රාජ්‍ය භාෂා සතිය 2021

පාසල් සිසුන් සදහා පවත්වනු ලබන රචනා තරඟය ජුලි මාසයේ පළමු සතිය තුළ යෙදෙන රාජ්‍ය භාෂා සතිය නිමිත්තෙන් රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව සහ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය එක්ව පාසල් සිසු සිසුවියන් අතර රචනා තරඟයක් පවත්වනු  ලැබේ. අයදුම්පත් පත් භාර ගනු ලබන අවසන් දිනය අගෝස්තු මස   15 වැනිදාය. වැඩි විස්තර සඳහා...

Read More >

ඔටාවා විශ්වවිද්‍යාලයේ භාෂා පරිවර්තන සහ භාෂණ පරිවර්තන පාසල විසින් මෙහෙයවන ලද ප්‍රාරම්භක පරිවර්තන ශික්ෂණ ශාස්ත්‍ර වැඩසටහන (Training in Translation Pedagogy Program – TTPP) සඳහා පුහුණුව සාර්ථකව නිම කෙරිණ.

භාෂා පරිවර්තන උපාධි වැඩසටහන් වල ඉගැන්වීමේ ක්‍රමවේදය වැඩිදියුණු කරමින් ඔටාවා විශ්වවිද්‍යාලයේ භාෂා පරිවර්තන සහ භාෂණ පරිවර්තන පාසල විසින් මෙහෙයවන ලද පරිවර්තන ශික්ෂණ ශාස්ත්‍ර වැඩසටහන සඳහා පුහුණුව (Training in Translation Pedagogy Program  – TTPP) පිළිබඳ සමාරම්භක සැසිය 2021 මැයි මස 07 වැනි දින ආරම්භ විය.  භාෂා පරිවර්තන පිළිබඳ ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය පිරිනමන,...

Read More >

භාෂා සැලසුම්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ පුහුණු කරන්නන් පුහුණු කිරීමේ (TOT) සමාරම්භක වැඩමුළුව

භාෂා සැලසුම්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ඔන්ලයින් පුහුණුව, දමිළ මාධ්‍යයෙන් පුහුණු කරන්නන් විසින් සාර්ථකව නිමා කරයි. භාෂා සැලසුම්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව දමිළ මාධ්‍යයෙන් පුහුණු කරන්නන් වෙනුවෙන් NLEAP ආයතනයේ සහය ඇතිව රාජ්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශයේ, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන වල භාෂා අංශයන් විසින් පවත්වන ලද තුන්-දින පුහුණු වැඩමුළුව සාර්ථකව නිම විය.  2021 ජුනි...

Read More >

රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය භාරය පිළිබඳ විශ්ව විද්‍යාල සිසු සිසුවියන් දැනුවත් කිරීමේ වෙබිනාර් සම්මන්ත්‍රණය

රුහුණු  විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජවිද්‍යා ශිෂ්‍ය සංගමය සහ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය එක්ව, රාජ්‍ය භාෂා කොමිසන් සභාවේ සහභාගිත්වය සහ සහයෝගය මත 2021 ජුනි 18 දින මෙම වෙබිනාර් සම්මන්ත්‍රණය ඉතා සාර්ථක ලෙස පැවැත්විය. සම්මන්ත්‍රණයට මනා පිවිසුමක් ලබා දෙමින් රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජවිද්‍යා අංශයේ ආචාර්ය සුරංජිත් ගුණසේකර සිය  පිළිගැනීමේ කථාව කළ අතර...

Read More >

රාජ්‍ය භාෂා පිළිබඳ තත්ත්වය සම්බන්ධ වාර්ෂික වාර්තාකරණය – කැනේඩියානු අත්දැකීම් බෙදා-හදා ගැනීම

වාර්ෂික වාර්තාකරණය වෙත කැනේඩියානු ප්‍රවේශය කැනඩාවේ රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව, නිව් බ්‍රන්ස්වික් පළාත සඳහා වන රාජ්‍යා භාෂා කොමිෂන් සභාව සහ ඔන්ටාරියෝ පළාත සඳහා වන ප්‍රංශ භාෂා සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් 2019-2020 වර්ෂය වෙනුවෙන් සිය වාර්ෂික වාර්තා පිළිවෙලින් ඉදිරිපත් කිරීම මෑතකදී සිදු කරන ලදී. කැනඩාවේ රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව කැනඩාවේ රාජ්‍ය...

Read More >

දෙවන භාෂාව වශයෙන් සිංහල සහ දමිළ භාෂා උගන්වන ගුරුවරුන් උදෙසා ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ආයතනය (NILET) වෙතින් පස්දින පුහුණු වැඩසටහනක්

සිංහල සහ දමිළ භාෂා උගන්වන ගුරුවරුන්ගේ ධාරිතා වර්ධනය පිළිබඳ NILET වැඩපිළිවෙළට ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) වෙතින් සහය දෙවන භාෂාව වශයෙන් සිංහල සහ දමිළ භාෂා උගන්වන ගුරුවරුන් සඳහා ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ආයතනය (NILET) විසින් පස්-දින පුහුණුවක් අන්තර්ජාලය හරහා පවත්වන ලදී.  සිංහල සහ දමිළ යන භාෂා දෙක දෙවන...

Read More >

වෘත්තීමය ඉගෙනුම් ප්‍රජාව පිළිබඳ සමාරම්භක රැස්වීම

රාජ්‍ය භාෂා පරිවර්තන සහ භාෂණ පරිවර්තක කටයුතු ආශ්‍රිත විශේෂිත අභියෝගයන් සොයා බැලීමට සාකච්ඡා මණ්ඩපයක් වෘත්තීය ඉගෙනුම් ප්‍රජාව (Professional Learning Community – PLC)  ශ්‍රී ලංකාවේ බහුභාෂා ස්වභාවය හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ බාධක සම්බන්ධ විශේෂිත අභියෝග කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම සඳහා ශාස්ත්‍රයින්, සිසුන් සහ වෘත්තිකයින් සඳහා සංසදයක් පිහිටුවයි.ඒ අනුව,...

Read More >