பாலின சமத்துவத்தினை மேம்படுத்துவதற்காக பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டல் (GEWE) குவிமையக் குழுக்களை (Focal points) வலுவூட்டுதல்.

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் (NLEAP) பாலின அடிப்படையிலான பகுப்பாய்வுப் பயிற்சி அமர்வினை நடாத்தியது. NLEAP நிறுவனம் பொது நிருவாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவுடன் (NLD) இணைந்து நடாத்திய மொழித்துறை GEWE குவிமையக் குழுக்களுக்கான பாலின அடிப்படையிலான பகுப்பாய்வுப் பயிற்சி (GBA Plus) அமர்வில் தேசிய மொழிகள் பிரிவு (NLD), அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழு (OLC), அரசகரும மொழிகள்...

View

மொழி உரிமைகளில் பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டலை ஊக்குவித்தல்.

மொழித் துறை பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டல் (GEWE) குவிமையக் குழுக்களின் (Focal Points) இரண்டாவது வலையமைப்பாக்கல் கூட்டம். பொது நிருவாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவு தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்துடன் (NLEAP) இணைந்து மொழித் துறை GEWE குவிமையக் குழுக்களின் இரண்டாவது வலையமைப்பாக்கல் கூட்டத்தினை நடாத்தியது. தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் (NLEAP) பாலின...

View

கனடா அரசாங்கமும் இலங்கை அரசாங்கமும் இணைந்து தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் இறுதிச் செயற்குழுக் கூட்டத்தினை நடாத்தியது.

இலங்கையின் அரசகரும மொழிகள் கொள்கையைப் பயனுறுதியுடன் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான கூட்டொத்துழைப்பினைப் பலப்படுத்துதல்.    தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் மொழித்துறையில் ஈடுபாடுள்ள  கரிசணையாளர்கள் மற்றும் கொள்கையாக்கத்தில் அதிகாரமுள்ளவர்களை அழைத்து நடாத்திய இறுதிச் செயற்றிட்டக் குழுக் கூட்டம் பொது நிருவாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவின் மேலதிக செயலாளர் திரு. அநுராதா விஜேகோன் மற்றும் இலங்கையில் அமைந்துள்ள கனடா தூதுவராலயத்தின் அபிவிருத்திப் பிரிவின்...

View

அரசகரும மொழிகள் கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான மத்திய கால மூலோபாயத்தில் பாலினக் கண்ணோட்டத்திற்கு முக்கியத்துவம் செலுத்துவது அவசியம்.

மொழிக் கொள்கைக்கான மூலோபாய வரைவுத்திட்டத்தில் பாலின அம்சங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வினைக் கட்டியெழுப்புவதற்காக தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் அதன் கூட்டாளி நிறுவனங்களுக்கு ஒரு பயிற்சிப் பட்டறையை நடாத்தியது. அரசகரும மொழிகள் கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான மூலோபாய வரைவுத்திட்டத்திலும், குறித்த நிறுவனங்களின் மத்திய காலத் திட்டங்களிலும் பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டற் கண்ணோட்டம் எவ்வாறு கருத்திற்கொள்ள வேண்டுமென தெளிவுபடுத்துவதற்காக தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் அதன் கூட்டாளி நிறுவனங்களின்...

View

மொழித்துறையின் பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டல் தொடர்பில் முனைப்புடன் ஈடுபடுகின்ற பிரதானிகளின் வலையமைப்பாக்கல் (Networking) அங்குரார்ப்பணக் கூட்டம் தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் தலைமையில் இடம்பெற்றது.

அரச சேவைகளில் பாலின உணர்திறன்மிக்க இருமொழி வழங்கலை உறுதிப்படுத்துவதற்கான மைல்கல். தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் அதன் பங்காளி நிறுவனங்களில் பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டல் தொடர்பில் முனைப்புடன் செயற்படுகின்ற பிரதானிகளின் வலையமைப்பாக்கக் கூட்டத்தினை பொது நிருவாக, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவின் பூரண ஒத்துழைப்புடன் 2022 செப்டம்பர் 29 ஆம் திகதி தேசிய மொழிகள் பிரிவின் மாநாட்டு அறையில் நடாத்தியது....

View

அனைவரையும் உள்ளடக்கிய, பாலின உணர்திறனுடைய அரச சேவைகளைக் கட்டியெழுப்புதல் எனும் இலக்கை நோக்கி !

அரச சேவைகள் மற்றும் தொடர்பாடலை மேம்படுத்துவதற்கென விருத்திசெய்துள்ள இரண்டு பயிற்சிக் கைநூல்களை மீளாய்வு செய்வதற்கான கரிசனையாளர் கூட்டங்களுக்கு தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் அனுசரணை வழங்குகின்றது.  தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் கடந்த 2022 செப்டம்பர் 15 ஆம் திகதி கரிசனையாளர் நிபுணத்துவ ஆலோசனை அமர்வினை நடாத்தி அதன் பங்காளி நிறுவனங்களான பொது நிருவாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள்...

View

இரண்டாம் மொழிக் கல்வியில் பால்நிலைக்குக் துலங்கல் காண்பிக்கும் தலைமைத்துவத்தையும் நிர்வாகத்தையும் ஊக்குவித்தல்.

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் (NLEAP) மொழிக்கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான தேசிய நிறுவனத்தினை இலக்காக்கொண்டு (NILET) பால்நிலைக்குத் துலங்கல் காண்பிக்கும்  தலைமைத்துவம் மற்றும் நிர்வாகம் தொடர்பான ஆற்றலைக் கட்டமைத்தல் செயலமர்வினை ஒழுங்குசெய்கின்றது.    தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் (NLEAP) அண்மையில் மொழிக்கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான தேசிய நிறுவனத்தினை இலக்காகக்கொண்டு இரண்டாம் மொழிக் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தி பால்நிலைக்குத் துலங்கல் காண்பிக்கும் தலைமைத்துவம் மற்றும் நிர்வாகம் தொடர்பான...

View

பால்நிலைக்குத் துலங்கல் காண்பிக்கும் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் தலைமுறையொன்றினைக் கட்டியெழுப்புதல்.

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தின் மொழிபெயர்ப்புத் திணைக்களத்துக்கு தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் (NLEAP) குறிக்கோள் விஜயம். தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் அம்மணி. வீனா வர்மா (செயற்றிட்டப் பணிப்பாளர், மனித உரிமைகள், பாலினம் மற்றும் நல்லாளுகை ஆலோசகர்,  அலீனியா நிறுவனம்)  மற்றும் திரு. ஹிலயர் லெமோய்ன் (மொழிக்கொள்கை ஆலோசகர்/ NLEAP விஷேட ஆலோசகர்/ ஒட்டாவா பல்கலைக்கழகத்தின் மொழிக்கொள்கை மற்றும் சர்வதேச உறவுகள், அரச கரும மொழிகள் மற்றும் இருமொழிக்கல்வி...

View

மொழி உரிமைகள் மற்றும் மொழிக்கற்றலை மேம்படுத்தி ஆண், பெண் பால்நிலைத் தடைகள் மற்றும் சமமின்மைகளை இல்லாதொழித்தல்.

இலங்கையின் அரச கரும மொழிகள் கொள்கையை செயல்முறைப்படுத்தும் போது ஆண், பெண் பால்நிலையை முக்கியத்துவப்படுத்துதல். 2022 ஆம் ஆண்டு சர்வதேச மகளிர்த் தினத்தை முன்னிட்டு தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் ஆண், பெண் பால்நிலைத் துறைசார் நிபுணர் அம்மணி. வீனா வர்மா (செயற்றிட்டப் பணிப்பாளர், மனித உரிமைகள், ஆண் பெண் பால்நிலை மற்றும் ஆளுகை ஆலோசகர்) மற்றும் அம்மணி. சாமா ராஜகருணா (ஆண், பெண் பால்நிலை சமத்துவம் தொடர்பான...

View