ශක්තිමත් කිරීම

දෙවන භාෂා ඉගෙනුම හරහා සාමය ගොඩනැංවීම හා සංහිඳියාව සඳහා අනාගත පරම්පරාව සන්නද්ධ කිරිම සර්වෝදය ශ්‍රමදාන ව්‍යාපාරයේ තරුණ  අංශය ජාතික භාෂා අරමුදලේ හවුල්කරුවකු වන සර්වෝදය ශාන්ති සේනා සංසදය (ශාන්ති සේනා – සාම බලකාය) වේ.  පැරණිතම සහ වඩාත් කීර්තිමත් සිවිල් සංවිධානවලින් එකක් වන සර්වෝදය, වසර 65 ක් තිස්සේ ප්‍රජාව ගොඩනැංවීම සඳහා කැප...

View

ජාතික භාෂා අරමුදලේ සාර්ථක කතා| පාම් පදනම | ද්විභාෂා අධ්‍යයනය හා භාෂා අයිතීන් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම හරහා ප්‍රජා ගොඩනැංවීම

පාම් පදනම, දෙවන භාෂා ඉගෙනුම හා වීදි නාට්‍ය හරහා ප්‍රජා ඒකාබද්ධතාවය හා සංහිඳියාව ප්‍රවර්ධනය කරයි ජාතික භාෂා පදනමේ හවුල්කරුවකු වන පාම් පදනම විසින් මෑතක දී දෙමළ භාෂා පන්තිය අවසන් කිරීම සැමරීම සඳහා 2022 මැයි 26 දින වලපනේ කොස්ගොල්ල ග්‍රාමයේ දී විශේෂ  උත්සවයක් පවත්වන ලදී.  කොස්ගොල්ල ග්‍රාමයේ භාෂා ප්‍රවර්ධන කමිටුව විසින්...

View

ජාතික භාෂා අරමුදලේ සාර්ථක කතා| CEJ | භාෂා අයිතිවාසිකම් සඳහා විශ්ව විද්‍යාල ශූරයන් සමග අපගේ ජාතියේ අනාගතය මූර්තිමත් කිරීම

ජාතික භාෂා අරමුදලේ හවුල්කරුවකු වන යුක්තිය හා සමානාත්මතාවය සඳහා වූ මධ්‍යස්ථානය නව භාෂා අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නන් පරම්පරාවක් පෝෂණය කරයි ජාතික භාෂා අරමුදලේ හවුල්කරුවකු වන යුක්තිය හා සමානාත්මතාවය සඳහා වූ මධ්‍යස්ථානය විසින්  භාෂා අයිතීන් සඳහා විශ්ව විද්‍යාල ශූරයන් ලෙස ලියාපදිංචි වූ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් සඳහා  ජූනි 15 වැනි දින අතථ්‍ය...

View

ජාතික භාෂා අරමුදලේ සාර්ථකත්වයට ඔප දක්වන උදාහරණ | ක්‍රිසාලිස් | භාෂාවට ඇති අයිතිය

සේවා සපයන්නන් විසින් ද්විභාෂා සේවාව සක්‍රිය කිරීම පිණිස ජාතික භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම ශ්‍රී ලාංකීය තේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ වුව ද, ශ්‍රී ලාංකීය තේ කර්මාන්තය එහි විදේශ විනිමය ජනනය කරනු ලබන ප්‍රධාන මාර්ගයක් වුව ද මෙම කර්මාන්තයේ කොඳු නාරැටිය බඳු වූ තේ වතු කම්කරුවා තවමත් දරිද්‍රතා මට්ටමෙන් පහළ ස්ථරයක...

View

NLF සාර්ථක කථා | SLCFD | රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය උපකාරයෙන් සංඥා භාෂාවේ බාධක බිඳ දැමීම

ජාතික භාෂා අරමුදලේ හවුල්කාර ශ්‍රී ලංකා බිහිරි වූවන්ගේ මධ්‍යම සම්මේලනයේ (SLCFD) ආරම්භක ක්‍රියාකාරකම ජාතික භාෂා අරමුදලේ හවුල්කාර ශ්‍රී ලංකා බිහිරි වූවන්ගේ මධ්‍යම සම්මේලනයේ කාර්යයන් සැබැවින්ම ආශ්වාදයේ උල්පතකි. හවුල්කාරිත්වය ආරම්භයේ සිට ජාතික භාෂා අරමුදල් කණ්ඩායමට සංවේදනය වූයේ ශ්‍රී ලංකා බිහිරි වූවන්ගේ මධ්‍යම සම්මේලනය විසින් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තියට ප්‍රවේශ වූ සුවිශේෂී ආකාරය...

View

ජාතික භාෂා අරමුදලේ සාර්ථකත්වයට උදාහරණ | පාම් පදනම | චිත්‍ර හා පෝස්ටර් මගින් සෞඛ්‍යය හා ආරක්ෂාව සුරැකීම සඳහා භාෂා අයිතීන් ප්‍රවර්ධනය

කොවිඩ් මර්දනය පිණිස චිත්‍ර හා පෝස්ටර් වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීම සඳහා පාම් පදනම සහජීවන කමිටු සමග කටයුතු කරයි. ජාතික භාෂා අරමුදල් හවුල්කරුවකු වන පාම් පදනම, භාෂා අයිතීන් ප්‍රවර්ධනය කරමින් හා භාෂා ඉගෙනුම සඳහා ප්‍රවේශයන් ඇති කිරීමෙන් වතුකරයේ හා ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන් අතර ජාතික ඒකාබද්ධතාවය හා සංහිඳියාව ගොඩනැගීම සඳහා කටයුතු කරනු ලැබේ.   “මානව...

View