පුවත් සහ සිදුවීම්

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රමෝපාය පිළිබඳ වැඩමුළුවක් NLEAP විසින් සංවිධානය කෙරේ.

භාෂාවන් තුළින් අවබෝධය, විවිධත්වය සහ සමාජ ඒකාබද්ධතාව ප්‍රවර්ධනය පිණිස සහයෝගීව කටයුතු කිරීම  ශ්‍රී ලාංකේය පුරවැසියන් සැමට, තමන් කැමති භාෂාවෙන් රාජ්‍ය සේවාවන් වෙත පිවිසීමේ හැකියාව තිබෙන බවට සහතික වීමේ දී, ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය (OLP) ඵලදායී අන්දමින් ක්‍රියාවට නැංවීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.  මෙම ඉලක්කය සපුරාගැනීමේ දී, එකී ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධීකරණය...

Read More >

“අපි, භාෂා පරිවර්තකයන් පමණක් ම නොව, එකිනෙකා යා කරන්නන් ද වෙමු”

රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ (DOL) සහයෝගීත්වයෙන් යුතුව NLEAP විසින් රජයේ භාෂා පරිවර්තකයන් සඳහා පස්-දින පුහුණුවක් සංවිධානය කරයි. වෘත්තීමය භාෂා පරිවර්තන හා භාෂණ පරිවර්තක සේවාවන් ලබාදීමේ හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීම උදෙසා රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව (DOL) විසින් රජයේ භාෂා පරිවර්තකයන් වෙත අඛණ්ඩව ලබාදෙන පුහුණුව NLEAP, සිය තාක්ෂණික අනුග්‍රහය (TA) යටතේ සහය ලබාදේ.  කැපවීමෙන් යුතුව...

Read More >

“විශ්වවිද්‍යාල හතරක භාෂා පර්වර්තන අංශ GEWE පිළිබද සාර්ථක කතිකාවක”

කැලණිය, යාපනය, නැගෙනහිර සහ සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාල සමග “ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව,  කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සහ භාෂා අයිතිවාසිකම්” පිළිබඳ NLEAP වැඩමුළුව කැලණිය, යාපනය, නැගෙනහිර සහ සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාල වල භාෂා පරිවර්තන අංශ සඳහා, “ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව,  කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සහ භාෂා අයිතිවාසිකම්” යන තේමාව යටතේ NLEAP වැඩමුළුවක් පැවැත්විණ.  ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව පිළිබඳ විශේෂඥ සාමා රාජකරුණා සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව පිළිබඳ උපදේශක රමණී...

Read More >

04 වන කොටස – රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපාය මාර්ග සඳහා NLEAPහි සහාය

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපාය මාර්ග සඳහා NLEAPහි සහාය රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපාය මාර්ගය තම වාර්ෂික සැලැස්මෙහි ප්‍රමුඛ අංගයක් වශයෙන් NLEAP වෙතින් හඳුනාගෙන ඇත. රාජ්‍ය භාෂා විෂය භාර අමාත්‍යංශය විසින් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපාය මාර්ගය රැස් කිරීමට අදාළ තාක්ෂණික සහාය NLEAP වෙත ලබා දෙන ලදී....

Read More >

ජාතික භාෂා අරමුදල මධ්‍යම පළාතේ සම්බන්ධීකරණ සහ ජාල ගත කිරීමේ සැසි තුනක් වෙනුවෙන් සත්කාරකත්වය දරයි.

2020 ජූලි 13 වැනි සහ 14 වැනි දිනවලදී ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය  මගින් පාලනය වන ජාතික භාෂා අරමුදල, මධ්‍යම පළාත තුළ ක්‍රියාකාරකම් සිය විෂය පථය තුළට ඇතුළත්ව ඇති තෝරාගත් අරමුදල් ලාභීන් සමඟ “සම්බන්ධීකරණ සහ ජාල ගත කිරීමේ” සැසි තුනක් මෙහෙයවීය.  දැනට පවතින සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂක නියමයන්ට අනුකූලව පවත්වන ලද...

Read More >

03 වන කොටස – රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ගික උපාංග

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ගික උපාංග ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන්ට තමන් කැමති භාෂාවෙන් සේවාවන් ලබාගැනීමට සමහර රේඛීය අමාත්‍යාංශ සහ එහි ආයතන වලට සහාය ලබාදීම සඳහා රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ගය තුළින් මාර්ගෝපදේශය සපයනු ලබයි. රටේ තෝරාගත් සමහර පළාත් වල සේවා අවශ්‍යතාව තිබෙන සංඛ්‍යාව අනුව සහ අවශ්‍ය මූල්‍ය සම්පත් අනුව...

Read More >

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව, කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සහ භාෂා අයිතිවාසිකම්

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් සංවේදීකරණ වැඩ මුළුවක් සංවිධානය කරයි. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය  අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශය වෙනුවෙන් සංවිධානය කළ වැඩ මුළුවක් වූ ‛ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව, කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සහ භාෂා අයිතිවාසිකම්’ වැඩ මුළුව ජූලි 22 වැනි දින කොළඹ දී පැවැත්විණි.  සාමා රාජාකරුණා ( ස්ත්‍රී...

Read More >

02 වන කොටස -රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ග

  රාජ්‍ය භාෂා විෂයයෙහි වගකීම් දරන අමාත්‍යාංශය අදාල ආයතන සමඟ සමීපව කටයුතු කිරීමෙන් ( රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව, රාජ භාෂා කොමිසන් සභාව, ජාතික භාෂා සහ පුහුණු ආයතනය) රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ග තුළින් රාජ්‍ය ආයතන සහ අමාත්‍යංශ වෙත සහාය දෙනු ලබයි. රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම අමාත්‍යාංශය සහ රාජ්‍ය...

Read More >

කොවිඩ් 19 ව්‍යසන සමය, කාන්තාව හා භාෂා අයිතිවාසිකම්

භාෂා අයිතිය, සියලු කාන්තාවන්ගේ හා පිරිමින්ගේ මූලික අයිතිවාසිකමක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව පිළිගන්නා නමුත්, ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන්ට සහ පුරුෂයින්ට ඔවුන්ගේ භාෂා අයිතිවාසිකම් සාක්ෂාත් කර ගැනීමේදී තමා අයත් ජාතිය මෙන්ම සමාජ, සංස්කෘතික හා ආර්ථික ස්ථාවරය මත අත්විදි විවිධාකාර ප්‍රශ්න ඇත. අප දැන් මුහුණපා සිටින COVID-19 වැනි ව්‍යසන, මෙකී තත්ත්වයන් තවදුරටත් සංකීර්ණ කරයි....

Read More >