அரசகரும மொழிகள் வாரம் – 2021 அகில இலங்கை பாடசாலைக் கட்டுரைப் போட்டியின் வெற்றியாளர்கள்

வருடாந்தம் ஜூலை மாதம் 01 ஆம் திகதி முதல் 05 ஆம் திகதி வரையில் இடம்பெறும் அரசகரும மொழிகள் வாரத்தினை முன்னிட்டு அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழு, தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்துடன் இணைந்து 2021 ஆம் ஆண்டில் நடாத்திய அகில இலங்கை பாடசாலைகளுக்கிடையிலான கட்டுரை போட்டிக்காக பாடசாலை மாணவர்களினால் சிங்களம், தமிழ் மற்றும் ஆங்கில ஆகிய மொழிமூலங்களில் 1210 இற்கும் மேற்பட்ட கட்டுரைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தன. இக்கட்டுரைப் போட்டியானது, கொரோனா...

View

“நான் எனது தாய்மொழியை நேசிப்பதுடன் பிறமொழிகளிற்கும் மதிப்பளிக்கின்றேன்”

அரச கரும மொழிகள் வாரத்தினை முன்னிட்டு நடாத்தப்பட்ட அகில இலங்கை கட்டுரைப் போட்டியின் விருது வழங்கும் வைபவத்தினை அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழு நடாத்துகின்றது. ஒவ்வொரு வருடமும் ஜுலை 01 ஆம் திகதி முதல் 05 ஆம் திகதி வரை  கொண்டாடப்படுகின்ற அரச கரும மொழிகள் வாரத்தை முன்னிட்டு அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழு (OLC) தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்துடன் (NLEAP) இணைந்து நடாத்திய அகில இலங்கை...

View

இலங்கையின் அரசகரும மொழிகள் கொள்கையும், அதன் அமுலாக்கத்தில் அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழுவின் வகிபாகமும்.

அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழு தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் ஒத்துழைப்புடன் அதற்கு புதிதாக இணைத்துக்கொள்ளப்பட்ட அபிவிருத்தி அலுவலர்களுக்கு திசைமுகப்படுத்தல் அமர்வினை நடாத்துகின்றது. அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழு 1991 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம் இலக்க அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழுச் சட்டத்தினால் நிறுவப்பட்டது. இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பின் IV ஆம் அத்தியாயத்தில் உள்ளடக்கியுள்ள மொழி உரிமைகளுடன் தொடர்புடைய ஏற்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்துவதும் மேற்பார்வையிடுவதும் ஆணைக்குழுவின் பிரதான பணிகளாகும். (https://www.olc.gov.lk/en/home/)....

View

மிகச்சிறந்த வகைகூறல் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான சிறந்த நடைமுறைகளிலிந்து பிரஜை விழிப்புணர்வு மற்றும் ஈடுபாட்டினை மேம்படுத்துவதற்குக் கற்றுக்கொள்ளல்.

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் (NLEAP) வருடாந்த அறிக்கையிடல் மற்றும்  பிரதானிகள் மற்றும் அரச கரும மொழி ஆதரவாளர்கள் தொடர்பான  தொழிநுட்பக் கருத்துப் பரிமாற்றல் நிகழ்வுகளுக்கு தேவையான ஒத்துழைப்புக்களை வழங்குகின்றது. வருடாந்த அறிக்கையிடல் தொடர்பான தொழிநுட்பக் கருத்துப் பரிமாற்றல் நிகழ்வில் தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் கருத்திட்டப் பணிப்பாளரான திரு. டொன் ப்ரோநெல் அவர்கள் அரச சேவை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள்...

View

மொழிகளினூடாக தேசிய ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்துவதற்காக சிவில் சமூக அமைப்புக்களை வலுவூட்டுதல்.

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் (NLEAP) தேசிய மொழிகள் நிதியத்தின் 2 ஆம் கட்டத்தின் கீழ் உதவி பெறும் கொடைபெறுநர்களை ஒருங்கிணைக்கவும் அவர்களுக்கிடையில் இணைப்பினை வலுப்படுத்துவதற்காகவும் ஒரு அமர்வினை ஏற்பாடு செய்கின்றது.    தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் அரச சேவைகள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவுடன் இணைந்து தேசிய மொழிகள் நிதியத்தின் 02 ஆம் கட்டத்தின் கீழ் ஒப்பந்த அடிப்படையில்...

View

அரச கரும மொழிகள் கொள்கையை செயல்முறைப்படுத்துதல்.

அரச கரும மொழிகள் கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான மூலோபாய வரைவுத்திட்டத்துக்கான மத்திய காலத் திட்டங்களைத் தயாரிப்பது தொடர்பான கலந்துரையாடல்கள் தேசிய மொழிகள் பிரிவினால்  நடாத்தப்படுகின்றன. அரச சேவைகள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் (அமைச்சு) தேசிய மொழிகள் பிரிவு, தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின்  ஒத்துழைப்புடன் அதன் பங்காளி நிறுவனங்களான அரச கரும மொழிகள் திணைக்களம்(DOL), அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழு (OLC) மற்றும் மொழிக்கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான...

View

அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழு அதன் உத்தியோகபூர்வ வலைத்தளத்தைத் துவக்கி வைக்கின்றது.

மொழி உரிமைகள் தொடர்பான விழிப்புணர்வைக் கட்டியெழுப்பவும், மொழி உரிமை மீறல்களுக்குத் தீர்வுகாண பொதுமக்கள் பங்கேற்பினை மேம்படுத்துவதற்குமான தனிச்சிறப்புமிக்க முயற்சி. அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழு அதன் உத்தியோகபூர்வ வலைத்தளத்தை www.olc.gov.lk/ கௌரவ அமைச்சர் ஜனக பண்டார தென்னகோன் (அரச சேவை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு) அவர்களின் பூரண ஒத்துழைப்புடன் ஆரம்பித்து வைத்தமை அதன் அடைவுகளில் மிகமுக்கியமானதொரு மைல்கல்லாகும். இந்நிகழ்வில் வரவேற்புரை நிகழ்த்திய அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழுவின்...

View

மொழி உரிமைகள் மற்றும் மொழிக்கற்றலை மேம்படுத்தி ஆண், பெண் பால்நிலைத் தடைகள் மற்றும் சமமின்மைகளை இல்லாதொழித்தல்.

இலங்கையின் அரச கரும மொழிகள் கொள்கையை செயல்முறைப்படுத்தும் போது ஆண், பெண் பால்நிலையை முக்கியத்துவப்படுத்துதல். 2022 ஆம் ஆண்டு சர்வதேச மகளிர்த் தினத்தை முன்னிட்டு தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் ஆண், பெண் பால்நிலைத் துறைசார் நிபுணர் அம்மணி. வீனா வர்மா (செயற்றிட்டப் பணிப்பாளர், மனித உரிமைகள், ஆண் பெண் பால்நிலை மற்றும் ஆளுகை ஆலோசகர்) மற்றும் அம்மணி. சாமா ராஜகருணா (ஆண், பெண் பால்நிலை சமத்துவம் தொடர்பான...

View

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம், இலங்கை அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழுவுக்கும் கனடாவின் அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழுவின் பணிமனைக்கும் இடையிலான மெய்நிகர் தொழிநுட்பக் கருத்துப் பரிமாற்றல் நிகழ்வுக்கு அனுசரணை வழங்குகின்றது.

வருடாந்த அறிக்கையை தயாரித்தலும், அரச கரும மொழிகள் கொள்கை அமுலாக்கம் தொடர்பான ஆராய்ச்சியும் தேசிய மொழிகள் மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம், இலங்கை அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழுவுக்கும் கனடாவின் அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழுவின் பணிமனைக்கும் இடையிலான மெய்நிகர் தொழிநுட்பக் கருத்துப் பரிமாற்றல் நிகழ்வொன்றினை செப்டம்பர் 29 ஆந் திகதி ஒழுங்கு செய்திருந்ததோடு, அரச கரும மொழிக் கொள்கையின் அமுலாக்கத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காக அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழுவின் செயற்றிறனை மேம்படுத்துவதற்கு தேசிய...

View