பாலின சமத்துவத்தினை மேம்படுத்துவதற்காக பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டல் (GEWE) குவிமையக் குழுக்களை (Focal points) வலுவூட்டுதல்.

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் (NLEAP) பாலின அடிப்படையிலான பகுப்பாய்வுப் பயிற்சி அமர்வினை நடாத்தியது. NLEAP நிறுவனம் பொது நிருவாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவுடன் (NLD) இணைந்து நடாத்திய மொழித்துறை GEWE குவிமையக் குழுக்களுக்கான பாலின அடிப்படையிலான பகுப்பாய்வுப் பயிற்சி (GBA Plus) அமர்வில் தேசிய மொழிகள் பிரிவு (NLD), அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழு (OLC), அரசகரும மொழிகள்...

View

மொழி உரிமைகளில் பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டலை ஊக்குவித்தல்.

மொழித் துறை பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டல் (GEWE) குவிமையக் குழுக்களின் (Focal Points) இரண்டாவது வலையமைப்பாக்கல் கூட்டம். பொது நிருவாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவு தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்துடன் (NLEAP) இணைந்து மொழித் துறை GEWE குவிமையக் குழுக்களின் இரண்டாவது வலையமைப்பாக்கல் கூட்டத்தினை நடாத்தியது. தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் (NLEAP) பாலின...

View

கனடா அரசாங்கமும் இலங்கை அரசாங்கமும் இணைந்து தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் இறுதிச் செயற்குழுக் கூட்டத்தினை நடாத்தியது.

இலங்கையின் அரசகரும மொழிகள் கொள்கையைப் பயனுறுதியுடன் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான கூட்டொத்துழைப்பினைப் பலப்படுத்துதல்.    தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் மொழித்துறையில் ஈடுபாடுள்ள  கரிசணையாளர்கள் மற்றும் கொள்கையாக்கத்தில் அதிகாரமுள்ளவர்களை அழைத்து நடாத்திய இறுதிச் செயற்றிட்டக் குழுக் கூட்டம் பொது நிருவாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவின் மேலதிக செயலாளர் திரு. அநுராதா விஜேகோன் மற்றும் இலங்கையில் அமைந்துள்ள கனடா தூதுவராலயத்தின் அபிவிருத்திப் பிரிவின்...

View

அரசகரும மொழிகள் கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான மத்திய கால மூலோபாயத்தில் பாலினக் கண்ணோட்டத்திற்கு முக்கியத்துவம் செலுத்துவது அவசியம்.

மொழிக் கொள்கைக்கான மூலோபாய வரைவுத்திட்டத்தில் பாலின அம்சங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வினைக் கட்டியெழுப்புவதற்காக தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் அதன் கூட்டாளி நிறுவனங்களுக்கு ஒரு பயிற்சிப் பட்டறையை நடாத்தியது. அரசகரும மொழிகள் கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான மூலோபாய வரைவுத்திட்டத்திலும், குறித்த நிறுவனங்களின் மத்திய காலத் திட்டங்களிலும் பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டற் கண்ணோட்டம் எவ்வாறு கருத்திற்கொள்ள வேண்டுமென தெளிவுபடுத்துவதற்காக தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் அதன் கூட்டாளி நிறுவனங்களின்...

View

இலங்கையின் அனைத்துப் பிரஜைகளதும் மொழி உரிமைகளைப் பாதுகாத்து மேம்படுத்துவதற்காக அரச நிறுவனங்களின் இயற்றிறனைக் கட்டியெழுப்புதல்.

இலங்கையின் அனைத்துப் பிரஜைகளதும் மொழி உரிமைகளைப் பாதுகாத்து மேம்படுத்துவதற்காக அரச நிறுவனங்களின் இயற்றிறனைக் கட்டியெழுப்புதல். தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம், பொது நிருவாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் (அமைச்சு) தேசிய மொழிகள் பிரிவுடன் இணைந்து மொழித் திட்டமிடல் பயிற்சிப் பட்டறைத் தொடர்களை நடாத்தியது. மொழித் திட்டமிடல் செயன்முறை தொடர்பான பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்கான பயிற்சியில் பங்கேற்ற 74 அரச நிறுவனங்களின் உத்தியோகத்தர்கள் இப் பயிற்சிப் பட்டறைகளில்...

View

மொழித்துறையின் பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டல் தொடர்பில் முனைப்புடன் ஈடுபடுகின்ற பிரதானிகளின் வலையமைப்பாக்கல் (Networking) அங்குரார்ப்பணக் கூட்டம் தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் தலைமையில் இடம்பெற்றது.

அரச சேவைகளில் பாலின உணர்திறன்மிக்க இருமொழி வழங்கலை உறுதிப்படுத்துவதற்கான மைல்கல். தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் அதன் பங்காளி நிறுவனங்களில் பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டல் தொடர்பில் முனைப்புடன் செயற்படுகின்ற பிரதானிகளின் வலையமைப்பாக்கக் கூட்டத்தினை பொது நிருவாக, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவின் பூரண ஒத்துழைப்புடன் 2022 செப்டம்பர் 29 ஆம் திகதி தேசிய மொழிகள் பிரிவின் மாநாட்டு அறையில் நடாத்தியது....

View

அனைவரையும் உள்ளடக்கிய, பாலின உணர்திறனுடைய அரச சேவைகளைக் கட்டியெழுப்புதல் எனும் இலக்கை நோக்கி !

அரச சேவைகள் மற்றும் தொடர்பாடலை மேம்படுத்துவதற்கென விருத்திசெய்துள்ள இரண்டு பயிற்சிக் கைநூல்களை மீளாய்வு செய்வதற்கான கரிசனையாளர் கூட்டங்களுக்கு தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் அனுசரணை வழங்குகின்றது.  தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் கடந்த 2022 செப்டம்பர் 15 ஆம் திகதி கரிசனையாளர் நிபுணத்துவ ஆலோசனை அமர்வினை நடாத்தி அதன் பங்காளி நிறுவனங்களான பொது நிருவாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள்...

View

முன்னேற்றத்தை மீளாய்வுசெய்து எதிர்கால வேலைத்திட்டங்களைத் திட்டமிடுவதற்கென மொழித்துறை உத்தியோகத்தர்கள் சந்திக்கின்றனர்.

வருடாந்த வேலைத்திட்டங்களைத் திட்டமிடுவதற்கான கரிசனையாளர் செயமர்வினை தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் (NLEAP)  நடாத்துகின்றது. தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் வருடாந்த வேலைத்திட்டங்களைத் திட்டமிடுவதற்கென மொழித்துறைப் பாதுகாவலர்கள் மற்றும் கண்காணிப்பாளர்களுக்கு செப்டம்பர்  மாதம் 06 ஆம் திகதி செயலமர்வொன்றினை நடாத்தியது. இச்செயலமர்வில்  பொது நிருவாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவு (NLD), அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழு (OLC), அரசகரும...

View

மிகச்சிறந்த வகைகூறல் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான சிறந்த நடைமுறைகளிலிந்து பிரஜை விழிப்புணர்வு மற்றும் ஈடுபாட்டினை மேம்படுத்துவதற்குக் கற்றுக்கொள்ளல்.

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் (NLEAP) வருடாந்த அறிக்கையிடல் மற்றும்  பிரதானிகள் மற்றும் அரச கரும மொழி ஆதரவாளர்கள் தொடர்பான  தொழிநுட்பக் கருத்துப் பரிமாற்றல் நிகழ்வுகளுக்கு தேவையான ஒத்துழைப்புக்களை வழங்குகின்றது. வருடாந்த அறிக்கையிடல் தொடர்பான தொழிநுட்பக் கருத்துப் பரிமாற்றல் நிகழ்வில் தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் கருத்திட்டப் பணிப்பாளரான திரு. டொன் ப்ரோநெல் அவர்கள் அரச சேவை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள்...

View

அரச சேவைகளை அரச கரும மொழிகளில் வழங்குவதற்காக அரச நிறுவனங்களின் இயற்றிறனைத் தொடர்ந்து கட்டியெழுப்புதல்.

தேசிய மொழிப் பிரிவினால்  நாடு முழுவதும் மொழித் திட்டமிடல் மீளாய்வுக் கூட்டத் தொடர்களை நடாத்துகின்றன. 2022 ஆம் ஆண்டின் முதலாம் காலாண்டில் அரச சேவை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவு, தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் அனுசரணையில் அரச நிறுவனங்களால் விருத்திசெய்யப்பட்ட மொழித் திட்டங்களை மீளாய்வு செய்வதற்காக கிளிநொச்சி, திருகோணமலை, நுவரெலிய, கண்டி, காலி மற்றும் புத்தளம் ஆகிய மாவட்டங்களில் நடாத்தப்பட்ட 6...

View