செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

தேசிய மொழிகள் நிதியத்தின் வெற்றிகள் | கிரிசாலிஸ் (Chrysalis) | மொழிக்கான உரிமை

இரு மொழி சேவை வழங்கலை வலுவூட்டும் விதத்தில் தேசிய மொழிக் கொள்கையை பயனுறுதியுடன் அமுல்படுத்துதல். சிலோன் தேயிலை உலகிலே மிகவும்  பிரபல்யமாகவும், இலங்கைக்கு அந்நியச் செலாவணியை ஈட்டித்தரும்  மிகவும் முக்கியமான தொழிற்துறையாக இருந்தாலும் இத்தொழிற்துறையின் முதுகெழும்பாக கருதப்படும் பெருந்தோட்டத் தொழிலாளர்கள் இன்னுமும் வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழ் வாழ்கின்றனர். தேசிய மொழிகள் நிதியத்தின் பங்காளி நிறுவனமான கிரிஸாலிஸ் பெருந்தோட்டங்களில் வாழ்கின்ற, தொழில் புரிகின்ற நலிவடைந்த சமூகங்களின்,  விசேடமாக பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்,...

Read More >

இரண்டாம் மொழிக் கல்வியில் பால்நிலைக்குக் துலங்கல் காண்பிக்கும் தலைமைத்துவத்தையும் நிர்வாகத்தையும் ஊக்குவித்தல்.

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் (NLEAP) மொழிக்கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான தேசிய நிறுவனத்தினை இலக்காக்கொண்டு (NILET) பால்நிலைக்குத் துலங்கல் காண்பிக்கும்  தலைமைத்துவம் மற்றும் நிர்வாகம் தொடர்பான ஆற்றலைக் கட்டமைத்தல் செயலமர்வினை ஒழுங்குசெய்கின்றது.    தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் (NLEAP) அண்மையில் மொழிக்கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான தேசிய நிறுவனத்தினை இலக்காகக்கொண்டு இரண்டாம் மொழிக் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தி பால்நிலைக்குத் துலங்கல் காண்பிக்கும் தலைமைத்துவம் மற்றும் நிர்வாகம் தொடர்பான...

Read More >

பால்நிலைக்குத் துலங்கல் காண்பிக்கும் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் தலைமுறையொன்றினைக் கட்டியெழுப்புதல்.

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தின் மொழிபெயர்ப்புத் திணைக்களத்துக்கு தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் (NLEAP) குறிக்கோள் விஜயம். தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் அம்மணி. வீனா வர்மா (செயற்றிட்டப் பணிப்பாளர், மனித உரிமைகள், பாலினம் மற்றும் நல்லாளுகை ஆலோசகர்,  அலீனியா நிறுவனம்)  மற்றும் திரு. ஹிலயர் லெமோய்ன் (மொழிக்கொள்கை ஆலோசகர்/ NLEAP விஷேட ஆலோசகர்/ ஒட்டாவா பல்கலைக்கழகத்தின் மொழிக்கொள்கை மற்றும் சர்வதேச உறவுகள், அரச கரும மொழிகள் மற்றும் இருமொழிக்கல்வி...

Read More >

மிகச்சிறந்த வகைகூறல் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான சிறந்த நடைமுறைகளிலிந்து பிரஜை விழிப்புணர்வு மற்றும் ஈடுபாட்டினை மேம்படுத்துவதற்குக் கற்றுக்கொள்ளல்.

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் (NLEAP) வருடாந்த அறிக்கையிடல் மற்றும்  பிரதானிகள் மற்றும் அரச கரும மொழி ஆதரவாளர்கள் தொடர்பான  தொழிநுட்பக் கருத்துப் பரிமாற்றல் நிகழ்வுகளுக்கு தேவையான ஒத்துழைப்புக்களை வழங்குகின்றது. வருடாந்த அறிக்கையிடல் தொடர்பான தொழிநுட்பக் கருத்துப் பரிமாற்றல் நிகழ்வில் தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் கருத்திட்டப் பணிப்பாளரான திரு. டொன் ப்ரோநெல் அவர்கள் அரச சேவை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள்...

Read More >

அரச சேவைகளை அரச கரும மொழிகளில் வழங்குவதற்காக அரச நிறுவனங்களின் இயற்றிறனைத் தொடர்ந்து கட்டியெழுப்புதல்.

தேசிய மொழிப் பிரிவினால்  நாடு முழுவதும் மொழித் திட்டமிடல் மீளாய்வுக் கூட்டத் தொடர்களை நடாத்துகின்றன. 2022 ஆம் ஆண்டின் முதலாம் காலாண்டில் அரச சேவை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவு, தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் அனுசரணையில் அரச நிறுவனங்களால் விருத்திசெய்யப்பட்ட மொழித் திட்டங்களை மீளாய்வு செய்வதற்காக கிளிநொச்சி, திருகோணமலை, நுவரெலிய, கண்டி, காலி மற்றும் புத்தளம் ஆகிய மாவட்டங்களில் நடாத்தப்பட்ட 6...

Read More >