ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය, භාෂා ක්ෂේත්‍රයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ කාන්තාවන්ගේ සවිබල ගැන්වීමේ කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් වෙනුවෙන් සමාරම්භක ජාලකරන රැස්වීමකට නායකත්වය ලබා දෙයි

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයට සංවේදී ද්විභාෂා රාජ්‍ය සේවාවන් ලබා දීම සහතික කිරීමේ සන්ධිස්ථානයක් සිය හවුල්කාර ආයතනවල ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ කාන්තා සවිබල ගැන්වීම සඳහා කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් (GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින්) වෙනුවෙන්  ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන  ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) පැවැත්වූ පළමු ජාලකරණ රැස්වීම සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් විය. රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත්...

View

භාෂා අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

අනන්‍යතාවයේ ප්‍රධාන සලකුණක් වන භාෂාව, මානව සන්නිවේදනයහි මූලිකත්වය ගෙන ඇත.  සෑම ජාතියක්ම සහ සෑම රජයක් විසින් ම සියලුම පුරවැසියන්ගේ  භාෂා අයිතීන් තහවුරු කිරීම සඳහා කටයුතු කළ යුතුය.  ශ්‍රී ලංකාවේ, විවිධ ජනවාර්ගික  සමාජවල බලය හා සම්පත් සඳහා අරගලයේ දී භාෂා අයිතීන් සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටුකර ඇත.  1956 වර්ෂය දිවයිනේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය...

View

ඇතුලත් කිරීම හා අයිතිය සඳහා භාෂාව

ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර ජනනය කළ භාෂාව පිළිබඳ ගැටළුව වන කැමැත්ත හා තර්ජනය පිළිබඳ හැඟීමට දිගු අතීතයක් ඇත.  නමුත් භාෂා ප්‍රශ්නය තවමත් පවතී.  සාමය ගොඩනගන්නන්ගේ හා දෙමළ කතා කරන්නන්ගේ අපේක්ෂාවන් නොතකා නිදහස් දින උත්සව, රජයේ සාමාන්‍ය උත්සව හා පෞද්ගලික උත්සවවල දී පවා ජාතික ගීය සිංහලෙන් පමණක් ගායනා කරනු ලබයි.  ලබන වසරේ...

View

රාජ්‍ය භාෂා සතිය 2021 – දීප ව්‍යාප්ත පාසල් රචනා තරඟාවලියේ ජයග්‍රාහකයන්

වාර්ෂිකව ජූලි මස 01 දින සිට 05 දින දක්වා යෙදෙන රාජ්‍ය භාෂා සතිය නිමිත්තෙන් රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව,ජාතික භාෂා සමානාත්මතා හා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) සමග ඒකාබද්ධව 2021 වර්ෂයේදී පවත්වන ලද දීප ව්‍යාප්ත පාසැල් රචනා තරඟය සඳහා  පාසල් සිසු දරු දැරියන්ගෙන් සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්  රචනා 1210 කට අධික ප්‍රමාණයක්...

View

ජාතික භාෂා අරමුදලේ සාර්ථක කතා| පාම් පදනම | ද්විභාෂා අධ්‍යයනය හා භාෂා අයිතීන් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම හරහා ප්‍රජා ගොඩනැංවීම

පාම් පදනම, දෙවන භාෂා ඉගෙනුම හා වීදි නාට්‍ය හරහා ප්‍රජා ඒකාබද්ධතාවය හා සංහිඳියාව ප්‍රවර්ධනය කරයි ජාතික භාෂා පදනමේ හවුල්කරුවකු වන පාම් පදනම විසින් මෑතක දී දෙමළ භාෂා පන්තිය අවසන් කිරීම සැමරීම සඳහා 2022 මැයි 26 දින වලපනේ කොස්ගොල්ල ග්‍රාමයේ දී විශේෂ  උත්සවයක් පවත්වන ලදී.  කොස්ගොල්ල ග්‍රාමයේ භාෂා ප්‍රවර්ධන කමිටුව විසින්...

View

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය සඳහා උපායමාර්ගික රාමුව ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස එක්ව සැලසුම් කිරීම

උපායමාර්ගික රාමුව මත පදනම්ව මධ්‍ය – දීර්ඝ කාලීන සැලසුම් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා භාෂා අංශයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරීන් හමුවෙයි ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ සහාය ඇතිව රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය විසින් එහි හවුල්කාර ආයතන වන රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව, රාජ්‍ය භාෂා කොමිසම සහ ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන හා පුහුණු...

View

ජාතික භාෂා අරමුදලේ සාර්ථක කතා| CEJ | භාෂා අයිතිවාසිකම් සඳහා විශ්ව විද්‍යාල ශූරයන් සමග අපගේ ජාතියේ අනාගතය මූර්තිමත් කිරීම

ජාතික භාෂා අරමුදලේ හවුල්කරුවකු වන යුක්තිය හා සමානාත්මතාවය සඳහා වූ මධ්‍යස්ථානය නව භාෂා අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නන් පරම්පරාවක් පෝෂණය කරයි ජාතික භාෂා අරමුදලේ හවුල්කරුවකු වන යුක්තිය හා සමානාත්මතාවය සඳහා වූ මධ්‍යස්ථානය විසින්  භාෂා අයිතීන් සඳහා විශ්ව විද්‍යාල ශූරයන් ලෙස ලියාපදිංචි වූ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් සඳහා  ජූනි 15 වැනි දින අතථ්‍ය...

View

ජාතික භාෂා අරමුදල් මධ්‍ය ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම හා මෙහෙයුම් මූලධර්මවල ස්ථාවර දැනුමක් ඇති කිරීම

ජාතික භාෂා අරමුදල් ඇමතුම් 2 හවුල්කරුවන් සඳහා ජාතික භාෂා සාමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය, අතථ්‍ය මූලාරම්භක සැසි 3ක් පවත්වයි ජාතික භාෂා අරමුදලේ ඇමතුම් 2 හවුල්කරුවන් ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වැනි ද්වි-පාර්ශ්වික ව්‍යාපෘතියක් සාර්ථක ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තීරණාත්මක වන සමහර ක්ෂේත්‍ර සමග හුරු පුරුදු කරන අතථ්‍ය මූලාරම්භක සැසි මාලාවකට සහභාගී වූහ....

View

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාවට නැංවීමෙහි ලා ගනු ලැබූ සාර්ථකත්වයේ ඉදිරි පියවරක්

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය (OLP) ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන උපාය මාර්ගික සැලැස්ම සහ කළමනාකරණ හා වගවීමේ සැකිල්ල වලංගුකරණය සඳහා වූ වැඩමුළුව රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශය, NLEAP ආයතනය සමග ඒකාබද්ධව, රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය (OLP) ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන උපාය මාර්ගික සැලැස්ම සහ කළමනාකරණ හා වගවීමේ...

View