மிகச்சிறந்த வகைகூறல் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான சிறந்த நடைமுறைகளிலிந்து பிரஜை விழிப்புணர்வு மற்றும் ஈடுபாட்டினை மேம்படுத்துவதற்குக் கற்றுக்கொள்ளல்.

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் (NLEAP) வருடாந்த அறிக்கையிடல் மற்றும்  பிரதானிகள் மற்றும் அரச கரும மொழி ஆதரவாளர்கள் தொடர்பான  தொழிநுட்பக் கருத்துப் பரிமாற்றல் நிகழ்வுகளுக்கு தேவையான ஒத்துழைப்புக்களை வழங்குகின்றது. வருடாந்த அறிக்கையிடல் தொடர்பான தொழிநுட்பக் கருத்துப் பரிமாற்றல் நிகழ்வில் தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் கருத்திட்டப் பணிப்பாளரான திரு. டொன் ப்ரோநெல் அவர்கள் அரச சேவை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள்...

Read More >

அரச கரும மொழிகள் கொள்கையை செயல்முறைப்படுத்துதல்.

அரச கரும மொழிகள் கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான மூலோபாய வரைவுத்திட்டத்துக்கான மத்திய காலத் திட்டங்களைத் தயாரிப்பது தொடர்பான கலந்துரையாடல்கள் தேசிய மொழிகள் பிரிவினால்  நடாத்தப்படுகின்றன. அரச சேவைகள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் (அமைச்சு) தேசிய மொழிகள் பிரிவு, தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின்  ஒத்துழைப்புடன் அதன் பங்காளி நிறுவனங்களான அரச கரும மொழிகள் திணைக்களம்(DOL), அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழு (OLC) மற்றும் மொழிக்கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான...

Read More >

அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழு அதன் உத்தியோகபூர்வ வலைத்தளத்தைத் துவக்கி வைக்கின்றது.

மொழி உரிமைகள் தொடர்பான விழிப்புணர்வைக் கட்டியெழுப்பவும், மொழி உரிமை மீறல்களுக்குத் தீர்வுகாண பொதுமக்கள் பங்கேற்பினை மேம்படுத்துவதற்குமான தனிச்சிறப்புமிக்க முயற்சி. அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழு அதன் உத்தியோகபூர்வ வலைத்தளத்தை www.olc.gov.lk/ கௌரவ அமைச்சர் ஜனக பண்டார தென்னகோன் (அரச சேவை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு) அவர்களின் பூரண ஒத்துழைப்புடன் ஆரம்பித்து வைத்தமை அதன் அடைவுகளில் மிகமுக்கியமானதொரு மைல்கல்லாகும். இந்நிகழ்வில் வரவேற்புரை நிகழ்த்திய அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழுவின்...

Read More >

மொழி உரிமைகள் மற்றும் மொழிக்கற்றலை மேம்படுத்தி ஆண், பெண் பால்நிலைத் தடைகள் மற்றும் சமமின்மைகளை இல்லாதொழித்தல்.

இலங்கையின் அரச கரும மொழிகள் கொள்கையை செயல்முறைப்படுத்தும் போது ஆண், பெண் பால்நிலையை முக்கியத்துவப்படுத்துதல். 2022 ஆம் ஆண்டு சர்வதேச மகளிர்த் தினத்தை முன்னிட்டு தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் ஆண், பெண் பால்நிலைத் துறைசார் நிபுணர் அம்மணி. வீனா வர்மா (செயற்றிட்டப் பணிப்பாளர், மனித உரிமைகள், ஆண் பெண் பால்நிலை மற்றும் ஆளுகை ஆலோசகர்) மற்றும் அம்மணி. சாமா ராஜகருணா (ஆண், பெண் பால்நிலை சமத்துவம் தொடர்பான...

Read More >

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம், இலங்கை அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழுவுக்கும் கனடாவின் அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழுவின் பணிமனைக்கும் இடையிலான மெய்நிகர் தொழிநுட்பக் கருத்துப் பரிமாற்றல் நிகழ்வுக்கு அனுசரணை வழங்குகின்றது.

வருடாந்த அறிக்கையை தயாரித்தலும், அரச கரும மொழிகள் கொள்கை அமுலாக்கம் தொடர்பான ஆராய்ச்சியும் தேசிய மொழிகள் மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம், இலங்கை அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழுவுக்கும் கனடாவின் அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழுவின் பணிமனைக்கும் இடையிலான மெய்நிகர் தொழிநுட்பக் கருத்துப் பரிமாற்றல் நிகழ்வொன்றினை செப்டம்பர் 29 ஆந் திகதி ஒழுங்கு செய்திருந்ததோடு, அரச கரும மொழிக் கொள்கையின் அமுலாக்கத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காக அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழுவின் செயற்றிறனை மேம்படுத்துவதற்கு தேசிய...

Read More >

அரசகரும மொழிகள் வாரம் – 2021

பாடசாலை மாணவர்களுக்காக நடாத்தப்படும் கட்டுரைப் போட்டி ஜூலை மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் இடம்பெறும் அரசகரும மொழிகள் வாரத்தினை முன்னிட்டு அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழு மற்றும் தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் இணைந்து பாடசாலை மாணவர்களுக்கிடையில் கட்டுரைப் போட்டியொன்றினை நடாத்துகின்றது. விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இறுதித் திகதி ஆகஸ்ட் மாதம் 15 ஆம் திகதியாகும். மேலும் தகவலுக்கு படிக்கவும் - Essay Competition - Tamil...

Read More >

அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழுவின் பணிப்பங்கு

ருஹுணு பல்கலைக்கழகத்தின் சமூகவியல் மாணவர் சங்கம் ஏற்பாடு செய்த இணையவழிக் கருத்தரங்கு (Webinar) இலங்கையின் அரசகரும மொழிகள் கொள்கை தொடர்பாக ருஹுணு பல்கலைக்கழகம் நடத்திய இணையவழிக் கருத்தரங்கிற்கு (Webinar) அடித்தளமிட்டு, ஒருங்கிணைத்து, உதவிகளையும் வழங்க முடிந்தமை குறித்து தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் (NLEAP) பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றது. இக் கருத்தரங்கு, நுண்ணறிவான மற்றும் ஈடுபாடுமிக்க ஒரு செயலமர்வாக அமைந்தது. அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழுவின் (OLC) பணிப்பங்கு பற்றி உரைநிகழ்த்துவதற்காக...

Read More >