செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

அலீனியா (Alinea) நிறுவனமும் தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டமும் (NLEAP) இணைந்து நாடு முழுவதிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள குடும்பங்களை இலக்காகக்கொண்டு உணவு நிவாரண நடவடிக்கைகளை தொடங்கி வைத்துள்ளது.

NLEAP நிறுவனம், தேசிய மொழிகள் நிதியத்துடன் (NLF) இணைந்து பாதிக்கப்பட்டுள்ள குடும்பங்களின் உணவுப் பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்துகின்றது. “ கனடா அரசாங்கம் எமது பொறுப்பு தொடர்பில் அர்ப்பணிப்புடன் செயற்பட்டு மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு எல்லா நேரங்களிலும் தொடர்ச்சியாக போசாக்கு நிறைந்த உணவு கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்தும்”. ஓய்வுநிலை. மதிப்பிற்குரிய. ஜஸ்டின் ட்ருடேவு, கனடா பிரதமர். இலங்கை 2022 ஆம் ஆண்டில் முகங்கொடுத்த பொருளாதார நெருக்கடியினால் மக்கள் தமது வாழ்வாதாரங்களை இழந்தது மாத்திரமன்றி பொருட்களின்...

View

மொழி உரிமைகளுக்கும் பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டலுக்கும் (GEWE) இடையிலான இடைத்தொடர்பினை புரிந்துகொள்ளும் விதத்தில் அடிமட்டச் சமூகங்களை வலுவூட்டுதல்.

பெண்களின் கல்வி ஆய்வு நிறுவனம் (WERC) மொழிக் கொத்தணிகளுக்கு GEWE பற்றிய செயலமர்வினை ஏற்பாடு செய்தது.   தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் (NLEAP) விரைவான துலங்கல் நிதியைப் பெறுகின்ற WERC நிறுவனம், மத்திய மாகாணத்தின் மொழிக் கொத்தணிகளுக்கு அண்மையில் GEWE தொடர்பான செயலமர்வுகளை ஏற்பாடு செய்திருந்தது. மொழிக் கொத்தணிகள் என்பது அடிமட்டச் சமூகங்களுக்கு மத்தியில் மொழி உரிமைகள் தொடர்பான விழிப்புணர்வை ஊக்குவிப்பதற்காக பயிற்சியளிக்கப்பட்ட சமூகத் தலைவர்களைக் கொண்ட...

View

பாலின சமத்துவத்தினை மேம்படுத்துவதற்காக பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டல் (GEWE) குவிமையக் குழுக்களை (Focal points) வலுவூட்டுதல்.

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் (NLEAP) பாலின அடிப்படையிலான பகுப்பாய்வுப் பயிற்சி அமர்வினை நடாத்தியது. NLEAP நிறுவனம் பொது நிருவாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவுடன் (NLD) இணைந்து நடாத்திய மொழித்துறை GEWE குவிமையக் குழுக்களுக்கான பாலின அடிப்படையிலான பகுப்பாய்வுப் பயிற்சி (GBA Plus) அமர்வில் தேசிய மொழிகள் பிரிவு (NLD), அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழு (OLC), அரசகரும மொழிகள்...

View

மொழி உரிமைகளில் பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டலை ஊக்குவித்தல்.

மொழித் துறை பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டல் (GEWE) குவிமையக் குழுக்களின் (Focal Points) இரண்டாவது வலையமைப்பாக்கல் கூட்டம். பொது நிருவாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவு தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்துடன் (NLEAP) இணைந்து மொழித் துறை GEWE குவிமையக் குழுக்களின் இரண்டாவது வலையமைப்பாக்கல் கூட்டத்தினை நடாத்தியது. தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் (NLEAP) பாலின...

View

கனடா அரசாங்கமும் இலங்கை அரசாங்கமும் இணைந்து தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் இறுதிச் செயற்குழுக் கூட்டத்தினை நடாத்தியது.

இலங்கையின் அரசகரும மொழிகள் கொள்கையைப் பயனுறுதியுடன் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான கூட்டொத்துழைப்பினைப் பலப்படுத்துதல்.    தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் மொழித்துறையில் ஈடுபாடுள்ள  கரிசணையாளர்கள் மற்றும் கொள்கையாக்கத்தில் அதிகாரமுள்ளவர்களை அழைத்து நடாத்திய இறுதிச் செயற்றிட்டக் குழுக் கூட்டம் பொது நிருவாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவின் மேலதிக செயலாளர் திரு. அநுராதா விஜேகோன் மற்றும் இலங்கையில் அமைந்துள்ள கனடா தூதுவராலயத்தின் அபிவிருத்திப் பிரிவின்...

View

தேசிய மொழிகள் நிதியத்தின் வெற்றிக்கதைகள் : மனித உரிமைகள் அபிவிருத்திக்கான மத்திய நிலையம்

இன நல்லுறவின்மை எனும் இருளை அகற்றிட மொழி எனும் விளக்கை ஏற்றிடுவோம். தேசிய மொழிகள் நிதியத்தின் கூட்டாளி நிறுவனமான மனித உரிமைகள் அபிவிருத்திக்கான மத்திய நிலையம் இரண்டாம் மொழி வகுப்புக்களை வெற்றிகரமாகப் பூர்த்திசெய்தவர்களுக்கு அதன் மூன்றாவதும் இறுதியானதமான சான்றிதழ் வழங்கும் வைபத்தினை மிகவும் சிறப்பாக நடாத்தியது. அது மொழிகள் மற்றும் கலாச்சாரத்தின் வலிமையை உணர்த்தும் கண்கொள்ளாக் காட்சியாக அமைந்திருந்தது. இங்கு ஐம்பது (50) மணித்தியாலங்களைக் கொண்ட இரண்டாம் மொழிக் கற்கைப்...

View

அரசகரும மொழிகள் கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான மத்திய கால மூலோபாயத்தில் பாலினக் கண்ணோட்டத்திற்கு முக்கியத்துவம் செலுத்துவது அவசியம்.

மொழிக் கொள்கைக்கான மூலோபாய வரைவுத்திட்டத்தில் பாலின அம்சங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வினைக் கட்டியெழுப்புவதற்காக தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் அதன் கூட்டாளி நிறுவனங்களுக்கு ஒரு பயிற்சிப் பட்டறையை நடாத்தியது. அரசகரும மொழிகள் கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான மூலோபாய வரைவுத்திட்டத்திலும், குறித்த நிறுவனங்களின் மத்திய காலத் திட்டங்களிலும் பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டற் கண்ணோட்டம் எவ்வாறு கருத்திற்கொள்ள வேண்டுமென தெளிவுபடுத்துவதற்காக தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் அதன் கூட்டாளி நிறுவனங்களின்...

View

இலங்கையின் அனைத்துப் பிரஜைகளதும் மொழி உரிமைகளைப் பாதுகாத்து மேம்படுத்துவதற்காக அரச நிறுவனங்களின் இயற்றிறனைக் கட்டியெழுப்புதல்.

இலங்கையின் அனைத்துப் பிரஜைகளதும் மொழி உரிமைகளைப் பாதுகாத்து மேம்படுத்துவதற்காக அரச நிறுவனங்களின் இயற்றிறனைக் கட்டியெழுப்புதல். தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம், பொது நிருவாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் (அமைச்சு) தேசிய மொழிகள் பிரிவுடன் இணைந்து மொழித் திட்டமிடல் பயிற்சிப் பட்டறைத் தொடர்களை நடாத்தியது. மொழித் திட்டமிடல் செயன்முறை தொடர்பான பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்கான பயிற்சியில் பங்கேற்ற 74 அரச நிறுவனங்களின் உத்தியோகத்தர்கள் இப் பயிற்சிப் பட்டறைகளில்...

View

அரச துறையில் மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் உரைபெயர்ப்புச் சேவைகளின் முகாமையை மேம்படுத்துவதற்கு இணைந்து பணியாற்றுதல்.

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் உரைபெயர்ப்பு முகாமைத்துவத் திட்ட (TIMP) வரைபு தொடர்பாக சிரேஷ்ட மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்கு ஒரு பயிற்சிப் பட்டறையை நடாத்தியது. அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம் தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்துடன் இணைந்து மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் உரைபெயர்ப்பு முகாமைத்துவத் திட்ட வரைபினை முன்வைப்பதற்காக அரச துறையிலுள்ள சிரேஷ்ட மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்கு ஒரு பயிற்சிப் பட்டறையை நடாத்தியது. அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம் அரச நிறுவனங்களுக்கு மும்மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்புச்...

View

அரசதுறையில் மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் உரைபெயர்ப்புச் சேவைகளின் முகாமையை மேம்படுத்துதல்.

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் மொழிபெயர்ப்பு தொடர்பான ஆலோசனைக் குழுக் கூட்டத்தினை முன்நின்று நடாத்தியது அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம் (DOL), தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் (NLEAP) ஒத்துழைப்புடன் மொழிபெயர்ப்பு தொடர்பான ஒரு ஆலோசனைக் குழுக் கூட்டத்தினை நடாத்தியது. அரச துறையில் மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் உரைபெயர்ப்புச் சேவைகளுடன் தொடர்புடைய கொள்கைகளை மேற்பார்வை செய்வதற்காக அரசகரும மொழிகள் திணைக்களத்தின் அதிகாரப் பரப்பெல்லையின் கீழ் மொழிபெயர்ப்பு தொடர்பான ஆலோசனைக் குழு...

View