மொழி உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கு அரக கரும மொழிக் கொள்கையை அமுல்படுத்துதல்.

மொழி என்பது அடையாளத்தின் முக்கியமானதொரு சின்னமாகும். அது மனித தொடர்பாடலில் இன்றியமையாத அம்சமாக இருந்து வருகின்றது. அவ்வகையில், ஒவ்வொரு நாடும், அரசாங்கமும்  நாட்டின் அனைத்துப் பிரஜைகளின் மொழி உரிமைகளைப் பேணுவதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுப்பது அவசியமானது. இலங்கையில் பல்வேறு இனச் சமூகங்களின் அதிகாரம் மற்றும் வளங்களுக்கான போராட்டத்தில் மொழி உரிமைகள் குறிப்பிடத்தக்கதொரு வகிபாகத்தினை ஆற்றி வருகின்றன. 1956 ஆம் ஆண்டு தமிழ் மொழியைப் புறக்கணித்துவிட்டு சிங்களத்தை தேசிய மற்றும் அரச...

View

சகலரையும் உட்படுத்துதல் மற்றும் உரிமை கொண்டிருப்பதில் மொழியின் வகிபாகம்

இலங்கையர்களிடையே மொழி தொடர்பான வாதப் பிரதிவாதங்கள் தோற்றுவித்துள்ள விருப்பு வெறுப்புக்களுக்கு நீண்ட நெடிய வரலாறு இருந்தாலும் மொழிப் பிரச்சினை இன்னும் முடிந்தபாடில்லை. சமாதானத்துக்காக குரலெழுப்புவோர் மற்றும் தமிழ் மொழி பேசும் மக்களின் எதிர்பார்ப்புக்கள் எவ்வாறிருப்பினும் சுதந்திர தின நிகழ்வுகள், அரச மற்றும் தனியார் வைபவங்களில் தேசிய கீதம் சிங்கள மொழியில் மாத்திரமே இசைக்கப்படுகின்றது. அந்த வகையில், இலங்கை அடுத்த வருடம் கொண்டாடவுள்ள 75 ஆவது சுதந்திர தின நிகழ்வை மாற்றத்துக்கான...

View

அரசகரும மொழிகள் வாரம் – 2021 அகில இலங்கை பாடசாலைக் கட்டுரைப் போட்டியின் வெற்றியாளர்கள்

வருடாந்தம் ஜூலை மாதம் 01 ஆம் திகதி முதல் 05 ஆம் திகதி வரையில் இடம்பெறும் அரசகரும மொழிகள் வாரத்தினை முன்னிட்டு அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழு, தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்துடன் இணைந்து 2021 ஆம் ஆண்டில் நடாத்திய அகில இலங்கை பாடசாலைகளுக்கிடையிலான கட்டுரை போட்டிக்காக பாடசாலை மாணவர்களினால் சிங்களம், தமிழ் மற்றும் ஆங்கில ஆகிய மொழிமூலங்களில் 1210 இற்கும் மேற்பட்ட கட்டுரைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தன. இக்கட்டுரைப் போட்டியானது, கொரோனா...

View