தேசிய மொழிகள் நிதியத்தின் வெற்றிக்கதை : அபிவிருத்திக்கான உதவு ஊக்க இலங்கை மையம் (SLCDF) | இரண்டாம் மொழிக் கற்றலினூடாக வாழ்க்கையை மாற்றி சமூகங்களை மேம்படுத்துதல்.

அபிவிருத்திக்கான உதவு ஊக்க இலங்கை மையத்தின் இரண்டாம் மொழிக் கற்றல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் அஞ்சலதிபரின் தொழிலைப் பாதுகாத்துள்ளது.   சசினி அமந்தா 27 வயதுடைய சிங்கள யுவதி. தனது கல்வியைப் பூர்த்திசெய்துவிட்டு அரசாங்கத் தொழிலொன்றைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்ற அவாவுடன் இருந்தாள். பல்வேறு முயற்சிகளின் பிறகு காலி, யக்கலமுல்லைப் பிரதேசித்தில் அமைந்துள்ள கொட்டாவ உபதபால் நிலையத்தில்  உள்ளகப் பயிற்சிக்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது. தனது உள்ளகப் பயிற்சியின் மூலம் அதிகபட்ச பயனைப் பெற்று சம்பந்தப்பட்ட...

View

தேசிய மொழிகள் நிதியத்தின் வெற்றிக் கதை / சர்வோதய ஷான்தி சேனா சன்சதய / மொழிக் கல்வியினூடாக அரசகரும மொழிக் கொள்கையைப் பலப்படுத்துதல்.

இரண்டாம் மொழிக் கற்றலினூடாக சமாதானத்தைக் கட்டியெழுப்பவும் நல்லிணக்கத்திற்காகவும் எதிர்காலத் தலைமுறையை ஆயத்தப்படுத்துதல். தேசிய மொழிகள் நிதியத்தின் பங்காளி நிறுவனமான சர்வோதய ஷான்தி சேனா சன்சதய (ஷான்தி சேனா- சமாதானப் படையணி) என்பது சர்வோதய ஷ்ரமதான இயக்கத்தின் இளைஞர் அணியாகும். சர்வோதய மிகவும் பழமையான,பிரபல்யமான சிவில் சமூக அமைப்பாகும். அது சமூகத்தைக் கட்டியெழுப்பும் பணியில் கிட்டத்தட்ட 65 வருடங்களாக  அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுகின்றது. 1978 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட இயக்கமான சர்வோதய ஷான்தி...

View

தேசிய மொழிகள் நிதியத்தின் வெற்றிக் கதை |Palm Foundation | இரண்டாம் மொழிக் கற்றல் மற்றும் மொழி உரிமைகள் தொடர்பான விழிப்புணர்வினூடாக சமூகத்தினைக் கட்டியெழுப்புதல்.

Palm Foundation இரண்டாம் மொழிக் கற்றல் மற்றும் வீதி நாடகங்களினூடாக சமூக ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் நல்லிணக்கத்தை ஊக்குவிக்கின்றது. தேசிய மொழிகள் நிதியத்தின் பங்காளரான PALM பவுன்டேஷன் தமிழ் மொழி வகுப்புக்களின் பூர்த்தியைக் கொண்டாடுவதற்காக 2022 மே மாதம் 26ஆம் திகதி வலப்பனை, கொஸ்கல்லை கிராமத்தில் விஷேட நிகழ்ச்சியொன்றை நடாத்தியது.  கொஸ்கல்லை கிராமத்தின் மொழி ஊக்குவிப்புக் குழுவினால் ஏற்பாடு செய்திருந்த குறித்த முழு நாள் நிகழ்வில் சிறுவர்கள், இளைஞர், யுவதிகள் மற்றும்...

View

தேசிய மொழிகள் நிதியத்தின் வெற்றிக் கதை | CEJ | மொழி உரிமைகளுக்கான பல்கலைக்கழக வீரர்களுடன் இணைந்து எமது தேசத்தின் எதிர்காலத்தை வடிவமைத்தல்.

தேசிய மொழிகள் நிதியத்தின் பங்காளி நிறுவனமான சமத்துவம் மற்றும் நீதிக்கான மத்திய நிலையம் மொழி உரிமைகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் புதியதொரு தலைமுறையின் உருவாக்கத்திற்கு துணைபுரிகின்றது. தேசிய மொழிகள் நிதியத்தின் பங்காளி நிறுவனமான சமத்துவம் மற்றும் நீதிக்கான மத்திய நிலையம், மொழி உரிமைகளுக்கான பல்கலைக்கழக வீரர்களாக தம்மைப் பதிவுசெய்து கொண்டுள்ள பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு ஜுன் மாதம் 15 ஆம் திகதி மெய்நிகர் திசைமுகப்படுத்தல் நிகழ்ச்சியொன்றினை நடாத்தியது. அண்மையில் உருவாக்கப்பட்ட மொழி வீரர் சிறப்புக்...

View

தேசிய மொழிகள் நிதியத்தின் வெற்றிகள் | கிரிசாலிஸ் (Chrysalis) | மொழிக்கான உரிமை

இரு மொழி சேவை வழங்கலை வலுவூட்டும் விதத்தில் தேசிய மொழிக் கொள்கையை பயனுறுதியுடன் அமுல்படுத்துதல். சிலோன் தேயிலை உலகிலே மிகவும்  பிரபல்யமாகவும், இலங்கைக்கு அந்நியச் செலாவணியை ஈட்டித்தரும்  மிகவும் முக்கியமான தொழிற்துறையாக இருந்தாலும் இத்தொழிற்துறையின் முதுகெழும்பாக கருதப்படும் பெருந்தோட்டத் தொழிலாளர்கள் இன்னுமும் வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழ் வாழ்கின்றனர். தேசிய மொழிகள் நிதியத்தின் பங்காளி நிறுவனமான கிரிஸாலிஸ் பெருந்தோட்டங்களில் வாழ்கின்ற, தொழில் புரிகின்ற நலிவடைந்த சமூகங்களின்,  விசேடமாக பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்,...

View

NLF | SLCFD | அரச கரும மொழிகள் கொள்கையின் உதவியுடன் சைகை மொழித் தடைகளை வெற்றிகொள்ளல்.

தேசிய மொழி நிதியத்தின் பங்காளி நிறுவனமான இலங்கை செவிப்புலன் வலுவற்றோர் சம்மேளனத்தின் முன்மாதிரி நடவடிக்கை. தேசிய மொழி நிதியத்தின் பங்காளி நிறுவனமான இலங்கை செவிப்புலன் வலுவற்றோர் சம்மேளனத்தின் நடவடிக்கைகள் உண்மையிலேயே செவிப்புலன் வலுவற்றோரின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டுமென்ற உள்ளுயிர்ப்பின் பிரதிபலிப்பாகும். அந்த வகையில், இலங்கை செவிப்புலன் வலுவற்றோர் சம்மேளனம் தேசிய மொழி நிதியக் குழுவுடன் இணைந்து செயற்பட தொடங்கிய காலம் முதல் அந்நிறுவனம் அரச கரும மொழிகள் கொள்கையை...

View

தேசிய மொழிகள் நிதியத்தின் வெற்றிகள் | PALM நிறுவனம் | ஓவியம் மற்றும் சுவரொட்டிகளினூடாக நல்வாழ்வு மற்றும் பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்துவதற்கு மொழி உரிமைகளை ஊக்குவித்தல்.

கொவிட் தடுப்பு ஓவியம் மற்றும் சுவரொட்டிப் பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு PALM நிறுவனம் சகவாழ்வுக் குழுக்களுடன் இணைந்து செயற்படுகின்றது. தேசிய மொழிகள் நிதியத்தின் பங்காளி நிறுவனமான Palm நிறுவனம் மொழி உரிமைகளை ஊக்குவித்தல் மற்றும் மொழிக் கற்றல் வாய்ப்புக்களை உருவாக்குவதனூடாக பெருந்தோட்ட மற்றும் கிராம சமூகங்களுக்கிடையில் தேசிய ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் நல்லிணக்கத்தைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கின்றது. Palm நிறுவனம், “மனிதப் பெருந்தன்மைக்காக மொழி உரிமைகளை ஊக்குவித்தல்” என்ற தொனிப்பொருளில் தனது பணிகளை...

View

தேசிய மொழிகள் நிதியத்தின் வெற்றிகள் | சர்வோதய சாந்தி சேனா சன்சதய | இளைஞர்களின் நிலைமாற்றல் சக்தியை மொழி உரிமைகளை நோக்கி ஈடுபடுத்துதல்.

சர்வோதய நிறுவனம் இளைஞர் மொழிக் கழகங்களை 5 செயற்றிட்ட மாவட்டங்களில் ஆரம்பிக்கின்றது.    “ இளைஞர்கள் பூகோள மாற்றம் மற்றும் புத்தாக்கத்தில் முன்னணியில் இருக்கும் விதத்தில் வலுவூட்டப்பட்டால், அவர்கள் அபிவிருத்திக்கும் சமாதானத்துக்குமான முக்கிய முகவர்களாக இருக்கலாம். மாறாக, அவர்கள் சமூகத்திலிருந்து புறந்தள்ளப்பட்டால் நாம் அனைவரும் நலிவடைந்திடுவோம். எனவே, சகல இளைஞர்களுக்கும் அவர்களின் சமூகங்களின் வாழ்வில் முழுமையான பங்கேற்புக்கு சகல சந்தர்ப்பங்களும் இருப்பதை உறுதிப்படுத்துவோம்.” – – கோபி அன்னான் –...

View

NLF வெற்றிகள் | சமாதான | ஒரு நேரத்தில் ஒரு வழிகாட்டிப் பலகையில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துதல்

சமாதான/ம் “தடைகளை வெற்றிகொள்ளல் – பாலங்களைக் கட்டியெழுப்புதல்” செயலமர்வு ஒரு மொழி வீரனுக்கு ஊக்கமளிக்கின்றது.  சிறுபான்மை சமூகங்களின் மொழி உரிமைகளைப் பாதுகாத்து நல்லிணக்கத்தைக் கட்டியெழுப்புவதற்காக சமாதானம் என்ற அரச சார்பற்ற அமைப்பினால் “தடைகளை வெற்றிகொள்ளல் – பாலங்களைக் கட்டியெழுப்புதல்” என்ற செயற்றிட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது.  மொழிக் கலாசாரத்தை உருவாக்குவதற்கான முதன்மையான தடைகளுள் ஒன்றாக விழிப்புணர்வின்மையை அடையாளப்படுத்தியுள்ள இச்செயற்றிட்டம் அரச கரும மொழிகள் கொள்கை தொடர்பான விழிப்புணர்வினை மேம்படுத்துதவதற்கும் மொழி உரிமைகளை மதிக்கவுமென ...

View

NLF | SLCDF | அரச கரும மொழிகள் கொள்கை தொடர்பாக விழிப்பூட்டல் பயிற்சிகளை விருத்தி செய்வதற்காக சமூகத் தலைவர்களை பயிற்றுவிப்பதன் மூலம் சமூக ஒருங்கிணைப்பைப் பலப்படுத்துதல்.

அபிவிருத்திக்கான உதவு ஊக்க இலங்கை மையம் (SLCDF) பயிற்றுநர் மொடியூல்கள் தொடர்பான பயிற்சிகளை 5 மாவட்டங்களில் நடாத்துவதற்கான ஒழுங்குகளை மேற்கொள்கின்றது. அரச கரும மொழிக் கொள்கையின் வினைத்திறன்மிக்க அமுல்படுத்தலுக்கு மாவட்ட மற்றும் பிரதேச மட்டங்களில் பலமான சிவில் சமூகக் கட்டமைப்பினை உருவாக்குவது மிகவும் முக்கியமானதென்பது தேசிய மொழி நிதியத்தின் பங்காளி நிறுவனமான அபிவிருத்திக்கான உதவு ஊக்க இலங்கை மையத்தின் உறுதியான நம்பிக்கையாகும். அவ்வகையில் அபிவிருத்திக்கான உதவு ஊக்க இலங்கை மையம்...

View